КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  НОВИНИ КНУБА

Міжнародна конференція «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022»: Закриття

Шановні друзі та колеги! 

02.12.2022 року у Київському національному університеті будівництва і архітектури успішно завершила свою роботу Міжнародна конференція «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022».

На другому пленарному засіданні з вітальним словом виступили заступник голови конференції Плоский В.О., координатор конференції Підлуцький В.Л., а також керівники секцій.

Виступаючі відмітили важливість проведення даної конференції, яка дозволяє молодим вченим формувати науковий та стратегічний підхід від постановки задачі до її вирішення та отримання коректних результатів дослідження, а також отримання прогресивної наукової думки. Також відмітили високий рівень конференції та необхідність поширення участі серед молоді.

Від кожної секції конференції виступили їх представники та були заслухані звіти по роботі секцій конференції.

В цьому році подано близько 240 тез конференції, які відображені у збірнику праць конференції, авторами яких є більше 600 науковців. Безпосередньо у роботі конференції взяло участь більше 185 учасників.

Організаційний комітет відмітив найкращі доповіді студентів, аспірантів, молодих вчених, які виступали як на пленарних, так і на секційних засіданнях конференції, які рекомендовані до друку розширених результатів досліджень у фахових науково-технічних збірниках університету.

Тематика конференції досить широка та охоплює багато напрямів:

Секція 1. «Архітектура та дизайн».

Секція 2. Містобудування та територіальне планування.

Секція 3. Будівництво, матеріали та конструкції, технологія будівельного виробництва.

Секція 4. Інженерні мережі, автоматизовані системи та екологічні аспекти будівництва.

Секція 5. Будівельні машини і обладнання.

Секція 6. Організація, економіка та менеджмент в будівництві.

Секція 7. Інформаційні технології.

Секція 8. Історичні, соціо-культурні, політико-правові та філософські аспекти розвитку архітектури і будівництва.

Секція 9. Новітні вектори трансформації будівельного сектору: домінанти життєвого циклу

Про результати проведеної роботи конференції можна ознайомитися за посиланням на сайті конференції.

Організаційний комітет конференції дякує всім учасникам за участь у конференції, бажає творчих здобутків та до зустрічі на наступній конференції «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» у 2023 році.

Додаткову інформацію щодо організації та порядку проведення конференції можна дізнатись на офіційному сайті конференції www.bmc-conf.com .

З повагою,

Координатор конференції, Вчений секретар к.т.н., доцент В.Л. Підлуцький

Керівник технічного комітету д.е.н., професор І.С. Івахненко

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram