Івахненко Ірина Сергіївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Summary (профіль науковця)

  1. Закінчила у 2007 Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр економічних наук, диплом КВ № 31332894.

  2. Закінчила у 2019 р. Київський національний університет будівництва і архітектури, присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник, спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Теплогазопостачання та вентиляція»

  3. Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Методологія та інструментарій стратегічного інноваційного девелопменту будівельних підприємств» (ДД №010149 від 24 вересня 2020 р., МОН України), 
  4. Доцент кафедри економіки та менеджменту Київського національного університету будівництва і архітектури (атестат доцента АД №001547 від 18 грудня 2018 р. МОН України), 
  5. Професор по кафедрі менеджменту в будівництві, атестат професора АП №003413 від 30 листопада 2021 р. МОН України
  6. Під керівництвом Івахненко І.С. захищено кандидати наук:

Долгополова Юлія Миколаївна, к.е.н., 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Вартісно-орієнтоване управління підприємствами-девелоперами в будівництві», 2020, ДК №057422 від 24 вересня 2020 р. МОН України;

Манжула Ірина Олександрівна, к.е.н., 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Економіко-аналітичний інструментарій адміністрування діяльністю компаній з управління активами житлової забудови», 2020 р.;

Дружиніна Ірина Василівна, к.е.н., 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Формування системи оцінки та мотивації персоналу будівельних підприємств»,;

Гижко Андрій Петрович, к.е.н., 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Організаційно-економічний інструментарій антикризового менеджменту будівельних підприємств», ДК №060663 від 29 червня 2021 р. МОН України;

7. Пройшла у 2018 році науково-педагогічне стажування на базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie країна Польша «New and innovative teaching methods» (сертифікат №1990/MSAP/2018, Krakow, 28 September 2018).

8. Пройшла у 2019 році науково-педагогічне стажування на базі університету ISMA Business Incubator країна Латвія «New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning» (сертифікат №1-22/26-19, Riga, October 31, 2019).

9. Пройшла підвищення кваліфікації за програмою HORIZON 2020 «Менеджер проектів з близьким до нульового енергоспоживанням (Серія А №00231).

10. Пройшла курс “Цифрові інструменти Google для освіти” Поглиблений рівень (Сертифікат №GDTfE-04-П-00337 від 27 листопада 2022 р.)

11. Пройшла Міжнародну програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти “Створення сучасного електронного курсу на платформі MOODLE” 60 год. (Сертифікат №UDB22/29 від 21 грудня 2022 р.)

12. Пройшла курс підвищення кваліфікації “Бренд науковця у цифровому світі” (Сертифікат №1162 від 5 грудня 2022 р.)

13. Пройшла підвищення кваліфікації в межах ініціативи “Підприємницький університет” і курсу “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами” 50 год.(Сертифікат № EU-22-23/1-073 від 13.01. 2023 р. )

14. Пройшла підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти» від Експертного комітету з питань розвитку штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації України та ГО «Прогресильні» обсягом 1 кредит ЄКТС (30 годин) (Сертифікат ШІ-0660 з 7-23 листопада 2023 р.)

15. Пройшла курс стажування “Менеджмент у продуктовому ІТ” від ІТ компанії Genesis 2 кредити ЄКТС. (Сертифікат №232/0104-2024 від 11.04.2024 року)

16. Пройшла програму підвищення кваліфікації “Маркетинг ІТ-продуктів” від IT компанії Genesis 2 кредити ЄКТС (Сертифікат № 087/081-2023 від 26 квітня 2024 року) 

17. Є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram