І РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВРАТ) 071 “Облік і оподаткування”

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування є головною кафедрою в підготовці студентів спеціальності “Облік і оподаткування”

З  освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня спеціальності ОіО 2022 р. можна ознайомитись за посиланням:

З  освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня спеціальності ОіО 2023 р. можна ознайомитись за посиланням:

 

Навчальний план 071-бакалаври. 2022-2023.

 

Навчальний план 071-бакалаври. 2023-2024.

 

Навчальний план 071-бакалаври. 2024-2025.

 

Відомості про гаранта 

Обов’язкові освітні компоненти

ОК 1

Основи академічного письма

ОК 2

Історія української державності та культури

ОК 3

Ділова іноземна мова

ОК 4

Основи економічної теорії

ОК 5

Історія економіки та економічної думки

ОК 6

Вища математика

ОК 7

Інформаційні технології

ОК 8

Фізичне виховання

ОК 9

Вступ до спеціальності

ОК 10

Правознавство

ОК 11

Екологія і безпека життєдіяльності

ОК 12

Міжнародна економіка (МЕВ)

ОК 13

Професійна етика бухгалтера і аудитора

ОК 14

Архітектурні та будівельні конструкції

ОК 15

Маркетинг

ОК 16

Мікроекономіка

ОК 17

Економіка підприємства

ОК 18

Бухгалтерський облік

ОК 19

Фінанси, гроші та кредит

ОК 20

Теорія ймовірності і математична статистика

ОК 21

Історія філософії та філософської думки

ОК 22

Політологія

ОК 23

Макроекономіка

ОК 24

Господарське право

ОК 25

Менеджмент

ОК 26

Фінансовий облік І

ОК 27

Фінансовий облік ІІ

ОК 28

Ревізія і контроль

ОК 29

Технологія будівельного виробництва та будівельна техніка

ОК 30

Нормативна база оподаткування

ОК 31

Теорія економічного аналізу

ОК 32

Управлінський облік

ОК 33

Аудит

ОК 34

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

ОК 35

Звітність підприємств

ОК 36

Облік і аудит у будівництві

ОК 37

Фахова іноземна мова

ОК 38

Кошторисна справа в будівництві

ОК 39

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту

ОК 40

Спецкурс випускової кафедри

Вибіркові освітні компоненти

ВК

Адміністративне та трудове право

ВК

Самоменеджмент

ВК

Будівельні матеріали

ВК

Основи підприємництва та малого бізнесу

ВК

Економіка та організація інноваційної діяльності

ВК

Планування діяльності будівельного підприємства

ВК

Соціологія

ВК

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

ВК

Економіка праці та соціально-трудові відносини

ВК

Основи криптоекономіки

ВК

Маркетинг

ВК

Тренінг Start-Up (ділові ігри)

ВК

Облік в банках та бюджетних установах

ВК

Внутрішній аудит будівльного підприємства

ВК

Організація власного бізнесу: облік та оподаткування

ВК

Теорія економічного аналізу

Співпраця зі стейкхолдерами

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram