НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2022 рік

 1. Андріянова В. А. Вагомість фізичної активності студентів у воєнний період: використання інформаційних технологій при вимушеному дистанційному навчанні. The 11 th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (June 22-24, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. С. 301-306. ISBN 978-1-4879-3794-2

2021 рік

 1. Андріянова В. А. «Ааліз основних проблем щодо розробки та впровадження у навчальний процес дистанційних курсів у вищих закладах освіти технічного профілю». Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Munich, Germany 14-16 February 2021. С. 150-156.     ISBN 978-3-954753-02-4
 2. Андріянова В.А. Змістовний/контент-аналіз основних проблем дистанційного навчання у вищих закладах освіти технічного профілю. The 7th International scientific and practical conference “Fundamental andapplied research in the modern world” (February 17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. С.194-201.   ISBN 978-1-73981-124-2
 3. Андріянова В. А. Концептуальні основи дослідження неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: акмеологічна  компетентність. The 6 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (March 3-5, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. С.142-151.  ISBN 978-4-9783419-5-2
 4. Андріянова В. А. Конвент-аналіз методів професійної підготовки фахівців фізичного виховання у США. The 4th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (September 28-30, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. С. 172-184 ISBN 978-1-73981-126-6 https://sci-conf.com.ua/
 5. Андріянова В. А.  Моделювання структури здоров’язбережувального середовища ВНЗ і напрямки вдосконалення фізкультурно-освітньої та спортивної діяльності студентів, майбутніх спортивних педагогів/тренерів.  The 5th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (December 8-10, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. С. 435-441        ISBN 978-4-9783419-3-8 https://sci-conf.com.ua/
 6. Антонюк О. АЗастосування методів теорії прийняття рішень для оцінки функціонального стану організму студента-спортсмена ВНЗ та фізичного здоров’я людини.  The 9th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (May 19-21, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. С. 156-161.  ISBN 978-1-4879-3793-5
 7. Антонюк О.А.  Моделювання та обробка інформації у сфері мотиваційних ситуацій для спортсменів високого класу. The 8th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (October 17-19, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021.  С. 191-199 ISBN 978-84-15927-33-4     https://sci-conf.com.ua/
 8. Головко А.М., Бірюков О.А., Головко В.М. Використання спортивних ігор для вдосконалення координаційних здібностей студентів-курсантів системи ВНЗ МВС України. The 2nd International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (October 6-8, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. С. 285-291         ISBN 978-1-4879-3794-2  https://sci-conf.com.ua/
 9. Киселевська С. М., Озерова О. А. Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді. «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м. Дніпро. Частина І. Дніпро: СПД «Охотнік», 2021.  С. 230-232.    https://www.twirpx.com/file/3420127/
 10. Наумец Е. А., Войтенко О. А., Письменник О.В.  Влияние плиометрики на развитие физических качеств студентов вузов технического профиля. The 10th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (December 12-14, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. С. 377-390        ISBN 978-84-15927-33-4   https://sci-conf.com.ua/
 11. Наумець Є. О., Клименко Т. А., Новохатній В. В. Характеристика психологічної стійкості спортивних арбітрів командних ігрових видів спорту. The 5 th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (December 29-31, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021.  p. 530-538.
 12. Осипенко Т. В., Геря О. В., Ляшенко А. О. Акмеологічний підхід при підготовці фахівців фізичного виховання у вищих закладах освіти технічного профілю. The 6 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (March 3-5, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. С. 442-451.                                    ISBN 978-4-9783419-5-2
 13. O. Shamych.  Personal characteristics supporting Paralympic athletes’ self-realization in sports. Journal of Human Sport and Exercise. 2021, 16(2), in press.   https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.17
 14. O. Shamych. Fundamental assumptions as predictors of psychological hardines of students wits disabilities. Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 2020. Vol 1. No 10.  Р. 96-105. DOI: 10.21277/sw.v1i8.359.
 15. Шамич О.М. Особливості самореалізації паралімпійців за рівнем спортивних досягнень. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – № 1 (54).  С.15-24.
 16. Шамич О.М. Самоорганізація та психологічне благополуччя діяльності паралімпійців. Фізичне виховання в рідній школі. – Київ.  – 2021. – №1. С. 37-40

2020 рік

 1.  Андріянова В. А. Контент-аналіз методів та засобів фізичної підготовки студентів  ВНЗ технічноо профілю, які оволодівають інформаційнотелекомунікаційними спеціальностями. The 8 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (April 15-17, 2020) Perfect Publishing,Vancouver, Canada. 2020. С 264-271.       ISBN 978-1-4879-3791-1
 2. Андріянова В.А. Особливості організації та проведення навчального процесу з фізичного виховання зі студентами  ВЗО в умовах пандемії коронавірусу. The 2nd International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (November 4-6, 2020)
  CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2020.  С.191-199
 3. Войтенко О.А., Дубина Н.Р., Письменник О.В., Фуркало М.І., Наумець Є.О. Фізичне виховання різних вікових груп населення  України.  Т.1  Фізичне виховання дітей раннього та дошкільного віку. Київ: ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2020. – 474 с.
 4. Войтенко О.А., Дубина Н.Р., Письменник О.В., Фуркало М.І., Наумець Є.О. Фізичне виховання різних вікових груп населення  України. Т.4  Рекреаційні заходи у фізичній культурі верств населення.  Київ: ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2020. – 328 с.
 5. Киселевська С.М. Особливості усвідомлення студентами ВНЗ мети фізичного виховання. Матеріали II МНК «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи». м. Дніпро, частина I – Дніпро: СПД « Охотнік», 2020, с 287-288.      https://www.twirpx.com/file/3077989
 6. Наумец Е.А., Залойко В.В., Бойченко С.В.  Футбол как средство физического воспитания детей.The 7th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. С. 326-333.   ISBN 978-619-93537-5-2
 7. Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А. Прийняття рішень на основі прогнозування результатів  спортивних змагань з використанням методів штучного інтелекту: нейромережеві технології  у професійному футболі. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom 9-11 December 2020. С. 607-615. ISBN 978-92-9472-197-6
 8. Наумец Е. А., Залойло В. В., Бойченко С. В. Технико-тактические  и защитные действия вратарей в различных спортивных играх: анализ особенностей и факторы интенсивности. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Buenos Aires, Argentina 6-8 December, 2020. С. 292-303. ISBN 978-987-859-237-4
 9. Осипенко Т. В., Войтенко О. А. Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпеченні здоров’я і фахової дієздатності. The 7th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 529 С.340-347.     ISBN 978-619-93537-5-2
 10. Озерова О.А., Киселевська С.М. Вплив процесу фізичного виховання на стан здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Матеріали ХХ МНПК «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики. 18-19.11.2020. Ч. 2. – К: Університет “Україна”, 2020.  С. 168-170.
 11. Россипчук І.О., Ляшенко А.О. Використання нейромережевих технологій для прийняття рішень при прогнозуванні результатів змагань у спортивному плаванні. The 7th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (March 25-27, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. 719 p. С. 565-573.     ISBN 978-4-9783419-8-3

2019 рік

 1.  Андріянова В.А. Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу  у ВНЗ     технічного профілю. Матеріали V МНПК «Інноваційні підходи і сучасна наука». – К.: Центр наукових публікацій «Велес», 2019. – С 86-91.  www.cnp.org.ua
 2. Андріянова В.А. Концепція фізичного виховання як важливої дисципліни навчального процесу у ВНЗ технічного профілю.  Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 87-91.               ISSN: 5836 – 4978
 3. Андріянова В.А. Фізичне виховання  як компонент цілісного розвитку особистості студентів ВНЗ технічного профілю. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 91-100.             ISSN: 5836 – 4978
 4. O. Antonyuk, S. Prysiazhniu, D. Oleniev, A. Tiazhyna, Y. Parczevskyy, V.Semerun,   Popov, V. Lyshevska, V. Krasnov, V. Parkhomenko,  I. Bloshchynskyi. Methods of development of physical qualities of schoolchildren of the sixth grade depending on the volume of the physical activity // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), ISSN: 2322-3537. Vol. 8, (3.1), 2019.  P. 91-99.
 5. Головко А.М., Фуркало М.І. Інноваційні форми, методи і принципи проведення тренувальних занять з фізичного виховання  зі студентами спеціального медичного відділення ВНЗ технічного профілю. Матеріали V МНПК «Актуальні проблеми розвитку світової науки». – К.: Центр наукових публікацій «Велес», част. 2, 2019. – С. 81-85.  www.cnp.org.ua
 6.  Канішевський С.М., Оленєв Д.Г.  Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів закладів вищої освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і порт): зб. наукових праць. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 3 К (110) 19. – С. 410-413.
 7. Киселевська С.М.  Програма  оздоровчого  тренування  для  студентів  спеціальної  медичної групи. Матеріали МНК «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми  і  перспективи розвитку 2019». м. Дніпро: Частина І. “Охотнік”, 2019. С 280-282.     https://www.twirpx.com/file/2796536/
 8. Киселевська С.М. Оцінка аеробних можливостей організму студентів за результатами тесту Купера.  Матеріали  МНК  “Соціально-гуманітарні  дослідження  та  інноваційна  освітня діяльність”. –  Дніпро: СПД “Охотнік”,  2019. С. 488-490.     https://www.twirpx.com/file/2844666/
 9. КиселевськаС.М.Рухова   активність  та  здоров’я  студентської  молоді. Матеріали     МНК «Безпека в сучасному світі». – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019.  С. 330- 335.  https://www.twirpx.com/file/2944507/
 10. Наумец Е.А., Письменник О.В. Медико-биологические рекомендации к питанию спортсменов силовых и скоростно-силовых видов спорта. Матеріали V МНПК «Актуальні проблеми розвитку світової науки». – К.: Центр наукових публікацій «Велес», част. 2, 2019. – С. 85-90.           www.cnp.org.ua
 11. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко В.В. Динамика физической подготовленности  юных футболистов на этапе начальной подготовки 6-7 лет. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Весняні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. С. 97-106. I         ISSN: 5836 – 4978   www.cnp.org.ua
 12. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко В.В. Динамика физической подготовленности  юных футболистов на этапе начальной подготовки 6-7 лет. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Весняні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. С. 106-113. II         ISSN: 5836 – 4978   www.cnp.org.ua
 13. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко С.В. Особенности развития скоростно-силовых качеств юных футболистов на разных этапах многолетней подготовки. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Наука і сучасність: виклики глобалізації», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. C. 97-105.     ISSN: 5836 – 4978  www.cnp.org.ua
 14. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко С.В. Особенности планирования подготовки футбольных команд к краткосрочным соревнованиям. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Наука як рушійна антикризова сила», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. С. 78-82. ISSN: 5836 – 4978
 15. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко С.В. Развитие двигательных качеств юных футболистов 14-15 лет. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 92-96.    ISSN: 5836 – 4978
 16. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко С.В. Анализ характера влияния различных видов загрузок на кардио-респираторную систему юных футболистов при развитии их двигательных качеств. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 100 – 107.    ISSN: 5836 – 4978
 17. Осипенко Т.В., Головко А.М. Особливості фізичної підготовки студентів спеціальної медичної групи ВНЗ технічного профілю. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 96-98.    ISSN: 5836 – 4978
 18.  Россипчук І.О.  Анализ физических упражнений, применяемых в вузах технического профиля: модели  кибернетических систем. Збірник центру наукових публікацій «Велес»  за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної  конференції: «Зимові  наукові  читання»,м. Київ: збірник статей – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 70-76. www.cnp.org.ua
 19. Шамич О.М. Психологічні основи самореалізації паралімпійців:[монографя]/ О.М. Шамич. – К.: Талком, 2019. – 309 с.
 20. Шамич О.М. Особливості психологічного сприяння самореалізації паралімпійців. /О.М. Шамич// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ 2019. Том IX. – Вип. 12. – С 327-335.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram