Новини,  НОВИНИ КНУБА

КНУБА оголошує конкурс на заміщення посад

Вперше опубліковано 22 лютого.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Доцента кафедрипрофесійної освіти (1)
  
Факультет інженерних систем та екології
Доцента кафедриводопостачання і водовідведення (2)
Доцента кафедри Асистента кафедри                                теплотехніки (1) теплогазопостачання та вентиляції (1)
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Завідувача кафедри Завідувача кафедриінженерної геодезії (1) фізичного виховання та спорту (1)
Асистента кафедри                вищої математики (1)   
Будівельно-технологічний факультет
 
Професора кафедри               товарознавства та комерційної діяльності                                                  в будівництві (1)
Доцента кафедри                  товарознавства та комерційної діяльності в  будівництві (2)  
Будівельний факультет
  
Доцента кафедри Доцента кафедри  (0,75 ст.) Доцента кафедри             будівельних технологій (2) будівельних технологій (1)   менеджменту в будівництві (1)
Факультет урбаністики та просторового планування   Професора кафедри               політичних наук і права (1)                    Доцента кафедри                    політичних наук і права (4)   Архітектурний факультет
  
Доцента кафедри Доцента кафедримістобудування (1) основ архітектури та архітектурного проектування (1)
Доцента кафедриландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури (1)

Термін подання  документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кім. 239. Тел. 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 22.03.2024 р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram