Новини,  НОВИНИ КНУБА

IV Міжнародна науково-практична конференція «Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі»: підсумки

10-11 листопада 2023 року відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі», організована кафедрою філософії архітектурного факультету КНУБА. Тези своїх виступів подали до оргкомітету 135 учасників, із них – 16 авторів англійською мовою.

8 учасників – з інших країн: Мексика, США, Франція, Швейцарія, Німеччина, Польща, Лівія, Китай.

Особливої уваги заслуговують, серед учасників конференції, представники наукової спільноти БЕЛІНСЬКИЙ Сергій, начальник прес-служби 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового походу (ЗСУ), магістр КНУБА та Elisa Carlisle, Airman First Class Льотчик першого класу, United States Air Force Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки.

У конференції також брали участь представники провідних університетів України: Львівського національного університету ім. І.Франка, Національного університету Львівська політехніка, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Харківської державної академії залізничного транспорту, Чернівецького національного університету ім. Федьковича, Вінницького національного технічного університету, Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, Ужгородського державного вищого навчального закладу «Ужгородський  національний університет», Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Черкаського національного університету ім. Хмельницького, і зокрема, представники Київських наукових установ і університетів:

Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України; Інституту досліджень науково-технічного потенціалу ім. Г.М.Доброва НАН України; Науково-дослідного інституту українознавства НАН України; Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Європейського об’єднання з питань естетики; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця; Національного університету біоресурсів і природокористування України; Національного авіаційного університету; Інституту інноваційної освіти КНУБА; Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; Національного університету оборони України ім. Івана Черняхівського; Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Що ж до якісного складу, то у роботі конференції брали участь 50 докторів наук, 37 кандидатів наук, 8 магістрів, 5 старших викладачів, 5 асистентів, 20 аспірантів та 4 студенти.

У процесі роботи конференції, виступаючі й присутні мали можливість не лише поділитися своїми науковими ідеями, роздумами про сучасний стан і перспективи розвитку та вдосконалення  національної освіти,  науки, техніки і архітектури, але водночас говорили і про існуючі проблеми та пропонували шляхи щодо їх вирішення.

Оргкомітет конференції разом з учасниками визначили кращі доповіді, не лише за високим науковим змістом, але  і такі, котрі були присвячені актуальним проблемам, і викликали бурхливе обговорення. Це наукові повідомлення: Чорноморденка Івана Васильовича, Самчука Зореслава Федоровича, Макаренко Анастасії Валентинівни, Мєлкова Юрія Олександровича, Чуйка Вадима Леонідовича,  Повторєвої Світлани Михайлівни.

Учасники конференції висловили вдячність за якісну організацію і проведення конференції. Особливо, за можливість безпосереднього спілкування та обговорення філософських проблем і шляхів їх вирішення, зважаючи на складні (військовий стан) в Україні.

         Завідувач кафедри філософії                           Іван ЧОРНОМОРДЕНКО

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram