НОВИНИ КНУБА

КНУБА оголошує конкурс на заміщення посад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Факультет автоматизації і інформаційних технологій   Завідувач кафедри                    будівельних машин (1)
Доцента кафедри машин і обладнання технологічних процесів (1)
Професор кафедри Доцента  кафедриелектротехніки та електроприводу (1) кібербезпеки і комп’ютерної графіки(1)
Доцента кафедриінформаційних технологій (3)
Доцента кафедриінформаційних технологій проектування та прикладна математика (1)
Доцента кафедриуправління проектами (1)
  
  
Факультет інженерних систем та екології  
Доцента кафедриводопостачання та водовідведення (1)
Асистента кафедри Доцента кафедри Завідувач кафедри Доцента кафедритеплотехніки(1) теплотехніки(1) фізика (1) технології захисту навколишнього середовища та охорона праці (1)  
  
Будівельно-технологічний факультет  
Доцента кафедритехнології будівельних конструкцій і виробів (1)
Доцента кафедритоварознавства та комерційної діяльності в будівництві(1)  
Будівельний факультет  
Доцента кафедриекономічної теорії, обліку та оподаткування (3)
Професор кафедрибудівельної механіки (1)
Доцент кафедрибудівельних механіки(2)
Доцента кафедриопору матеріалів (1)
Доцент кафедри Завідувач кафедри Доцент кафедри Професор кафедри  будівельних технологій (1) геотехніки (1) геотехніки (1) організації та управління будівництвом(1)  
  
Факультет урбаністики та просторового планування  
Доцент кафедри Старший викладач кафедри Доцент кафедриміського будівництва (2)   міського будівництва (1) політичних наук і права (2)
Архітектурний факультет  
Професор кафедри Доцента кафедри Доцента кафедри   Завідувач кафедрифілософії (1) філософії (2) архітектурного проектування цивільних будівель і споруд (1) нарисної геометрії та інженерної графіки (1)
  

 

Термін подання  документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів або атестатів про набуту освіту, ступен та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 24.05.2023р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram