Магістерська програма “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОВОЄННОЮ ВІДБУДОВОЮ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД”

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОВОЄННОЮ ВІДБУДОВОЮ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД”

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність

281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма

Державне управління повоєнною відбудовою інфраструктури територіальних громад

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

- Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
- Фаховий іспит в університеті

Вартість навчання

Денна: 34 100 грн. Заочна: 16 000 грн.

* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року

Короткий опис програми

Програма є освітньо-професійною та формує компетенції і програмні результати навчання, визначені відповідним Стандартом вищої освіти. Основний зміст програми передбачає навчання здобувачів освіти питанням щодо теорії управління, його організаційних, правових та інших засад, а також сучасним інструментам і технологіям публічного адміністрування. Особливістю програми є її націленість на формування у здобувачів освіти додаткових фахових компетенцій, необхідних для виконання складних управлінських завдань з повоєнного відновлення пошкодженої та/або зруйнованої інфраструктури населених пунктів.

Переваги програми

Унікальністю програми є її орієнтація на професійну підготовку кадрів, призначених для роботи на керівних та інших адміністративних посадах у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, що вирішують управлінські проблеми та завдання стосовно повоєнної відбудови інфраструктури територіальних громад, а також у юридичних особах публічного та приватного права, зокрема державних і комунальних підприємствах, установах і організаціях, сфера практичної діяльності яких пов’язана із цією проблематикою.

Можливість навчання та стажування за кордоном

Можливість навчання та стажування за кордоном здобувачів вищої освіти за відповідною програмою може бути реалізована відповідно до угод про співпрацю, укладеними КНУБА із закладами вищої освіти зарубіжних країн та іншими іноземними партнерами.

Основні дисципліни фахової підготовки

“Державне управління та місцеве самоврядування”, “Правове регулювання публічного управління”, “Комунікації у публічній сфері”, “Методологічні засади наукових досліджень у галузі державного управління”, “Публічні фінанси та бюджетний процес”, “Проєкти і програми у публічному управлінні”, “Управління персоналом в органах публічної влади”, “Професійна іноземна мова”, “Основи національної безпеки та цивільного захисту”, “Просторове планування”, “Комплексна реконструкція міста”, “Інфраструктура населених пунктів та особливості її повоєнної відбудови”, “Правові засади публічного управління у сфері містобудівної діяльності”

Посади, які можуть обіймати випускники

 • посади в центральних і місцевих органах державної влади;
 • посади в органах місцевого самоврядування;
 • посади у структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організаціях;
 • керівні посади і посади фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
 • управлінські і адміністративні посади в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Установи-партнери

Фонд підтримки будівельної галузі (ФРН), ГО “Асоціація народних депутатів України”, ГО “Pro Urban”, ТОВ “Архітектурно-будівельна компанія Міськжитлобуд”

Додаткова інформація

Посилання на сторінку приймальної комісії університету
Посилання на освітню програму на сайті університету
Посилання на презентацію освітньої програми на сайті університету

Контактні телефони фахівців випускової кафедри (для отримання додаткових консультацій щодо змісту та особливостей освітньої програми): +380995557157

Контактна інформація

 • АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
  vstup.knuba.edu.ua

  E-mail: pk@knuba.edu.ua

  03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

  моб.: +380 97 332 10 68 (telegram, viber)

  тел.: +380 44 245 46 90;

  Телеграм канал Вступ КНУБА 2023:  https://t.me/vstup_knuba

  З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +380 44 241 55 20

  Admission to study for international students

  Phone : +380 44 241 55 22, +380 44 245 48 58, Phone/fax: +380 44 248 49 01

  E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram