Публікації та участь в конференціях

2023 рік.

 1. Adyrkhaiev Soslan G. «Dependence of Students’ Health on the Organization of their Motor Activity in Higher Educational Institutions / Wpływ organizacji aktywności ruchowej studentów na uczelniach na stan ich zdrowia / Grygoriy P. Griban, Nataliya V. Moskalenko, Soslan G. Adyrkhaiev, Lyudmyla V. Adyrkhaieva, Oksana M. Ivchenko, Serhii V. Ovcharenko, Kostiantyn V. Prontenko /. Acta Balneologica // Journal of the Polish balneology and physical medicine association, Tom LXIV, №5. (Scopus). С.445-450
 2. Adyrkhaiev Soslan G. Monitoring the Functional Status of Highly Qualified Canoeing Female Athletes in the Training Process forIntensive Competitive Activities / Oksana Shynkaruk, Viktor Kostiukevych, Olena Mitova, Grygoriy Griban, Soslan Adyrkhaiev, Lyudmyla Adyrkhaieva, Yuliia Kozeruk, Bogdan Semeniv, Tetiana Zhlobo, Vladimir Bakatov, Maryna Hres/. International Journal of Human Movement and Sports Sciences 10(5): 1030-1039, 2022.  DOI: 10.13189/saj.2022.100521 (Scopus). C.1030-1039
 3. Андріянова В.А. Наслідки недооцінювання значущості процесу Фізичного виховання здобувачів вищої освіти в Умовах воєнного стану. The 9th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (May 25-27, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023.Р. 291-308.              ISBN 978-1-73981-125-9
 4. Антонюк О.А. Облік, контроль і робота з інформацією в управлінсько-організаційній діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання та спортивних педагогів. The 6th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 2-4, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023. С. 28-30.
 5. Киселевська С.М. «Сучасні методи організації лікарсько-педагогічного контролю та оцінки фізичного стану студентів спеціальної медичної групи».  UDC 001.1 The 3rd International scientific and practical conference “Modern research in science and education” (November 9-11, 2023) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2023. Р. 478-489.  ISBN 978-1-73981-123-5   https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-9-11-11-2023-chikago-ssha-arhiv/
 6. Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А. Особливості швидкісно-силової підготовки у футболі. UDC 001.1 The 4th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (January 9-11, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. 625 p. С.299-309. ISBN 978-3-954753-04-8
 7. Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А. Формування мотивації до занять футболом у студентської молоді вищих закладів освіти технічного профілю. The 7th International scientific and practical conference “Scientific progrss: innovations, achievements and prospects” (April 3-5, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. Р. 319-331. ISBN 978-3-954753-04-8
 8. Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А. Аналіз соціально-психологічних факторів, які визначають поведінку спортсменів. UDC 001.1 The 6th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 2-4, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023. 663 p. С. 393-405. ISBN 978-1-73981-125-9 УДК 796.071.4
 9. Озерова О.А., Клименко Т.А. Інноваційний підхід у формуванні професійно значущих фізичних та психофізичних якостей у студентів спеціальної медичної групи // Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20 грудня 2022 р. – Київ: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023. С. 176-181. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Ri9577BFS3-bkzyUYa4b2CbMXsbwyio2/view
 10. Россипчук І.О. Контент-аналіз особливостей проведення навчальних занять з дисципліни «плавання» у закладах вищої освіти технічного профілю. The 6th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 2-4, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023. Р. 426-432.     UDC 001.1  ISBN 978-1-73981-125-9
 11. Россипчук І.О. Психолого-педагогічні проблеми підготовки тренерів-викладачів зі спортивного та прикладного плавання. The 4th International scientific and practical conference “Innovations and prospects in modern science” (April 10-12, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. Р. 262-269.  UDC 001.1 ISBN 978-91-87224-02-7
 12. Човнюк Ю,В., Задорожний А.О., Клімов О.П., Ковальов І.О., Васильєв М.І. Концептуальні основи планування і математичного моделювання у менеджменті процесу підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів України//Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan (January 18-20, 2023).565p. P.P. 335-345.
 13. Човнюк Ю.В., Задорожний А.О., Клімов О.П., Ковальов І.О., Васильєв М.І. Концептуальні основи прогнозування і математичного моделювання у менеджменті процесу підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів України// The 3rd International Scientific and Practical Conference “Scientific research in the modern world (January 12-14, 2023). Perfect Publishing, Toronto, Canada,2023. 796p. P.P. 433-445.
 14. Човнюк Ю.В., Задорожний А.О., Клімов О.П., Акіншин О.Г., Бабкін Ю.В. Концептуальні основи педагогічного планування процесу підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів України//Scientific Progress: Innovations, Achievements and Prospects. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference. NDPC Publishing. Munich, Germany, 2023 (January 9-11, 2023). P.P. 361-372.
 15. Шамич О.М., Іваннікова Г. В. Аналіз методологічних та психолого-педагогічних аспектів фахової підготовки тренерів-викладачів фізичного виховання та спортивних педагогів. The 5th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (February 1-3, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023. P. 377-390.
 16. Шамич О.М., Іваннікова Г. В. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти процесу підготовки тренерів-викладачів фізичного виховання та спортивних педагогів. The 5th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (February 6-8, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. P. 277-288. https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-1-3-02-2023-boston-ssha-arhiv/
 17. Шамич О. М., Іваннікова Г. В. Контент-аналіз професійної роботи тренерів-викладачів з фізичного виховання та спортивних педагогів. The 2nd International scientific and practical conference “Innovations and prospects in modern science” (February 13-15, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. P. 209-222.
 18. Шамич О. М., Костенко М. П. Організація та регулювання як функції управління у професійній діяльності тренера-викладача фізичного виховання та спортивного педагога // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8588

2022 рік.

 1. Андріянова В. А. Вагомість фізичної активності студентів у воєнний період: використання інформаційних технологій при вимушеному дистанційному навчанні. The 11 th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (June 22-24, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. С. 301-306. ISBN 978-1-4879-3794-2
 2. Головко А. М. Фізична підготовка студентської молоді у період воєнного стану. / А.М. Головко, С.В. Гребенніков /. The 2nd International scientific and practical conference “Scientific research in the modern world” (December 7-9, 2022) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2022. С. 313-325.
 3. Киселевська С.М. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання студентів кнуба на підставі урахування рівня соматичного здоров’я.  Proceedings of the 1st International Scientific Conference «Research Reviews» (December 26-27, 2022). Prague, Czech republic, 2022. ISBN 978-3-3302-5670-5 DOI 10.5281/zenodo.7489910
 4. Наумець Є. О. Вдосконалення футболістів високої кваліфікації. /Є.О. Наумець, В.В. Залойло, С.В. Бойченко/. The 3rd International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (November 24-26, 2022) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2022. С. 354-361.
 5. Наумець Є.О. Комунікації спортсменів у футболі. /Є.О. Наумець, В.В. Залойло, С.В. Бойченко/. The 3rd International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (November 24-26, 2022) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2022. С. 362-370.
 6. Наумець Є. О. Роль тренерської філософії у спорті. / Є.О. Наумець, О.А. Войтенко, Т.А. Клименко /. The 3rd International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (December 1-3, 2022) BoScience Publisher, Boston, USA. 2022. С. 354-361.
 7. Човнюк Ю.В. Системний підхід у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів. / Ю.В. Човнюк, Т.О. Довбик /. The 2nd International scientific and practical conference “Science and technology: problems, prospects and innovations” (November 17-19, 2022) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2022. С. 396-404.
 8. Човнюк Ю.В. Концепція кібернетичних систем в управлінській діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів. / Ю.В. Човнюк, Т.О. Довбик /. The 11th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (November 21-23, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. С. 199-206.
 9. Човнюк Ю. В. Особливості навчально-учбового процесу та виховання курсантів військових закладів вищої освіти у період воєнного стану. / Ю.В. Човнюк, А.О. Задорожний, М.М. Горбань/. The 12th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (December 18-20, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. С. 325-339.
 10. Shamych O. «Advantages of cossack flanking in the physical education program among the students of a special medical group».   / Shamych O., Ozerova O., Klimenko T., Kyselevska S., Naumets Y./. International scientific journal “Internauka”. — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8471
 11. ШамичО.М. Особливості психолого-педагогічної підготовки тренерів-виклалачів фізичного виховання. /О.М. Шамич, Ю.В. Човнюк/. Збірник наукових праць: Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура/ за заг. ред. О. В. Ковтун. – К.: НАУ, 2022.

2021 рік.

 1. Андріянова В. А. «Ааліз основних проблем щодо розробки та впровадження у навчальний процес дистанційних курсів у вищих закладах освіти технічного профілю». Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Munich, Germany 14-16 February 2021. С. 150-156.     ISBN 978-3-954753-02-4
 2. Андріянова В.А. Змістовний/контент-аналіз основних проблем дистанційного навчання у вищих закладах освіти технічного профілю. The 7th International scientific and practical conference “Fundamental andapplied research in the modern world” (February 17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. С.194-201.   ISBN 978-1-73981-124-2
 3. Андріянова В. А. Концептуальні основи дослідження неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: акмеологічна  компетентність. The 6 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (March 3-5, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. С.142-151.  ISBN 978-4-9783419-5-2
 4. Андріянова В. А. Конвент-аналіз методів професійної підготовки фахівців фізичного виховання у США. The 4th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (September 28-30, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. С. 172-184 ISBN 978-1-73981-126-6 https://sci-conf.com.ua/
 5. Андріянова В. А.  Моделювання структури здоров’язбережувального середовища ВНЗ і напрямки вдосконалення фізкультурно-освітньої та спортивної діяльності студентів, майбутніх спортивних педагогів/тренерів.  The 5th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (December 8-10, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. С. 435-441        ISBN 978-4-9783419-3-8 https://sci-conf.com.ua/
 6. Антонюк О. АЗастосування методів теорії прийняття рішень для оцінки функціонального стану організму студента-спортсмена ВНЗ та фізичного здоров’я людини.  The 9th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (May 19-21, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. С. 156-161.  ISBN 978-1-4879-3793-5
 7. Антонюк О.А.  Моделювання та обробка інформації у сфері мотиваційних ситуацій для спортсменів високого класу. The 8th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (October 17-19, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021.  С. 191-199 ISBN 978-84-15927-33-4     https://sci-conf.com.ua/
 8. Головко А.М., Бірюков О.А., Головко В.М. Використання спортивних ігор для вдосконалення координаційних здібностей студентів-курсантів системи ВНЗ МВС України. The 2nd International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (October 6-8, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. С. 285-291         ISBN 978-1-4879-3794-2  https://sci-conf.com.ua/
 9. Киселевська С. М., Озерова О. А. Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді. «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м. Дніпро. Частина І. Дніпро: СПД «Охотнік», 2021.  С. 230-232.    https://www.twirpx.com/file/3420127/
 10. Наумец Е. А., Войтенко О. А., Письменник О.В.  Влияние плиометрики на развитие физических качеств студентов вузов технического профиля. The 10th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (December 12-14, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. С. 377-390        ISBN 978-84-15927-33-4   https://sci-conf.com.ua/
 11. Наумець Є. О., Клименко Т. А., Новохатній В. В. Характеристика психологічної стійкості спортивних арбітрів командних ігрових видів спорту. The 5 th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (December 29-31, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021.  p. 530-538.
 12. Осипенко Т. В., Геря О. В., Ляшенко А. О. Акмеологічний підхід при підготовці фахівців фізичного виховання у вищих закладах освіти технічного профілю. The 6 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (March 3-5, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. С. 442-451.                                    ISBN 978-4-9783419-5-2
 13. O. Shamych.  Personal characteristics supporting Paralympic athletes’ self-realization in sports. Journal of Human Sport and Exercise. 2021, 16(2), in press.   https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.17
 14. O. Shamych. Fundamental assumptions as predictors of psychological hardines of students wits disabilities. Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 2020. Vol 1. No 10.  Р. 96-105. DOI: 10.21277/sw.v1i8.359.
 15. Шамич О.М. Особливості самореалізації паралімпійців за рівнем спортивних досягнень. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – № 1 (54).  С.15-24.
 16. Шамич О.М. Самоорганізація та психологічне благополуччя діяльності паралімпійців. Фізичне виховання в рідній школі. – Київ.  – 2021. – №1. С. 37-40

2020 рік.

 1.  Андріянова В. А. Контент-аналіз методів та засобів фізичної підготовки студентів  ВНЗ технічноо профілю, які оволодівають інформаційнотелекомунікаційними спеціальностями. The 8 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (April 15-17, 2020) Perfect Publishing,Vancouver, Canada. 2020. С 264-271.       ISBN 978-1-4879-3791-1
 2. Андріянова В.А. Особливості організації та проведення навчального процесу з фізичного виховання зі студентами  ВЗО в умовах пандемії коронавірусу. The 2nd International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (November 4-6, 2020)
  CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2020.  С.191-199
 3. Войтенко О.А., Дубина Н.Р., Письменник О.В., Фуркало М.І., Наумець Є.О. Фізичне виховання різних вікових груп населення  України.  Т.1  Фізичне виховання дітей раннього та дошкільного віку. Київ: ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2020. – 474 с.
 4. Войтенко О.А., Дубина Н.Р., Письменник О.В., Фуркало М.І., Наумець Є.О. Фізичне виховання різних вікових груп населення  України. Т.4  Рекреаційні заходи у фізичній культурі верств населення.  Київ: ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2020. – 328 с.
 5. Киселевська С.М. Особливості усвідомлення студентами ВНЗ мети фізичного виховання. Матеріали II МНК «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи». м. Дніпро, частина I – Дніпро: СПД « Охотнік», 2020, с 287-288.      https://www.twirpx.com/file/3077989
 6. Наумец Е.А., Залойко В.В., Бойченко С.В.  Футбол как средство физического воспитания детей.The 7th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. С. 326-333.   ISBN 978-619-93537-5-2
 7. Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А. Прийняття рішень на основі прогнозування результатів  спортивних змагань з використанням методів штучного інтелекту: нейромережеві технології  у професійному футболі. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom 9-11 December 2020. С. 607-615. ISBN 978-92-9472-197-6
 8. Наумец Е. А., Залойло В. В., Бойченко С. В. Технико-тактические  и защитные действия вратарей в различных спортивных играх: анализ особенностей и факторы интенсивности. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Buenos Aires, Argentina 6-8 December, 2020. С. 292-303. ISBN 978-987-859-237-4
 9. Осипенко Т. В., Войтенко О. А. Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпеченні здоров’я і фахової дієздатності. The 7th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 529 С.340-347.     ISBN 978-619-93537-5-2
 10. Озерова О.А., Киселевська С.М. Вплив процесу фізичного виховання на стан здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Матеріали ХХ МНПК «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики. 18-19.11.2020. Ч. 2. – К: Університет “Україна”, 2020.  С. 168-170.
 11. Россипчук І.О., Ляшенко А.О. Використання нейромережевих технологій для прийняття рішень при прогнозуванні результатів змагань у спортивному плаванні. The 7th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (March 25-27, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. 719 p. С. 565-573.     ISBN 978-4-9783419-8-3

2019 рік.

 1.  Андріянова В.А. Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу  у ВНЗ     технічного профілю. Матеріали V МНПК «Інноваційні підходи і сучасна наука». – К.: Центр наукових публікацій «Велес», 2019. – С 86-91.  www.cnp.org.ua
 2. Андріянова В.А. Концепція фізичного виховання як важливої дисципліни навчального процесу у ВНЗ технічного профілю.  Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 87-91.               ISSN: 5836 – 4978
 3. Андріянова В.А. Фізичне виховання  як компонент цілісного розвитку особистості студентів ВНЗ технічного профілю. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 91-100.             ISSN: 5836 – 4978
 4. O. Antonyuk, S. Prysiazhniu, D. Oleniev, A. Tiazhyna, Y. Parczevskyy, V.Semerun,   Popov, V. Lyshevska, V. Krasnov, V. Parkhomenko,  I. Bloshchynskyi. Methods of development of physical qualities of schoolchildren of the sixth grade depending on the volume of the physical activity // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), ISSN: 2322-3537. Vol. 8, (3.1), 2019.  P. 91-99.
 5. Головко А.М., Фуркало М.І. Інноваційні форми, методи і принципи проведення тренувальних занять з фізичного виховання  зі студентами спеціального медичного відділення ВНЗ технічного профілю. Матеріали V МНПК «Актуальні проблеми розвитку світової науки». – К.: Центр наукових публікацій «Велес», част. 2, 2019. – С. 81-85.  www.cnp.org.ua
 6.  Канішевський С.М., Оленєв Д.Г.  Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів закладів вищої освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і порт): зб. наукових праць. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 3 К (110) 19. – С. 410-413.
 7. Киселевська С.М.  Програма  оздоровчого  тренування  для  студентів  спеціальної  медичної групи. Матеріали МНК «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми  і  перспективи розвитку 2019». м. Дніпро: Частина І. “Охотнік”, 2019. С 280-282.     https://www.twirpx.com/file/2796536/
 8. Киселевська С.М. Оцінка аеробних можливостей організму студентів за результатами тесту Купера.  Матеріали  МНК  “Соціально-гуманітарні  дослідження  та  інноваційна  освітня діяльність”. –  Дніпро: СПД “Охотнік”,  2019. С. 488-490.     https://www.twirpx.com/file/2844666/
 9. КиселевськаС.М.Рухова   активність  та  здоров’я  студентської  молоді. Матеріали     МНК «Безпека в сучасному світі». – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019.  С. 330- 335.  https://www.twirpx.com/file/2944507/
 10. Наумец Е.А., Письменник О.В. Медико-биологические рекомендации к питанию спортсменов силовых и скоростно-силовых видов спорта. Матеріали V МНПК «Актуальні проблеми розвитку світової науки». – К.: Центр наукових публікацій «Велес», част. 2, 2019. – С. 85-90.           www.cnp.org.ua
 11. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко В.В. Динамика физической подготовленности  юных футболистов на этапе начальной подготовки 6-7 лет. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Весняні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. С. 97-106. I         ISSN: 5836 – 4978   www.cnp.org.ua
 12. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко В.В. Динамика физической подготовленности  юных футболистов на этапе начальной подготовки 6-7 лет. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Весняні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. С. 106-113. II         ISSN: 5836 – 4978   www.cnp.org.ua
 13. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко С.В. Особенности развития скоростно-силовых качеств юных футболистов на разных этапах многолетней подготовки. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Наука і сучасність: виклики глобалізації», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. C. 97-105.     ISSN: 5836 – 4978  www.cnp.org.ua
 14. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко С.В. Особенности планирования подготовки футбольных команд к краткосрочным соревнованиям. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Наука як рушійна антикризова сила», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. С. 78-82. ISSN: 5836 – 4978
 15. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко С.В. Развитие двигательных качеств юных футболистов 14-15 лет. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 92-96.    ISSN: 5836 – 4978
 16. Наумец Е.А., Залойло В.В., Бойченко С.В. Анализ характера влияния различных видов загрузок на кардио-респираторную систему юных футболистов при развитии их двигательных качеств. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 100 – 107.    ISSN: 5836 – 4978
 17. Осипенко Т.В., Головко А.М. Особливості фізичної підготовки студентів спеціальної медичної групи ВНЗ технічного профілю. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 96-98.    ISSN: 5836 – 4978
 18.  Россипчук І.О.  Анализ физических упражнений, применяемых в вузах технического профиля: модели  кибернетических систем. Збірник центру наукових публікацій «Велес»  за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної  конференції: «Зимові  наукові  читання»,м. Київ: збірник статей – К.: Центр наукових публікацій, 2019. – С. 70-76. www.cnp.org.ua
 19. Шамич О.М. Психологічні основи самореалізації паралімпійців:[монографя]/ О.М. Шамич. – К.: Талком, 2019. – 309 с.
 20. Шамич О.М. Особливості психологічного сприяння самореалізації паралімпійців. /О.М. Шамич// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ 2019. Том IX. – Вип. 12. – С 327-335.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram