Освітні програми

Спеціальність – 052 ”Політологія”

Освітньо-професійна програма “Політичний менеджмент” першого (бакалаврського) рівня

Спеціальність – 081 “Право”

Освітньо-професійна програма “Будівельне та містобудівне право” першого (бакалаврського) рівня

Спеціальність – 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітньо-професійна програма “Міське будівництво та господарство” першого (бакалаврського) рівня
Освітньо-професійна програма “Міське будівництво та господарство” другого (магістерського) рівня
Освітньо-наукова програма “Міське будівництво та господарство” другого (магістерського) рівня
Освітньо-наукова програма “Урбаністика та просторове планування” другого (магістерського) рівня

Спеціальність – 281 “Публічне управління та адміністрування”

Освітньо-професійна програма “Державне управління у сфері містобудівної діяльності” першого (бакалаврського) рівня
Освітньо-професійна програма “Державне управління у сфері містобудівної діяльності” другого (магістерського) рівня”
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram