КРАВЧЕНКО Ірина Леонідівна

доктор архітектури, доцент,

на посаді професора

Гарант освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» з 2022 р.

Досягнення у професійній діяльності за 5 років

Контактна інформація:

e-mail: kravchenko.il@knuba.edu.ua, krav4ira73@gmail.com

Педагогічний стаж: з 2008 року.

Викладає дисципліни:

  • Спецкурс для магістрів «Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури об’єктів цивільного будівництва»
  • Архітектурне проектування
  • Дипломне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

  • Теоретичні основи формування архітектури  закладів неформальної освіти: дис. докт.арх.:18.00.01/ Кравченко Ірина Леонідівна; КНУБА, Київ., 2021.
  • Принципи архітектурно-планувальної організації центрів медично-соціальної реабілітації дітей та підлітків з фізичними вадами: дис. канд. арх: 18.00.02/ Кравченко Ірина Леонідівна; КНУБА, Київ., 2013, 181 с.
  • Підготовка дисертації на здобуття наукового ступеня доктора архітектури. Тема дослідження «Теоретичні основи формування архітектури закладів неформальної освіти».
  • Iryna L. Kravchenko. Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine . Pozaformalne instytucje edukacyjne w systemie budynków obywatelskich na ukrainie. STRUCTURE AND ENVIRONMENT. Architecture, civil engineering, environmental engineering, energy and geomatic. Journal by the Kielce University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering and Faculty of Civil Engineering and Architecture. 1/2020. vol. 12,  P.20-28.  PL ISSN 2081-1500.  DOI: 10.30540/sae-2020-003 (BazTech, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index).
  • Курсове архітектурне проектування. Теоретичні основи: навчальний посібник. Теоретичні основи: навчальний посібник / Л.М. Ковальський та ін..; за заг. ред.. Л.М. Ковальського і Н.М. Шило. – Київ: КНУБА, 2018. – 114 с.

Всього більше 40 наукових праць.

Наукові інтереси: 

Архітектура будівель і споруд, архітектура закладів неформальної освіти, архітектурне формування сучасного інформаційно-освітнього простору громадських освітньо-рекреаційних центрів та комплексів.

Практична діяльність:

2001 – 2010 рр. – архітектор СПД з власною ліцензією на проектування

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

Захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора архітектури, 2021 р.

Стажування в університеті Collegium Civitas, м. Варшава, Польща 03.04.2023-15.05.2023 (дистанційно).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram