Семенченко Федір Григорович

Семенченко Федір Григорович

Професор кафедри політичних наук і права
Доктор політичних наук, професор

semenchenko_fh@knuba.

edu.ua

Тел.: (044)241-55-66; (096)332-71-32

Підвищення кваліфікації: 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 11.11.2022р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 15.06.2023р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 23.06.2023р.

Наказ ректора про зарахування підвищення кваліфікації від 2.07.2024 р.

Освіта:

У 1986 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Диплом ПВ № 694658 від 25.06.1986 р.

У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Тема: «Гуманізація менталітету підростаючого покоління як суспільно-політична проблема». Диплом КН № 003155 від 17.09.1993 р.

У 2022 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі політології та права. Атестат ДЦ № 004205 від 26.02.2002 р. У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема: «Ціннісний вимір політичної діяльності». Диплом ДД № 001908 від 28.03.2013 р.

У 2014 р. отримав вчене звання професора по кафедрі філософії, політології і права. Атестат 12ПР № 009464 від 03.04.2014 р.

У 2000-2022 р. очолював кафедри політології і права, філософії, політології і права, філософії, політології та українознавства, загальноосвітніх гуманітарних та природничих дисциплін Херсонського національного технічного університету.

Дисципліни, які викладає в КНУБА:
Політологія

Основні напрями наукової діяльності:
Політичні цінності та політична культура; політична діяльність.
Член редколегій наукових фахових видань «Наукові праці. Політологія» (2018-2020), «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (2018-2020), «Проблеми міжнародних відносин» (2018-2020), «Юридичний бюлетень: Науковий журнал». Науковий керівник НДТ «Політична діяльність: проблеми і перспективи українського державотворення» (01.09.2021 р. – 31.12.2025 р.), № 0121U113080.

Керівництво НДРС
Був головою журі І етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, членом конкурсних комісій Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Громадська діяльність
Член Всеукраїнської асоціації політичних наук. Протокол № 1 від 05.02. 2021 р.

Наукові праці Семенченко Ф.Г.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram