КАШОЇДА ОСТАП ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кашоїда Остап Олександрович – доцент кафедри геотехніки, доктор філософії з будівництва та цивільної інженерії.

тел.: +38 (044) 241-55-13 , кімната 115 головного корпусу КНУБА.

Освіта

У 2014 році закінчив ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж від Уманського НУС за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» та здобув кваліфікацію техніка-будівельника.

У 2017 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки Будівництво, професійна кваліфікація бакалар в галузі будівництва.

У 2019 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» та здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, освітня програма Промислове і цивільне будівництво, професійна кваліфікація інженер-будівельник, дослідник.

З 2019 по 2023 рік навчався в аспірантурі на кафедрі геотехніки КНУБА.

Загальна інформація

З 2019 року працює в КНУБА. Починає свій шлях із технічного фахівця, після завершення навчання в аспірантурі працює асистентом кафедри геотехніки.

У 2023 році захистив дисертацію відповідно до освітньо-наукової програми «Доктор філософії з Будівництва та цивільної інженерії», на тему: «Взаємодія пальових фундаментів з ґрунтовими основами при врахуванні зміни жорсткості конструкцій будівлі». Освітньо-наукова програма акредитована Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти, №2271 від 04.10.2021.

Починаючи з останніх курсів навчання у КНУБА та після завершення навчання в університеті працює за фахом інженером-проектувальником та займається розрахунком та проектуванням різних цивільних та промислових споруд.

Перелік навчальних дисциплін

Виконує повний спектр навчальних занять: практичні, лабораторні, курсове проектування для таких основних навчальних дисциплін:

1. Основи і фундаменти

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

2. Будівельні конструкції. Модуль основи і фундаменти.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ).

3. Механіка ґрунтів.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

4. Сучасні конструкції будівель i споруд. Модуль геотехніка.

Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування».

Освітня програма: Архітектура будівель і споруд. (АБС)

5. Основи і фундаменти

Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування».

Освітня програма: Архітектура будівель і споруд. (АБС)

6. Інженерний захист і підготовка територій. Модуль геотехніка.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Керівник атестаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Опубліковано декілька наукових та методичних праць, серед яких праці у журнал що індексуються в науково-метричній базі Web of Science.

Основні навчально-методичні праці:

  1. Застосовування сучасних програмних комплексів для імітаційного моделювання задач геотехніки. Методичні вказівки для студентів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво і цивільна інженерія” Носенко В.С., Кашоїда О.О., Скочко Л.О. КНУБА 2020, – 130с.
  2. Визначення осідання стрічкового фундаменту за допомогою скінченних елементів / Методичні вказівки для виконання розділу курсового проекту з дисципліни: «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Л.О. Скочко, В.С. Носенко, В.Л. Підлуцький, О.О. Кашоїда, // Київ: КНУБА – 2021 – 39с.

Напрями наукової діяльності

Взаємодія геотехнічних об’єктів з основою на різних етапах зведення та експлуатації будівель або споруд.

Сучасні методи та програмні комплекси для розрахунків елементів системи «основа-фундамент-надземні конструкції».

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram