Новини кафедри ЗІК

МАРАФОН СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ І КАДАСТР»

Спеціальність 193 Геодезія та Землеустрій «Землеустрій і кадастр»

Освітня магістерська програма «Землеустрій і кадастр» користуються попитом на ринку праці, тому що вона є:

 • актуальною (створення системи землекористування максимально прибуткової, юридично дозволеної, екологічно сталою);
 • міждисциплінарною (поєднує соціальні, правові, економічні та технічні аспекти здійснення сучасного землеустрою та ведення кадастру).

У процесі навчання студенти опановуватимуть ґрунтовні знання з питань:

 • нормативно-правового забезпечення та адміністрування діяльності із землеустрою і кадастру,
 • управління земельними ресурсами;
 • моніторингу та охорони земель;
 • геоінформаційних систем та ведення державних кадастрів;
 • оцінки землі та нерухомого майна;

За умов руйнування території України нагальними постають питання:

 • Відновлення меж адміністративно-територіальних одиниць та земельних ділянок;
 • Запровадження заходів оптимізації  використання та охорони земель;
 • Відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель;
 • Проведення інвентаризації земель;
 • Відновлення інформації щодо стану земель та внесення змін в Державний земельний кадастр;
 • Проведення оцінки зруйновного нерухомого майна тощо.

На вирішення цих питань спрямована  підготовка фахівців, які в подальшому можуть працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування та комерційних установах.

Освітня програма бакалавра «Землеустрій і кадастр» користуються попитом на ринку праці, та базується на вивченні сучасного стану щодо:

 • об’єктів землеустрою, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, державних кадастрів та інших геоінформаційних систем;
 • методів, технології та обладнання збору й аналізу геопросторових даних, їхнього відображення на картах і планах;
 • спостереження за зміною стану об’єктів у просторі і часі.

Чому ти навчишся в процесі навчання?

 • Брати участь у створенні державних геодезичних мереж;
 • Організовувати та виконувати топографічні та кадастрові знімання, геодезичні вимірювання для проектування, будівництва та експлуатації об’єктів будівництва;
 • Організовувати та виконувати дистанційні, наземні, польові і камеральні роботи
 • Збирати, оцінювати, інтерпретувати та використовувати геопросторові дані, метадані щодо об’єктів природного і техногенного походження;
 • Розробляти документацію із землеустрою, кадастрову документацію і документацію з оцінки земель із застосуванням комп’ютерних технологій.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram