КРАВЧЕНКО Ірина Леонідівна

доктор архітектури, професор,

профессор кафедри теорії архітектури

Гарант освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» з 2022 р.

Досягнення у професійній діяльності за 5 років

Контактна інформація:

email: kravchenko.il@knuba.edu.ua, krav4ira73@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAD-7145-2019

 

Педагогічний стаж: з 2008 року.

У 1990 році поступила, а у 1996 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (тепер КНУБА).

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Принципи архітектурно-планувальної організації центрів медично-соціальної реабілітації дітей та підлітків з фізичними вадами»

Вчене звання доцента отримала 26 лютого 2015 р., атестат доцента 12ДЦ № 041359.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню «доктор архітектури» на тему «Теоретичні основи формування архітектури  закладів неформальної освіти»

Вчене звання професора отримала 21 лютого 2024 р., атестат профессора АП №005824.

Викладає дисципліни:

 • Спецкурс для магістрів «Тенденції розвитку архітектури об’єктів цивільного призначення».
 • Архітектурне проектування
 • Дипломне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Теоретичні основи формування архітектури закладів неформальної освіти: дис. докт.арх.:18.00.01/ Кравченко Ірина Леонідівна; КНУБА, Київ., 2021.
 • Принципи архітектурно-планувальної організації центрів медично-соціальної реабілітації дітей та підлітків з фізичними вадами: дис. канд. арх: 18.00.02/Кравченко Ірина Леонідівна; КНУБА, Київ., 2013, 181 с.
 • Кравченко, І. (2022). Принцип композиційної та образної відповідності в архітектурі закладів неформальної освіти. Містобудування та територіальне планування, (79), 179–189. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.179-189
 • Żychowska, M., Chornomordenko, I., Kravchenko, I. L., Gnatiuk, L., Dmytrenko, A., Urakina, A., & Smilka, V. (2022). The influence of religious and worldview factors on the landscape design in Japan and China. Landscape Architecture and Art, 21(21), 115–123. SCOPUS, Web of Science. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.21.12 .
 • Кравченко, І., & Товбич, В. (2023). Реалізація основних принципів формування архітектури закладів неформальної освіти. Містобудування та територіальне планування, (82), 198–212. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.198-212
 • Кравченко, І. (2023). Типологічне дерево розвитку архітектури закладів неформальної освіти. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 44–57. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.44-57
 • Кравченко, І. (2023). Learning landscape – навчальний ландшафт, як структурно-функціональна складова формування архітектури закладів неформальної освіти. Містобудування та територіальне планування, (84), 181–192. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.181-192
 • Iryna L. Kravchenko, Valerij Tovbych; Formation of the architecture of public educational and recreational centers as innovative institutions of non-formal education. AIP Conf. Proc. 7 December 2023; 2490 (1): 030013. https://doi.org/10.1063/5.0122706 SCOPUS
 • Analysis of fine-art photography techniques in representing the tragedy of war in Ukraine using Serhii Belinskyi’s works / S. Belinskyi, Y. Ivashko, L. Kravchenko, A. Dmytrenko, I. Dreval // Art Inquiry. Recherches sur les arts. – 2023. – Vol. 25. – P. 345–365. – https://doi.org/10.26485/AI/2023/25/22 SCOPUS
 • Курсове архітектурне проектування. Теоретичні основи: навчальний посібник. Теоретичні основи: навчальний посібник / Л.М. Ковальський та ін..; за заг. ред.. Л.М. Ковальського і Н.М. Шило. – Київ: КНУБА, 2018. – 114 с.
 • Кравченко І.Л., Нівін С. І., Пекер А.Й. Проєктування багатоквартирних житлових будинків з використанням модульних елементів індустріального виробництва. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 1 курсу, другого рівня вищої освіти, спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» спеціалізації «Архітектура будівель і споруд», Київ, КНУБА, 2022. – 28с.
 • Кравченко І.Л., Пекер А.Й., Булкін М.М. Секційний житловий будинок середньої поверховості. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», Київ: КНУБА, 2024. – 26 c.
 • Кравченко І.Л., Акопник С.В., Гершуні О.М., Нівін С. І. Багатоповерховий паркінг з СТО. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», Київ: КНУБА, 2024. –32 c. 

Всього більше 80 наукових праць.

Наукові інтереси: 

Архітектура будівель і споруд, архітектура закладів неформальної освіти, архітектурне формування сучасного інформаційно-освітнього простору громадських освітньо-рекреаційних центрів та комплексів.

Практична діяльність:

1.08.1996 – 15.01.1997 рр. – архітектор 3 категорії у «УкрНДіпроцивільсільбуд»;

5.05.1997 – 1.04.2001 рр. – архітектор Представництва англійської фірми «Jones East 8»;

2001 – 2010 рр. – архітектор СПД з власною ліцензією на проектування.

 

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

У 2023 році пройшла Міжнародне стажування для викладачів  «Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective» (з 3 квітня 2023 р. по 15 травня 2023 р.) на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава (Польща). Програма передбачала 180 год. (6 кредитів ECTS) лекцій та практикумів. Отримано сертифікат № 109/2023.

Захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора архітектури, 2021 р.

Стажування в університеті Collegium Civitas, м. Варшава, Польща 03.04.2023-15.05.2023 (дистанційно).

Міжнародний сертифікат, який підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram