НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Психологія в архітектурі: методичні рекомендації
/ А.В.Шарипін, О.С.Галушко, С.С.Ставрояні, Н.М.Лакуша, Т.В.Євдокимова, Н.А.Крицька. – К.:КНУБА, 2021

Методичнi рекомендацii до вивчення дисциплiни для студентiв спецiальностi 191 «Архiтектура та мiстобудування». Містять теми лекцій, семінарських занять, теми рефератів і тестові завдання дпя перевірки знань студентів. Метою дисципліни «Психологія в архітектурі» є теоретико-методологічне знайомство із психологічними, філософськими і архітектурними напрямками, що вивчають механізми сприйняття життєвого світу й життєвого простору людини і забезпечують їх якісне розуміння.

Графік освітнього процесу.

Робочі навчальні плани на 2024/25 навчальний рік.


Методичні рекомендації до виконання педагогічної практики аспірантів кафедри філософії

Методичні рекомендації з курсу “Релігієзнавство”.


Робоча програма освітньої компоненти

Методичні рекомендації для аспірантів

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ТАФІЛОСФСЬКОЇ ДУМКИ (Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів всіх спеціальностей очної форми навчання)

ПСИХОЛОГІЯ В АРХІТЕКТУРІ. Методичні рекомендації.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram