МАЛИШЕВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Малишев Олег Вікторович – доцент кафедри геотехніки.

кімната 115.

Освіта

У 2008 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) з відзнакою де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)» і здобув кваліфікацію інженер-будівельник.

В 2008 році вступив до очної аспірантури Київського національного університету будівництва та архітектури, яку закінчив у 2011 році.

У 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 18 років. Науково-педагогічний стаж 9 років.

З 2008 року працює в КНУБА. Пройшов шлях наукового співробітника, асистента, доцента кафедри геотехніки.

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02– «Основи і фундаменти». Тема дисертації: «Несуча здатність основи паль таврового поперечного перерізу».

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

1. Інженерна геологія

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

2. Обстеження та підсилення будівельних конструкцій

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

3. Спецкурс випускової кафедри

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Основні праці: Фундаменти спеціальних споруд і підземне будівництво: Навчальний посібник для студентів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». К.: КНУБА, 2017. 204 c.

Дві наукові статті в журналах, що входить до науково-метричної бази даних Web of Science Core Collection.

Напрями наукової діяльності

Основним напрямком наукових досліджень Малишева О.В. є розробка прогресивних конструкцій та технології влаштування паль складного поперечного перерізу; розробка інженерних методів розрахунку пальових фундаментів, що дозволяє побудувати графік залежності S=f(P) .

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram