НОВИНИ КНУБА

Круглий стіл «Налаштування освітніх траєкторій в підготовці менеджерів будівництва в контексті відбудови України»

30 травня 2023 року на базі кафедри менеджменту в будівництві КНУБА було проведено науково-практичний круглий стіл на тему: «Налаштування освітніх траєкторій в підготовці менеджерів будівництва в контексті відбудови України».  До обговорення сучасних потреб будівельного ринку у кваліфікованих менеджерах та управлінцях  були залучені  роботодавці, стейкхолдери, академічна спільнота, здобувачі освіти та іноземні партнери.

На засіданні круглого столу було визначено особливість освітніх програм економічного спрямування для будівельних закладів вищої освіти, в тому числі освітньої програми «Менеджмент організації і адміністрування» 1-го та 2-го освітнього рівня, освітньої програми «Економіка підприємства» 1-го та 2-го освітнього рівня та освітньої-наукової програми (PHD) спеціальність 051 «Економіка», що полягає в урахуванні специфіки діяльності будівельних організацій.

Було також визначено завдання щодо співпраці зі стейкхолдерами та роботодавцями в напрямку підвищення якості формальної і неформальної освіти, впровадження провідних освітніх технологій, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників бізнес-структур і підприємств різних форм власності та розвиток компетентностей здобувачів освіти шляхом поєднання академічного навчання з практикою реального бізнесу.

Співорганізатори заходу: професори Антипенко Є.Ю.,  Запорізький національний університет (м. Запоріжжя), економічний факультет; Білоусов О.М., Міжнародний університет бізнесу і права, кафедра менеджменту (м. Миколаїв);  Поповиченко І.В.,  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро), кафедра менеджменту, управління проєктами і логістики; Валінкевич Н.В., Поліський національний університет, кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності (м. Житомир); Dr.econ. Trach Roman, Warsawa, Warsaw University of Life Sciences, faculty of construction and environmental engineering  посприяли проведенню плідної дискусії.

Ірина Івахненко, професор кафедри менеджменту в будівництві

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram