Городжа Анатолій Дмитрович

Городжа Анатолій Дмитрович Кандидат технічних наук, професор.

Освіта:
 У 1972р закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність – автоматизація будівельного виробництва, інженер-електромеханік. У 1976 р. закінчив аспірантуру КІБІ, кафедра електротехніки та електроприводу. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.23.01 “Будівельні конструкції” та 05.11.13 “Прилади і пристрої контролю речовин,матеріалів і виробів”. Тема дисертації: “Дефектоскопия и контроль фмзико-механических свойств бетона, бетонных и железобетонных конструкций, доступных для контроля с одной стороны“.
У 2017 році пройшов наукове стажування в інституті Електродинаміки НАН України.

Загальна інформація:
Загальний стаж роботи 61 рік. Науково-педагогічний стаж 48 років.
З 1966 року працює в КНУБА на посадах: старший  механік; молодший науковий  співробітник науково-дослідного сектору; асистент; доцент; заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій (1989 – 2016); з 2001 року по теперішній час – професор кафедри электротехники та электроприводу ;- за суміством науковий керівник НДЛ “Діагностика агрегатів конструкцій і споруд”(ДАКіС) КНУБА. У 1988 році присвоєно вчене звання доцента, а  у 2008 році – вчене звання професора.
Підготував три кандидата технічних наук.
Перелік навчальних дисциплін:
1. Електроживлення захищених інформаційно-комунікаційних систем  (125 «Кібербезпека»).

  1. Електропостачання та силові мережі ЕСМ (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»).
  2. «Виробництво, транспорт та споживання електроенергії» (144 «Теплоенергетика»).
    4. «Електропостачання промислових виробництв та житлово-комунальних господарств» (151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).
  3. “Автоматизовані системи діагностики і контролю” ( 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).

          Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).

Науково-методичнаробота:
Автором опубліковано понад 80 наукових та науково-методичних праць, серед яких 4 навчальних посібника, 2 авторських свідоцтва на винаходи , 1 СТАДАРТ підприємства (КНУБА) та  одна наукова стаття в журналі «Технічна електродинаміка»), що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS.
Напрями наукової діяльності:. -неруйнівні методи контролю якості та діагностика  будівельних конструкцій ( удосконалення існуючих методів неруйнівного контролю, розробка і впровадження технічного, методичного і нормативного забезпечення  методів для неруйнівних обстежень бетонних елементів фундаментів глибокого закладення);– розробка та впровадження автоматизованих комп’ютерних систем контролю та централізованого моніторингу виготовлення буроін’єкційних паль. Член Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики. Фахівець з неруйнівного контролю (Сертифікат компетенції 3-го рівня №5993.UT.3/12). Експерт (Кваліфікаційний сертифікат № 000776).

Досягнення у професійній діяльності
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram