Франчук Юрій Йосипович

Франчук Юрій Йосипович – кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури.

franchuk.yy@knuba.edu.ua, franchuk196405@gmail.com
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 284

Освіта
У 1986 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут (Подільський державний аграрно-технічний університет) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства», кваліфікація інженер-механік.
У 1996 році закінчив Львівський державний техніко-економічний коледж за спеціальністю «Експлуатація обладнання та систем газопостачання».
В 2013 році отримав в ІПО КНУБА другу вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», кваліфікація інженер-будівельник.
У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03  «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».  Тема дисертації «Комплексна оцінка якості природного газу для підвищення точності його обліку та експлуатаційної надійності систем газопостачання».
Віце-академік Академії технічних наук України (з 2022 р.).
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 42 роки. Науково-педагогічний стаж 5 років.
Після закінчення інституту в 1986 році працював завідуючим автогаражем, служив на офіцерських посадах в Радянській армії.
З 1994 по 2019 рік працював на підприємствах газового господарства на різних інженерних посадах.
З 2018 року працюю у КНУБА на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
З 2023 року працюю у КНУБА на посаді доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Газопостачання
  2. Інженерні мережі
  3. Автономні системи газопостачання
  4. Налагодження, пуск та експлуатація систем ТГПіВ
  5. Нормативно-правове забезпечення галузі
  6. Теплогазопостачання та вентиляція (194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”)

Науково-методична робота
Автором опубліковано більше 40 наукових і методичних праць, з них 22 наукових статті.

Напрями наукової діяльності
Дослідження проблем забезпечення ефективної роботи газотранспортної системи та  облік газу як енергії

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram