Новини,  НОВИНИ КНУБА

Київський національний університет будівництва і архітектури: Люди, які формують та будують майбутнє – Prof Bild

Вища освіта в Україні стикається з новими викликами, спричиненими війною. Це призвело до проблем із безпекою офлайн-навчання, зменшення кількості претендентів на здобуття вищої освіти, скорочення фінансування галузі. Відповідно, деякі університети були вимушені адаптуватися, переглядаючи структурний розподіл факультетів та кафедр, а також переглядаючи штатну політику ВНЗ.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) є одним з університетів, який успішно адаптується до воєнних реалій. Цей провідний вищий навчальний заклад України спеціалізується на підготовці фахівців у галузі будівництва й архітектури. Протягом кількох десятиліть університет значно розширився та модернізувався — з’явилися нові факультети й інноваційні спеціальності. Зараз у КНУБА працюють понад 1700 співробітників. Випускники цього ВНЗ визнані та активно працюють не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу. Університет відіграє важливу роль у відбудові та формуванні майбутнього України.

Петро Мусійович Куліков, ректор КНУБА, є Заслуженим працівником освіти України, доктором економічних наук, професором. Він має неординарний досвід керівництва в системі освіти й активно працює у потрібному напрямку, мобілізуючи колектив університету. Його власний приклад стимулює інших до активної роботи та самовдосконалення у сфері управління та науки. Петро Мусійович зміцнює та розвиває матеріально-технічну базу, організаційну структуру і кадровий потенціал КНУБА.

«Початок кар’єри для кожної людини великою мірою залежить від репутації університету, в якому вони навчалися. Роль КНУБА у підготовці спеціалістів, здатних не тільки вирішувати технічні та технологічні завдання, а й працювати у сфері управління, інформаційного забезпечення та правової підтримки містобудівної діяльності на всіх рівнях державного управління, не можна переоцінити. Кадровий потенціал КНУБА є ключовим фактором, який впливає на якість освіти та підготовку кваліфікованих фахівців у будівельній галузі як в Україні, так і за її межами. Це місце, де збираються найяскравіші розуми країни, щоб разом працювати над вирішенням складних проблем сучасності», — наголошує Петро Мусійович.

Київський національний університет будівництва і архітектури пишається своїм висококваліфікованим науково-педагогічним складом, до якого входять викладачі світового класу. Ці вчені, лідери та інноватори присвячують своє життя розвитку науки, освіти і студентського життя в Україні. Їхні досягнення визнані на національному та міжнародному рівнях. Колектив КНУБА складається з молодих вчених та педагогів, а також досвідчених фахівців із великим стажем, деякі з яких працюють в університеті понад пів століття. КНУБА підтримує наступність поколінь: більшість керівного складу факультетів самі є випускниками цього університету. Це свідчить про глибоку прив’язаність до університету та його традицій.

Петро Лізунов, завідувач кафедри будівельної механіки КНУБА, директор НДІ БМ КНУБА, доктор технічних наук, професор, пройшов шлях від студента до проректора альма-матер. Нині заступник голови спеціалізованих вчених рад захисту дисертаційних робіт має у своєму науковому доробку понад 200 наукових праць, серед яких 13 монографій, 7 підручників і 6 навчальних посібників. Наразі вчений є головним редактором науково-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд».

Його дослідження у сфері комп’ютерного моделювання динаміки систем твердих і деформівних тіл при складному русі, а також створення програмного забезпечення для вирішення інженерних завдань відіграли важливу роль у розвитку КНУБА. Його праця та відданість своїй професії є важливим прикладом для всіх студентів і викладачів університету. Професор П. Лізунов очолює школу з будівельної механіки, в якій за весь період існування захищено понад 200 кандидатських та докторських дисертацій.

Інноваційний підхід у КНУБА зосереджений на ключових концепціях педагогічної інноватики. Він охоплює нові методи навчання, технології та процеси. Цей підхід вимагає нових професійних компетенцій і змін у професійній підготовці. Фахівець XXI століття — це інноваційна особистість, яка здатна до творення, впровадження та використання педагогічних інновацій. Олександр Приймак, завідувач кафедри теплотехніки і декан факультету інженерних систем та екології КНУБА, доктор технічних наук, професор, має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Він ініціював створення та розвиток у КНУБА нових актуальних науково-практичних напрямів, таких як енергоресурсоефективні системи життєзабезпечення; водокористування (технології, споруди, менеджмент); екологічна безпека та природокористування. Постійно працює над суттєвим збільшенням кількості та підвищенням якості міжнародних наукових заходів, рівнем міжнародного визнання наукових досягнень українських вчених. Є організатором і науковим керівником науково-дослідної лабораторії енергоефективних систем життєзабезпечення та щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Енергоінтеграція» та «Екологія, Ресурси, Енергія».

Викладачі КНУБА не просто передають знання студентам, а й активно займаються науковою роботою, що передбачає розробку передових технологій та методик. Їхній внесок у науковий прогрес та інноваційність — значний. Вони також працюють над створенням інноваційних проєктів, що сприяють розвитку університету та підвищенню якості освіти. Це підкреслює їхнє бажання забезпечити студентам найкращі можливості для навчання та розвитку. Вадим Куцевич, завідувач кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд КНУБА, доктор архітектури, професор, Заслужений архітектор України, — приклад визначного архітектора, художника, вченого, педагога та експерта. Вадим Володимирович, автор понад 200 проєктів у сфері містобудування та архітектури, зробив значний внесок у розвиток основних ДБНів України.

Його кафедра активно працює над впровадженням Національної стратегії створення безбар’єрного простору України та розробляє вибіркові дисципліни для магістратури. На кафедрі також реалізували низку інноваційних проєктів, зокрема реконструкцію студентської їдальні КНУБА та унікального територіального кластера Emerland. Очолювана Вадимом Куцевичем кафедра брала участь у конкурсі на проєкт президентського дослідницького університету у Києві.

Київський національний університет будівництва і архітектури активно розвиває міжнародні зв’язки, співпрацюючи з провідними науковими, освітніми та виробничими організаціями з різних країн світу. Ця співпраця спрямована на обмін досвідом та впровадження новітніх технологій в українську будівельну галузь і суміжні сфери, та дозволяє КНУБА залишатися на передовій наукових досліджень та інновацій. Катерина Пушкарьова, завідувачка кафедри будівельних матеріалів КНУБА, доктор технічних наук, професор, на основі власних наукознавчих та методологічних досліджень у рамках співпраці КНУБА з Польською академією наук організувала взаємодію між своєю кафедрою та кафедрою будівництва та архітектури Політехніки в м. Кельці.

Завдяки цій співпраці було опубліковано спільну монографію «Material science for designers of architectural environment». З огляду на високий ступінь пошкодження інфраструктури та житлового фонду українських міст унаслідок воєнних дій КНУБА та фірма МС «Баухемі» сприяли створенню матеріальної бази та освітньої програми з напряму «Відновлення та захист залізобетонних конструкцій».

Організаційна робота викладачів КНУБА є важливою частиною їхньої діяльності. Вона передбачає різноманітні види діяльності, які спрямовані на підвищення якості освітнього процесу та створення комфортних умов для студентів. Володимир Гоц, доктор технічних наук, професор, декан будівельно-технологічного факультету КНУБА, Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, бере активну участь у відновленні матеріально-технічної бази університету.

У гуртожитку №2, у якому проживають студенти будівельно-технологічного факультету, для дотримання норм безпеки було виконано ремонт укриття. Крім того, під керівництвом вченого було розроблено стандарти освіти України для підготовки бакалаврів і магістрів за кількома спеціальностями, а також створено навчально-виробничий комплекс «Київбудіндустрія».

Основне завдання викладачів університету під час війни — надання освітніх послуг, орієнтованих на розвиток і швидке впровадження прогресивних технологій в інженерні системи життєзабезпечення; виховання у студентів стійкості до небезпечних викликів та працелюбності в досягненні цілей навчання; отримання раціональних результатів наукових досліджень для швидкого впровадження у виробничо-військову практику; організація освітньо-наукових заходів для зміцнення оборонної здатності держави. 

Викладачі КНУБА є прикладами співпраці вчених для відбудови України, вирішення складних проблем і створення кращого майбутнього для всіх нас. Вони реалізували сотні містобудівних та архітектурних проєктів, опублікували тисячі наукових робіт, що свідчить про їх значний внесок у науку та освіту України. Їхній досвід відіграє важливу роль у підготовці студентів до викликів сучасного світу, забезпечуючи високоякісну освіту. КНУБА пишається своїми викладачами та вдячний за їхній внесок у розвиток університету і країни загалом. З такими викладачами майбутнє України в надійних руках.

Матеріал опубліковано у Prof Build

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram