Новини,  НОВИНИ КНУБА

Фундатори і видатні педагоги КБІ, КІБІ, КНУБА

До 100-річчя з дня народження

ПЕДАН Михайло Петрович (1923-2017) 

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом (1980-1985), завідувач кафедри економіки будівництва (1985-1991).

Народився Михайло Петрович 23 березня 1923 року в селі Павлівка Звенигородського  р-ну Київської  губернії, нині Черкаської області.

На його юність припали важкі голодні, воєнні та повоєнні роки. Та Михайло Петрович тягнувся до знань.

В 1952 році закінчив Київський державний університет імені Шевченка, отримав диплом про вищу економічну освіту та обрав саму мирну сферу діяльності – будівництво.

Відтоді працював економістом у Центральному науково-дослідному інституті Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР.

У 1957 році був переведений в Академію будівництва і архітектури УРСР, з 1964 по 1970 рік очолював відділ економіки Інституту будівельних матеріалів і виробів , а з 1970 по 1980 рік завідував відділом одного з провідних науково-дослідних інститутів УРСР – Ради по вивченню продуктивних сил Національної Академії наук УРСР.

Невтомна творча праця увінчалась успіхом – у 1960 році він захистив кандидатську дисертацію і отримав диплом кандидата економічних наук, а у 1969 році отримав диплом доктора економічних наук. Завдяки великій силі волі, наполегливості і цілеспрямованості Михайло Петрович зміг захистити дві наукові роботи у такий короткий проміжок часу.

З 1980 року працював в КНУБА (тоді КІБІ) професором.

Дійсний член Академії будівництва України з 1994 року.

Напрям його наукової діяльності – інвестознавство, теорія економічного аналізу, економіка будівництва, регіональна економіка і розвиток матеріально-технічної бази будівництва, економіка природокористування.

Михайло Петрович підготував 120 кандидатів наук та 19 докторів наук.

Автор понад 160 наукових робіт, серед яких 18 монографій, підручники, довідники. Впродовж багатьох років М.П.Педан був членом вищої атестаційної комісії при Раді міністрів СРСР. А в Київському інженерно-будівельному інституті він вперше створив і очолив спеціалізовану Вчену Раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Економіка будівництва».

За сумлінну і плідну працю професор Михайло Петрович Педан був відзначений сімома урядовими нагородами.

Основні праці

«Экoнoмика и планирoвание прoмышленнoсти шлакoвых стрoительных материалoв». 1969; «Строительно-производственные комплексы» 1980; «Экономика строительства» 1982; «Система кадастров природных ресурсов строительства» 1986; «Управление экономикой строительства» 1990; «Інвестування: будівельна економіка» 1998; «Трансформація будівельного комплексу України» 2001.

За матеріалами довідника «Професори КНУБА» (2010 рік) та  ювілейної промови  проф. А.Ф.Гойка на честь 80-річчя  від дня народження М.П.Педана. Решетняк Олена, директор музею КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram