Бакалаврська програма “Державне управління у сфері містобудівної діяльності”

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність

281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма

Державне управління у сфері містобудівної діяльності

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети НМТ 2024 року

- Українська мова (0,3)
- Математика (0,4)
- Історія України (0,3)
-
Іноземна мова (0,5), біологія (0,2), фізика (0,2), хімія (0,2), українська література (0,2), географія (0,3)

Вартість навчання

Денна: 26 400 грн.
Заочна: 11 000 грн.

* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року

Короткий опис програми

Програма є освітньо-професійною та формує компетенції і програмні результати навчання, визначені відповідним Стандартом вищої освіти. Основний зміст програми передбачає навчання здобувачів освіти питанням щодо теорії державного управління, правового регулювання містобудівної діяльності, порядку вступу на публічну службу, її проходження, професійного навчання, оцінювання результатів службової діяльності та іншим особливостям управління персоналом у публічній сфері. Також зміст програми передбачає навчання здобувачів освіти фінансово-економічним засадам публічного управління, питанням стратегічного управління та європейської інтеграції, документування управлінської діяльності та іншим важливим питанням, безпосередньо пов’язаним із державним управлінням у сфері містобудівної діяльності. Особливістю освітньої програми є її галузева спрямованість шляхом формування у здобувачів освіти додаткових фахових компетентностей з питань державного управління у сфері містобудівної діяльності

Переваги програми

Галузева спрямованість освітньої програми, що проявляється у націленості на підготовку кваліфікованих управлінських кадрів, призначених для роботи на керівних та інших адміністративних посадах у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, що здійснюють управління у галузі містобудівної діяльності, а також у структурах громадянського суспільства, юридичних особах публічного та приватного права, дотичних до відповідної сфери публічного управління.

Можливість навчання та стажування за кордоном

Можливість навчання та стажування за кордоном здобувачів вищої освіти за відповідною програмою може бути реалізована відповідно до угод про співпрацю, укладеними КНУБА із закладами вищої освіти зарубіжних країн та іншими іноземними партнерами.

Основні дисципліни фахової підготовки

“Теорія державного управління”, “Правові засади публічного управління та адміністрування”, “Фінансово-економічні засади публічного управління”, “Управління персоналом у публічній сфері”, “Стратегічне управління та європейська інтеграція”, “Цифрові трансформації у суспільстві та електронне урядування”, “Правове регулювання містобудівної діяльності”, “Планування та забудова міст”, “Публічне управління в умовах кризових ситуацій”, “Проєкти і програми у публічному управлінні”, “Організація будівельної діяльності”

Посади, які можуть обіймати випускники

Бакалавр здатний до виконання професійних видів робіт, практичної роботи у центральних і місцевих органах державної влади, органах місцевого самоврядування, політичних партіях і громадських організаціях, викладацької діяльності в закладах вищої освіти згідно Класифікатора професій ДК 003:2010:

 • 343 Технічні фахівці в галузі управління;
 • 3431 Секретарі адміністративних органів;
 • 3435 Організатори діловодства;
 • 3435.1 Організатори діловодства (державні установи);
 • 3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності);
 • 3436 Помічники керівників;
 • 3439 Інші технічні фахівці в галузі управління;
 • 344 Державні інспектори;
 • 3449 Інші державні інспектори.

Установи-партнери

Фонд підтримки будівельної галузі (ФРН), ГО “Асоціація народних депутатів України”, ГО “Pro Urban”, ТОВ “Архітектурно-будівельна компанія Міськжитлобуд”.

Додаткова інформація

Посилання на сторінку приймальної комісії університету
Посилання на освітню програму на сайті університету
Посилання на презентацію освітньої програми на сайті університету

Контактні телефони фахівців випускової кафедри (для отримання додаткових консультацій щодо змісту та особливостей освітньої програми): +380995557157

Контактна інформація

 • АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
  vstup.knuba.edu.ua

  E-mail: pk@knuba.edu.ua

  03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

  моб.: +380 97 332 10 68 (telegram, viber)

  тел.: +380 44 245 46 90;

  Телеграм канал Вступ КНУБА 2023:  https://t.me/vstup_knuba

  З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +380 44 241 55 20

  Admission to study for international students

  Phone : +380 44 241 55 22, +380 44 245 48 58, Phone/fax: +380 44 248 49 01

  E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram