НОВИНИ КНУБА

IХ Міжнародна студентська Олімпіада «Шляхи та механізм захисту інформаційного простору Україна від шкідливих інформаційно-психологічних впливів»

14 квітня 2023 року була проведена IХ Міжнародна студентська Олімпіада «Шляхи та механізм захисту інформаційного простору Україна (для іноземців-держави) від шкідливих інформаційно-психологічних впливів» на базі  КНУБА спільно з Інститутом спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

В Олімпіаді взяли участь 17 студентських команд та їх наукових керівників, з них 11 команд із провідних університетів України, команди з Польщі, Болгарії, Іраку, які були залучені на виконання Меморандумів про співпрацю з університетами цих країн, а також команда з Казахстану. Презентації іноземних команд відбувались англійською мовою. 

Кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії вже всьоме бере участь у цій Олімпіаді та кожного року посідає призові місця, в 2018 році була організатором Олімпіади в КНУБА. Тоді до участі були вперше залучені команди з Польщі та  Казахстану, й Олімпіада стала міжнародною. 

Кафедрою кібербезпеки та комп’ютерної інженерії для участі в Олімпіаді були підготовлені та  представлені  дві команди:

  • «KNUCA TOP» – студентка групи КСМ- 21 Анастасія Лисенко та студент групи КСМ- 22 Владислав Мартенюк. 
  •  «Ада Лавлейс» – студент групи КСМ- 42 Андрій Показний та студент групи КСМ- 22 Володимир Мироненко.

Науковий керівник команд – завідувач кафедри КБКІ, професор Юрій Хлапонін. Головою журі підгрупи іноземців була доцент каф. КБКІ Світлана Кондакова та членом журі John Magill, випускник Кембриджа, професіонал з захисту інформації в аерокосмічній індустрії (Великобританія).

Олімпіада проводилась в два тури. Перший – конкурс команд по рівню знань та умінь з   теоретичних і практичних аспектів  визначеної тематики. 

Для цього треба було письмово відповісти не менш ніж на 100 питань зі 120. Команда проявила волю до перемоги та впоралась зі складними завданнями. 

За результатами конкурсу, команда “Ада Лавлейс” стала переможцем Олімпіади й посіла 1 місце, на 2 місці – команда ”Кібера” Національної Академії служби безпеки України, на 3 місці – команда “NAU Cyber Team” Національного авіаційного університету. 

Другий тур – конкурс з актуальності обраного напряму та якості як  проведених досліджень, так і представлення та захисту їх результатів: реферати, доповіді з презентацією основних положень та відповіді на питання.

В індивідуальному заліку Андрій Показной та Анастасія Лисенко вибороли І місця в своїх підгрупах.  Студенти КНУБА перемогли студентів інших університетів, де тематика Олімпіади є напрямом підготовки.

Місця студентів-іноземців в індивідуальному заліку розподілились наступним чином. 

4 підгрупа 

1. Varna (Економічний університет, Варна, Болгарія)

Silvia  Momcheva 3 місце

2. Nowy Sącz (Центр професійно-технічного навчання в Новому Сончі, Польща)

1. Mateusz Żelasko 3 місце

3. Tigris (Університетський коледж Альрафідайн, Ірак)

1. Ali John 2 місце

2. Mohammed Hassan Ahmed 1 місце

5 підгрупа 

4. Krakow (Університет педагогічний ім. Комісії народної освіти в Кракові, Польща)

1. Paweł Nawojski (Павел Навойскі) 1 місце

5. Euphrates (Університетський коледж Альрафідайн, Ірак) 

1. Lujain Maher 2 місце

3. Ali Abdul Ameer 3 місце

Вітаємо переможців !

IX International Student Olympiad “Ways and mechanism of protection of the information space of states from harmful information and psychological influences”

On April 14, 2023, the IX International Student Olympiad “Ways and Mechanisms of Protection of the Information Space of Ukraine (or of their respective States in the case of foreign students) from Harmful Information and Psychological Influences” was held at Kyiv National University of Construction and Architecture together with the Institute of Special Communication and Information Protection of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Ihor Sikorskyi Polytechnic Institute”.

17 student teams and their academic supervisors took part in the Olympiad, including 11 teams from leading universities of Ukraine, teams from Poland, Bulgaria, Iraq, which were involved in the implementation of Memorandums of Cooperation with the universities of these countries, as well as a team from Kazakhstan. Presentations of foreign teams were held in English.

The Department of Cyber Security and Computer Engineering (CSCE) prepared and presented two teams to participate in the Olympiad:

• “KNUCA TOP” – students Anastasia Lysenko and Vladyslav Martenyuk.

• “Ada Lovelace” – students Andriy Pokazny and Volodymyr Myronenko.

The scientific leader of the teams is the head of the CSCE department, professor Yurii Khlaponin. The head of the jury of the subgroup of foreigners was an associate professor of the department CSCE Svitlana Kondakova and jury member  John Magill, a Cambridge alumnus and professional in information security in the aerospace industry (United Kingdom).

The Olympiad was held in two rounds. The first is a competition of teams based on the level of knowledge and skills in theoretical and practical aspects of a given topic.

According to the results of the competition, the “KNUCA TOP” team took 3rd place, and the “Ada Lovelace” team became the winner of the Olympiad and took 1st place.

In the individual competition, Andriy Pokaznoy and Anastasia Lysenko took first place in their subgroups. 

The places of foreign students in the individual test were distributed as follows.

4 subgrups 

1.Varna (University of Economics, Varna, Bulgaria)

1. Silvia  Momcheva 3rd place

2. Nowy Sącz (Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, Poland)

1. Mateusz Żelasko 3rd place

3. Euphrates (Iraqi Technical team, Iraq, Assoc.Prof. Dr Nameer Qasim,  Dr. Aqeel Mahmood Jawad)

1. Mr. Ahmed Dhafer

2. Mr. Mohammed Al-Hakeem

5 subgrups 

1. Krakow (Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji edukacji narodowej w Krakowie, Poland)

1. Paweł Nawojski 1st place

2. Tigris (Alrafidain University College, Iraq, Supervised by Sam Mohammed Ali, international coordination Dr.Dmytro Khlaponin, supervisor Nameer Hashim Qasim) 

1. Lujain Maher 2nd place

2. Ali Abdul Ameer 3rd place

Congratulations to the winners!

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram