НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наказ_конференції_КНУБА

     Наукова діяльність

На кафедрі ІТ, починаючи з 2014 щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». Головною метою проведення даного заходу є розгляд тенденцій сучасного розвитку інформаційних технологій в розвитку освіти та суміжних галузях з застосуванням новітніх досягнень науки та техніки. Конференція включає наступні напрямки:
 1. Комп’ютерні науки.
 2. Інформаційні системи та технології.
 3. Інформаційні технології в освіті.
 4. Інноваційний розвиток будівельної галузі.
 5. Хмарні технології в управлінні інформацією.
 6. Управління знаннями і компетенціями в розвитку технологій.
 7. Інформаційні взаємодії в сучасному суспільстві.
                                        20 квітня 2018 року за участю кафедри ІТ був проведений форум роботодавців для студентів за спеціальністю                                                            комп’ютерні науки. Детальніше…

На кафедрі ведуться наукові дослідження за напрямами:

  • інтелектуальна інформаційно-координаційна система логістичного управління будівництвом (керівник – Цюцюра С.В., Хроленко В.М.)
  • управління інвестиційними, інноваційними, ІТ проектами та бюджетними програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, систем документообігу атестації кадрів; оптимізація логістичних процесів ланцюгів постачань (керівник – Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Бородавка Є.В.);
  • розроблення методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем (керівник – Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Лященко Т.О.);
  • розвиток та впровадження методології інформаційних систем на базі хмарних технологій (керівник – Цюцюра М.І., Хроленко В.М., Резнік Р.С);
  • розроблення науково-методичних засад побудови інформаційних технологій управління діяльністю підприємств та організацій (керівник – Цюцюра М.І., Пороховніченко І.А., Кулеба М.Б.);
  • технологічні основи багатоаспектного системного аналізу і проектування інформаційних систем (на прикладі інформаційних управляючих систем підприємств) (керівник – Цюцюра С.В., Голенков В.Г., Стеценко І.В., Гончаренко Т.А.);
  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті (керівник – Щербина О.А., Рафальська О.О.);
  • розвиток та впровадження методології проектно-векторного управління освітнім середовищем (керівник – Білощицький А.О., Миронов О.В.);
  • керівництво інвестиційними та інноваційними проектами розвитку (модернізації) підприємств (керівник –Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Бушуєв Д.А.);
  • математичне моделювання експертних систем в будівництві, методи й технології штучного інтелекту в складних системах (керівник – Цюцюра С.В., Горда О.В., Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В.);
  • інформаційна технологія розвитку змісту освіти (керівник – ЦюцюраМ.І.);
  • оперативне управління логістичними процесами у будівництві, моделювання та прогнозування попиту на продукцію підприємств (керівник – Цюцюра С.В.);
  • робота в Консорціумі над виконанням міжнародної програми Erasmus+ проекту «GameHub» (керівник – Білошицький А.О.);
  • дослідження та розробка узагальненої моделі будівельних об’єктів на базі BIM-технології (керівник – Цюцюра С.В., Київська К.І.).

Публікації

2023 рік
 1. Горда О.В., Цюцюра М.І. «Когнітивні технології предметної області на основі онтології», Управління розвитком складних систем. Київ, 2023, № 53, С. 30 – 39, Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-53, Index Copernicus
 2. Савенко В.І., Демидова О.О., Шатрова І.А., Гончаренко Т.А., Лященко Т.О «Еволюція розвитку організації і кадрового менеджменту», Управління розвитком складних систем. Київ, 2023, № 53, С. 91 – 100, Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-53, Index Copernicus
 3. Lakhno V.; Kasatkin D., Desiatko A.; Chubaievskyi V.; Tsuitsuira S.; Tsuitsuira M. «Indicators Systematization of Unauthorized Access to Corporate Information», Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023, №131, С. 569 – 580 Режим доступу: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134746959&origin=resultslist&sort=plf-f, Scopus
 4. Lakhno V.; Akhmetov B.; Yagaliyeva B.; Kryvoruchko O.; Desiatko A.; Tsiutsiura S.; Tsiutsiura M. «The Model of Server Virtualization System Protection in the Educational Institution Local Network», Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023, №166, С. 461 – 475, Режим доступу: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85160755505&origin=resultslist&sort=plf-f, Scopus
 5. Andrashko, Yurii; Kuchanskyi, Oleksandr; Biloshchytskyi, Andrii; Pohoriliak, Oleksandr; Gladka, Myroslava; Slyvka-Tylyshchak, Ganna; Khlaponin, Dmytro; Chychkan, Ivan «A METHOD FOR ASSESSING THE PRODUCTIVITY TRENDS OF COLLECTIVE SCIENTIFIC SUBJECTS BASED ON THE MODIFIED PAGERANK ALGORITHM», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2023, №1 (4-121), С. 41 – 47, Режим доступу: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85152086162&origin=resultslist&sort=plf-f, Scopus
 6. Chernyshev Denys, Tsiutsiura Mykola, Kasianchuk Andrii «Advancements, obstacles, and future prospects of utilizing computer vision and machine learning in the analysis of medical images», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 5 – 7, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 7. Susidko Vladyslav, Panagoda Arachchige Nikita, Bondar Olena, Halilov Arzu «Using machine learning methods to analyze big data», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 7 – 9, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 8. Tsiutsiura Svitlana, Berezutskyi Ihor «Problem of using scrum model», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 9 – 12, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 9. Tsiutsiura Mykola, Nechyporenko Daryna, Li Tao «Development of automatic “clever refrigirator” technology with the help of “AI – system product control” artificial intelligence», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 12 – 14, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 10. Yerukaiev Andrii, Liebiediev Roman, Smirnov Vladyslav, Honcharenko Yevhenii «Vite as a new fast web app bundler. Compare vite, webpack, and parcel», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 14 – 16, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 11. Sakhno Oleksandr, Riabchun Yuliia «Using systems analysis for project management in the software industry», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 16 – 18, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 12. Yerukaiev Andrii, Lypovetskyi Denis, Kostyshyna Nataliia «Design and implementation of a comprehensive fire protection system utilizing heat, gas, and oxygen sensors with defined modules of control», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 18 – 20, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 13. Tsiutsiura Mykola, Zakharov Serhii «Object oriented programming in modern enterprise web applications», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 23 – 25, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 14. Куліков П.М., Мойсеєнко А.О. «Розвиток BIM технологій в Україні», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 31 – 33, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 15. Кизим М.О., Войтушенко А.В. «Інформаційні системи та технології», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 33 – 35, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 16. Дем’янов Н.В., Воленко Т.О., Русан І.В. «Інтернет речей та його вплив на комп’ютерні науки», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 35 – 37, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 17. Цюцюра С.В., Коренюк Т.О., Лисицін О.Б. «Хмарні технології в освіті. Переваги та недоліки», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 37 – 39, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 18. Цюцюра М.І., Душкін А.А., Мацієвський О.О. «Розробка системи управління програмою лояльності на основі технології крос-чейн токенізації», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 39 – 41, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 19. Єрукаєв А.В., Стовбун М.Ю. «Об’єктно орієнтована та функціональна парадигми в мовах програмування», Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 41 – 43, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 20. Білощицький А.О., Білощицька С.В., Овдій Р. «Обчислювальна біологія та геноміка: використання комп’ютерних методів для вивчення біологічних систем та процесів, а також для аналізу та інтерпретації геномних даних» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 43 – 45, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 21. Цюцюра С.В., Сергієнко А.Г., Лукашенко Н.В. «Технологічні аспекти управління розвитком IT-технологій» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 45 – 47, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 22. Горда О.В., Воронков А.С. «Вдосконалення штучного інтелекту для допомоги студентам при освітньому процесі» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 47 – 49, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 23. Цюцюра М.І., Савох В.А., Черненький О.Ю., Десненко А.С. «Особливості дизайн процесу у веб-розробці» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 49 – 51, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 24. Лященко Т.О., Кравчук А., Ковтонюк Д. «Інтернет речей – популярний тренд сьогодення» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 51 – 53, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 25. Єрукаєв А.В., Солодей Н.І., Циганок Б.В., Шовківська В.В. «Аналіз використання штучного інтелекту та нейронних мереж в сфері медицини» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 53 – 56, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 26. Цюцюра С.В., Нечипорук Р.С., Саченко І.А., Русан Н.І. «Інформаційна технологія багатосценарної організації освітнього процесу» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 56 – 58, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 27. Горда О.В., Маріупольський О.К., Глеба Д.С. «Використання штучного інтелекту для покращення ефективності програмування» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 58 – 60, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 28. Шимчук О.О., Фіськов І.С., Поплавський О.А. «Вибір мови програмування для створення систем управлінням хмарними технологіями станом на 2023 рік» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 60 – 62, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 29. Цюцюра С.В., Сердюк М., Козаченко О., Гоц В.В. «Інформаційні технології розвитку в освіті» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 62 – 64, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 30. Горда О.В., Никифорук М.С. «Адаптивна фільтрація. Фільтр Калмана» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 64 – 66, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 31. Атаманенко Є.Р., Попович Н.Л., Данилишин С.М. «Аналіз застосування реляційних баз даних» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 66 – 68, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 32. Нечипорук Ю.Ю., Тищенко Д.О., Франчук Т.М. «Моделювання інформаційної технології формування контенту наукових публікацій для відображення в наукометричних базах даних» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 68 – 70, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 33. Цюцюра С.В., Луценко О.І. «Впровадження Cloud-технологій у бізнес-процесах: переваги та ризики» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 70 – 72, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 34. Горда О.В., Осокін А.С. «Найбільш разповсюджені алгоритми масштабування зображень» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 72 – 75, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 35. Зазулін О.Ю., Бородавка Є.В. «Перспективи використання систем штучного інтелекту в сучасних інформаційних системах» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 81 – 83, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 36. Горда О.В. «Інформаційна еволюція ройових методів метафоричної оптимізації» Tenth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2023, С. 83 – 85, Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 37. Радков Ю.К., Єрукаєв А.В., Цюцюра М.І. «РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ АРХІВУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ», The 4th International scientific and practical conference “European scientific congress”, Madrid, Spain. , С. 181 – 184, Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-15-17-05-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.
 38. Svitlana Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev «Protection of information in assessing the factors of influence», XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, 2023, С. 226 – 228, Режим доступу: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/kzyatps-2023-2/
 39. Цюцюра М.І., Гончаренко Є.О. «Розробка бази даних інформаційної системи документообігу «канцелярія-факт»», XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, 2023, С. 244 – 246, Режим доступу: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/kzyatps-2023-2/
 40. Nataliia Kostyshyna, Denys Chernyshev, Svitlana Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, Vladyslav Hots, Yuliia Riabchun «Evaluation of the Comfort of an Apartment Building Using Different Modeling Methods», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 41. Mykola Tsiutsiura, Elena Gorda «Ontological Analysis of Cognitive Information Technologies of the Subject Field», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 42. Andrii Kasianchuk, Honcharenko Yevhenii, Popovych Nataliia, Nechyporuk Roman, Nechyporuk Yuliia «The future of artificial intelligence, computer vision, and machine learning and its potential to shape the way we live and interact with technology», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 43. Ihor Berezutskyi, Svitlana Tsiutsiura, Ihor Rusan, Illia Sachenko, Serhii Danylyshyn «Disadvantages of Using Scrum Model in IT Projects», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 44. Kateryna Lavrukhina, Viktoriya Tytok, Shpakova Наnna, Ivanova Tetiana, Shevchuk Olena, Andrii Biloshchytskyi «Innovative communication technologies as a factor in the development of the post-war economy of Ukraine», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 45. Serhii Dolhopolov, Tetyana Honcharenko, Volodymyr Savenko, Olena Balina, Iryna Bezklubenko, Tamara Liashchenko «Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence and BIM Technology: A Multi-stage Approach», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 46. Oleksii Lopuha, Tsiutsiura Svitlana, Poplavskyi Oleksandr, Lysytsin Oleksii, Bondar Olena, Kruk Pavlo «Test Design Methodology for Software Verification», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 47. Volodymyr Levytskyi, Tsiutsiura Mykola, Yerukaiev Andrii, Rusan Nadiia, Li Tao «The Working Principle of Artificial Intelligence in Video Games», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 48. Svitlana Biloshchytska, Hristina Chuprina, Iryna Ivakhnenko, Dmytro Ryzhakov, Mykhaylo Churylo «Formalized Management of Changes at the Enterprise by Means of Fuzzy Logic», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 49. Sergiy Bushuyev, Svetlana Murzabekova, Andrii Biloshchytskyi, Maira Khusainova, Sergiy Sukach «Inspirational Development of Education Establishment. Astana IT University Case», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
 50. Andrii Biloshchytskyi, Serik Omirbayev, Aidos Mukhatayev, Svitlana Biloshchytska, Sapar Toxanov, Adil Faizullin «IT-project administration tools for creating information and training platforms», 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Astana, Kazakhstan, 2023, Режим доступу: https://sist.astanait.edu.kz/
2022 рік
 1. Kateryna Kyivska, Svitlana Tsiutsiura, Denys Chernyshev, Olexander Terentyev, Igor Rusan and Oleksandr Ruvin “Information technologies for modeling the life cycle of construction objects”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 2. DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS OF THE PROJECT-VECTOR SPACE OF EDUCATIONAL ENVIRONMENTS Biloshchytskyi A., Tsiutsiura, S., Kuchansky A., Serbin O., Tsiutsiura M., Biloshchytska S., Faizullin A. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 5(4-119), pp. 50–61 (Scopus)
 3. Mykola Tsiutsiura, Nataliia Kostyshyna, Andrii Yerukaiev, Serhii Danylyshyn, Yevhenii Honcharenko and Li Tao “Research of housing comfort using linguistic variables”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 4. Yuliia Kostiuk, Olena Kryvoruchko, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev and Rusan Nadiia “Research of Methods of Control and Management of the Quality of Butter on the Basis of the Neural Network”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 5. Khrystyna Chupryna, Andrii Biloshchytskyi, Dmytro Prykhodko, Horbach Maksym, Oleksandr Mironov, and Mykhailo Malykhin “Substantiation and development of comprehensive measures to improve the activities of construction companies”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 6. Serhii Dolhopolov, Tetyana Honcharenko, Svitlana Dolhopolova, Olena Riabchun and Maksym Delembovskyi “Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 7. Construction Project Management with Digital Twin Information System Ryzhakova, G., Malykhina, O., Pokolenko, V., …Nesterenko, I., Honcharenko, T. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, 12(10), pp. 19–28 (Scopus)
 8. Mathematical Modeling of Information System Designing Master Plan of the Building Territory Based on OLAP Technology Honcharenko, T., Terentyev, O., Gorbatyuk, I.Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, 344, pp. 3–15 (Scopus)
 9. Integration of Data Flows of the Construction Project Life Cycle to Create a Digital Enterprise Based on Building Information Modeling Roman, A., Andrii, S., Galyna, R., …Iurii, C., Hаnna, S. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, 12(1), pp. 40–50 (Scopus)
 10. Tetyana Honcharenko, Hanna Shpakova, Kostyantyn Predun, Miroslava Zinchenco, Mariia Liashchenko and Volodymyr Savenko “Smart Information System for Creating Digital Twins of Construction Project”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 11. Assiya Sarinova, Rostyslav Lisnevskyi and Andrii Biloshchytskyi “The lossless compression algorithm of hyperspectral aerospace images with correlation and bands grouping”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 12. BUILDING A MODEL FOR CHOOSING A STRATEGY FOR REDUCING AIR POLLUTION BASED ON DATA PREDICTIVE ANALYSIS Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Y., …Yedilkhan, D., Herych, M. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 3(4-117), pp. 23–30 (Scopus)
 13. DESIGNING A TOOLSET FOR THE FORMALIZED EVALUATION AND SELECTION OF REENGINEERING PROJECTS TO BE IMPLEMENTED AT AN ENTERPRISE Chupryna, I., Ryzhakova, G., Chupryna, K., …Tormosov, R., Gonchar, V. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 1(13-115), pp. 6–19 (Scopus)
 14. DEVISING A COMPETENCE METHOD TO BUILD INFORMATION SPACES FOR EXECUTORS OF EDUCATIONAL PROJECTS IN A DYNAMIC ENVIRONMENT Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Andrashko, Y., Wang, Y. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 1(3-115), pp. 66–73 (Scopus)
 15. Andrii Biloshchytskyi, Alexander Kuchansky, Yurii Andrashko and Gladka Myroslava “Impact of gender on publication productivity and scientific collaboration”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 16. Mykyta Poliakov, Daoud Mezzane, Svitlana Terenchuk, Yuliia Riabchun, Patrik Rusnak and Svitlana Biloshchytska “Gamefication of Youth’s Career Guidance Self-Identification”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (Scopus) Переглянути публікацію
 17. Towards a concept of sustainable housing provision in Ukraine Shcherbyna, A. Land Use Policy, 2022, 122, 106370 (Scopus)
 18. Tsiutsiura Svitlana, Tsiutsiura Mykola, Yerukaiev Andrii, and Kostyshyna Nataliia “Representation of comfort indicators by means of DFD-diagrams”, Management of Development of Complex Systems, 49, pp. 125–134, 2022 Переглянути публікацію
 19. Куліков П. М., Ткаченко В. − «SMART CITY: РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ МІСТІ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 20. Чернишев Д.О., Костишина Н.І.,Лузіна Ю.В. − “ ГЕНЕРАТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТАХ”, III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 21. Chernyshev Denys, Tsiutsiura Svitlana, and Kostyshyna Nataliia “Development of a comprehensive assessment of the comfort of an apartment building using fuzzy sets”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 22. Русан І.В., Свінціцька В.В. – «МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГІЇ ADSL», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 23. Русан Н.І., Йовко М. М., Хроленко В.М. – «ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІАГНОСТИЦІ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 24. Русан І.В., Єрукаєв А.В., Костюк О., Ткаченко М. “Функціонал невзаємозамінного токену NFT”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 25. Терентьєв О.О., Серпінська О.І. – «ПРОБЛЕМА ВИБОРУ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПЕРШОГО ТИПУ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 26. Terentyev Oleksandr, Gorbatyuk Eugene “Research and implementation of intellectual of neural network testing information technology systems of diagnostics of technical condition of buildings”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 27. Бондар О.А.,Стальмаков Д.Ф. − «КІБЕРЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 28. Бондар О.А., Мацієвський О. “Проблеми та перспективи розвитку ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ в Україні”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 29. Поколенко В.О., Стовбун М. “Проблема розробки візуальних новел”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 30. Цюцюра С.В., Сердюк М.О. – «РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 31. Цюцюра С.В., Нечипорук Ю. – «НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 32. Цюцюра С.В., Касянчук А.В., Никодюк Д.В. “Потенціал технології блокчейн у корпоративному управлінні”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 33. Цюцюра М.І., Гончаренко Є. – «ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В МЕЖАХ ЗВО», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 34. Цюцюра М.І., Хомич В., Лі Тао – «ЗАСТОСУВАННЯ СТРИМІНГОВИХ СЕРВІСІВ У РОБОТІ МЕДІАРЕСУРСІВ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 35. Цюцюра М.І., Гончаренко Є.О. “Електронний документообіг в межах ЗВО”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 36. Єрукаєв А.В., Франчук Т.М., Цикало Є.– «ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО ІНТЕРФЕЙСУ НА БАЗІ АНАЛІЗУ FLUENT DESIGN SYSTEM», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 37. Баліна О. І., Безклубенко І. С., Буценко Ю. П. – «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ У ПРОГНОЗУВАННІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СПОРУД», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 38. Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. “Застосування системного підходу на єтапі проектування інженерної мережі”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 39. Бородавка Є.В. “Використання BIMVISION для інтеграції процесів проєктування та управління будівництвом будівельних об’єктів”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 40. Gorbatyuk Ievgenii, Terentyev Oleksandr “Information model of influence of soil on the movement of the working body of baking powder”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 41. Горда О. В., Солодей Н. І., Циганок Б. В. – «ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ КРУГЛОЦИЛІНДРИЧНИХ ЛІНІЙ КОВЗАННЯ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 42. Горда О.В. – «ПОНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 43. Горда О.В., Кравчук А. Є., Ковтонюк Д. Д. – «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 44. Горда О.В. “Схеми і еталони сприйняття зображення інформаційної ідентифікації у когнітивних технологіях”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 45. Горда О.В., Солодей Н., Циганок Б. “Аналіз функцій кафедри, з метою ефективізації діяльності шляхом залучення IT-технологій”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 46. Горда О.В., Осокін А., Воронков А. “Аналіз методів забезпечення безпеки баз даних”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 47. Гоц В.В., Лисицін О.Б., Бугера С., Істомін К. – «ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛИВІВ ДАНИХ В КИТАЇ ТА ІНДОНЕЗІЇ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 48. Нечипорук Р.С., Гоц В.В. “Інформаційна технологія багатосценарної організації освітнього процесу”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 49. Данилишин С.М., Маріупольський О. “Аналіз організаційно – технологічної структури кафедри”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 50. Білощицька С.В., Тишенко Д.О., Нечипорук Р.С. – «МОДЕЛЬ БАГАТОСЦЕНАРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 51. Білощицький А.О.., Демʼяненко Б.В,, Крикун Д.А. – «ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (SDLC)», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 52. Київська К.І. “Проблеми впровадження технології інформаційного моделювання в сучасні програмні комплекси”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 53. Li Tao, Kopcha O., Lukeniv D. “Using the REST API to create and receive information”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 54. Нечипорук Ю.Ю., Лисицін О.Б. “Формування контенту наукових публікацій для відображення в наукометричних базах даних”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 55. Liashchenko Mariia, Honcharenko Tetyana, Liashchenko Tamara “BIM development for the healthcare centres”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 56. Мінаєва Ю.І., Філімонова О. Ю. “Обробка 3D даних для прийняття рішень за умов невизначеності”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 57. Поплавський О.А., Гилюк В.В., Литвиненко В.В., Крук П. – «ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 58. Poplavskyi Oleksandr “Systems development for processing and analysis of biomedical data based on artificial intelligence”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 59. Попович Н. Л., Касянчук А.В., Бражанюк А.В.– «ВЗАЄМОДІЯ З ІНТЕРНЕТ РЕЧАМИ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 60. Попович Н.Л., Гуржій А., Литвиненко К. “Криптовалюта як валюта майбутнього”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 61. Савенок Є.П. “Управління розвитком ІТ”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 62. Соловей О.Л. “Особливості застосування метрики середнє гармонійне для оцінки якості моделі классифікації”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 63. Терентьєв О.О., Доля О.В., Баліна О.І. “Підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 64. Тихонова О.О., Оринянська А.А. “Електронна оплата”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 65. Khrolenko Volodymyr, Khrolenko Yaroslav “Determination of phishing links using neural networks”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 66. Лященко Т. О., Козаченко О. А., Ткаченко А. О. – «ІНФОРМАЦІЙНА НАВЧАЛЬНО-ІГРОВА СИСТЕМА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 67. Ivan Nazarenko, A. Aliyeva, M. Verba – «THE RISE OF JULIA PROGRAMMING LANGUAGE», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 68. Alex Zabarylo, Yulia Korotkikh, Pavlo Zabarylo – «METHODS OF MODELING CAR FLOWS ON THE ROAD NETWORK», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 69. Забарило О. В., Серпінська О. І., Коротких Ю. А. – «КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 70. Нескородєва Т. В., Федоров Є. Є., Нечипоренко О. В. – «ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕАКТИВНИХ АГЕНТІВ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 71. Січко Т. В., Колосова К. К. – «ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ MICROSOFT POWER BI ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 72. Січко Т. В., Підгурська А. І. – «РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСТОСУНКУ АНАЛІЗУ ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ ТРЕЙДИНГУ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 73. Січко Т. В., Талаш В. Г. – «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 74. Бебешко Б.Т., Хорольська К.В. “Кібербезпека ринків в умовах мінливої геополітичної ситуації”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 75. Власенко Л.О., Грибков С.В., Савченко Т.В. “Проектування інформаційної системи захисту промислової інформації з урахуванням тенденцій Industry 4.0”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 76. Десятко А. М., Шестак Я. І., Захаров Р. Г. – «МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ІТ-ГАЛУЗІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 77. Десятко А.М., Шестак Я.І., Чернишова Д.Д. “Інформаційна безпека процесів обміну інформацією в період воєнних дій”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 78. Жирова Т.О., Котенко Н.О. “Вимоги до програмного забезпечення в умовах інклюзивного навчання”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 79. Литвиненко О.В. “Забезпечення якості будівництва засобами ВІМ-моделювання”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 80. Костюк Ю.В. – «МАРШРУТИЗАЦІЯ ДАНИХ В БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 81. Костюк Ю.В., Самойленко Ю.О., Костюк К.І., Ковальова Л.І. “Використання коригуючих кодів для інформаційного захисту комп’ютерних мереж”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 82. Криворучко О. В., Степашкіна К. В., Мірко І. В. – «НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ В ПРОГНОЗУВАННІ ПОКАЗНИКІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ», III-ТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗПОДІЛЕНІ ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», Київ, 2022 Переглянути публікацію
 83. Криворучко О.В., Захаров Р.Г. “Моделювання оцінки компетентнстей ІТ-фахівців в процесі їх навчання”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 84. Палагута К.О., Гнатченко Д.Д. “Інтелектуальна система підтримки вивчення мови програмування Java”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 85. Рассамакін В.Я., Степашкіна К.В., Кондратюк С.С. “Мeтодики і бізнeс-критeріі оцінки систeм eлeктронного докумeнтообігу”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 86. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєленкова О.Ю., Цифра Т.Ю. “Розвиток інформаційних технологій у контексті післявоєнної відбудови житлової нерухомості України”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 87. Степашкіна К.В. “Перевірка рівня точності прогнозування показників приймальної комісії зво за допомогою нейронних мереж”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 88. Тищенко Д.О., Франчук Т.М., Повна Н.І. “Молекулярні комп’ютери – системи, що використовують обчислювальні можливості молекул”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 89. Харченко О. “Застосування фотограмметрії для аналізу фасадів будинків”, in Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies», Kyiv, 2022. Переглянути публікацію
 90. Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В., Осокін А.С., та Воронков А.С. “ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАЗ ДАНИХ”, in The 10th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (April 13-15, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom, pp. 228 – 234, 2022. Переглянути публікацію
 91. Ерукаев А. В., Киевская К. И., Стеценко Р. К., Литовченко А. В. “ARDUINO В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ”, in The 9th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (April 28-30, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. 724 p. Переглянути публікацію
 92. Цюцюра С. В., Єрукаєв А. В., Костишина Н. В., Дружкін Є. С. “ЗАСТОСУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАДАЧ”, in The 9th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (April 28-30, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. 724 p. Переглянути публікацію
 93. Степаненко М. О., Цюцюра С. В., Єрукаєв А. В. “ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ І НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У СФЕРІ АУДІО”, in The 8th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (May 1-3, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 459 p. Переглянути публікацію
 94. Єрукаєв А. В., Отрошко П. А., Нечипорук Р. С., Нечипорук Ю. Ю. “АРХІТЕКТУРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СУБД”, in The 10th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (May 4-6, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. 624 p. Переглянути публікацію
 95. Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Маріупольський О. К., Глеба Д. С. “ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ООП В СУЧАСНІЙ РОЗРОБЦІ”, in The 11th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (April 20-22, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. 440 p. Переглянути публікацію
 96. Luzina Yu., Yerukaiev A., Danylyshyn S. “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM OF ADMINISTRATION IN THE FIELD OF HEALTHCARE”, in The 4th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (May 8-10, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. 403 p. Переглянути публікацію
 97. Tsiutsiura S., Yerukaiev A., Aliieva A., Verba M. “PRACTICE OF USING MICROSOFT EXCEL INSTRUMENTS FOR DATA ANALYSIS”, in The 11th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (April 24-26, 2022) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. 460 p. Переглянути публікацію
2021 рік
 1. Куліков П.М., Цюцюра С.В., та Обиденнова Є.В., “STEM-ОСВІТА ЯК ОСНОВНА ЗАПОРУКА СУЧАСНОГО МАЙБУТНЬОГО ІТ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 7-8. Переглянути публікацію
 2. Honcharenko, T., Tsiutsiura, S., Kyivska, K., Balina, O., Bezklubenko, I. Transform approach for formation of construction project management teams based on building information modeling, in CEUR Workshop Proceedings, 2851, стр. 11–21, 2021 (SCOPUS) Переглянути публікацію
 3. Kuleba Mykola, Kyivska Kateryna, Tsiutsiura Mykola, Yerukaiev Andrii and Prystajlo Mykola, 2021. Information technology for business process modeling // International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume: 12, Issue: 2, Pages: 313-318 (стаття проходить індексування в SCOPUS)
 4. Kyivska K., Tsiutsiura M., Kuleba M. The use of artificial intelligence in the construction industry, in The XVIII International Science Conference «Research and development results», Athens, Greece, April 06 – 09, Р. 178-179, 2021 Переглянути публікацію
 5. Цюцюра С.В., Цюцюра Н.И., Ерукаев А.В., Костишина Н.В. ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОПИСАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, in XXV International Scientific and Practical Conference, Varna, Bulgaria, May 11 – 14, 2021 Переглянути публікацію
 6. Цюцюра С.В., Ерукаев А.В., Iонiчев М.О., Булава Р.Ю. АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ КОШТІВ, in XXVI International Scientific and Practical Conference, London, Great Britain, May 18 – 21, 2021 Переглянути публікацію
 7. Chernyshev Denys, Kozak Svitlana, and Prystailo Mykola, “INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 9-10. Переглянути публікацію
 8. Тонкачеєв Г.М., Показной А.О., та Павлюк І.А., “ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ НАТУРАЛЬНИХ МОВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 11-12. Переглянути публікацію
 9. Shkuratov Oleksii, Baka Volodymyr, and Levytskyi Volodymyr, “CRYPTOCURRENCY DEVELOPMENT TRENDS AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES OPPORTUNITIES”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 13-14. Переглянути публікацію
 10. Tsiutsiura Mykola, Dolhopolov Serhii, and Li Tao, “AUDIO-VISUAL ASSISTANT FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES USING MACHINE LEARNING TECHNOLOGY”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 15-16. Переглянути публікацію
 11. Цюцюра М.І., Гончаренко Є.О., та Кулеба М.Б., “ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 17-18. Переглянути публікацію
 12. Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В., Загребельний В.А., Черчук М.П. НЕВЗАЄМОЗАМІННІ ТОКЕНИ В РИНКУ НЕРУХОМОСТІ, in XXVI International Scientific and Practical Conference, London, Great Britain, May 18 – 21, 2021 Переглянути публікацію
 13. Русан І.В., Пасічник Б.М., та Скоробогач М.В., “ДОСЛІДЖЕННЯ ІГРОВИХ РУШІЇВ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 19-20. Переглянути публікацію
 14. Цюцюра М.І., Русан Н.І., та Полтавцев М.А., “МЕТОД XML–ШАБЛОНІВ ДЛЯ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ВІКНА”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 21-22. Переглянути публікацію
 15. Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Лященко Т. О., Кузьмінський О. В. Брандмауери нового покоління:
  дослідження історії розвитку. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 45. С. 102 – 106;
  dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.102-106. Переглянути публікацію
 16. Терентьєв О.О., Кузьмінський О.В., та Бородиня В.В., “ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ МЕРЕЖЕВИМ ЗАГРОЗАМ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 23-24. Переглянути публікацію
 17. Єрукаєв А.В., Копча О.С., та Лукенів Д.С., “ПОРІВНЯННЯ ФРЕЙМВОРКІВ EXPRESS ТА REACT НА ПЛАТФОРМІ NODE.JS”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 25-26. Переглянути публікацію
 18. Хмеленко Є.В., Єрукаєв А.В., Цюцюра М.І. ІСТОРІЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVASCRIPT, in XXVI International Scientific and Practical Conference, London, Great Britain, May 18 – 21, 2021 Переглянути публікацію
 19. Хроленко В.М., Литвиненко К.А., та Стовбун М.Ю., “СКЛАДНІСТЬ ВИБОРУ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 27-28. Переглянути публікацію
 20. Yerukaiev Andrii, Kostyshynа Nataliia, and Kuleba Mykola, “FUZZY PETRI NETWORKS IN THE DESCRIPTION OF THE HOUSING ENVIRONMENT”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 29-30. Переглянути публікацію
 21. Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Borodavka, Y., Dolya, E., Savenko, V. Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning, in CEUR Workshop Proceedings, 2851, стр. 22–22, 2021 (SCOPUS) Переглянути публікацію
 22. Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, K., Liazschenko, T. Integrated Processing of Spatial Information based on Multidimensional Data Models for General Planning Tasks International Journal of Computing, 20(1), стр. 55–62, 2021 (SCOPUS) Переглянути публікацію
 23. Міхайленко В.М., Косяк О.Г., та Лук’янець А.О., “ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 31-32. Переглянути публікацію
 24. Гончаренко Т.А., Дем’янов Н.В., та Власюк В.В., “МОНІТОРИНГ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 33-34. Переглянути публікацію
 25. Шелепень Я.С., Ващук І.Є., та Касянчук А.В., “ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІКИ ТА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 35-36. Переглянути публікацію
 26. Горда О.В., Алієва А.А., та Верба М.С., “АНАЛІЗ І ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 37-38. Переглянути публікацію
 27. Терентьєв О.О., Доля О.В., та Кузьмінський О.В., “БРАУНДМАЕРИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 41-42. Переглянути публікацію
 28. Yerukaiev Andrii, Doroshenko Vladyslava, Prokopenko Oleksandr, and Danylyshyn Serhii, “COMPARISON OF MAP ENGINES WHEN DEVELOPING A SERVICE THAT SHOWS CITY BUILDINGS”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 43-44. Переглянути публікацію
 29. Терентьєв О.О., Серпінська О.І., та Рябчун Ю.В., “ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТІВ БУДІВНИЦТВАЇ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 45-46. Переглянути публікацію
 30. Гончаренко Т.А., Грішин М.В., та Осадчий В.С., “КІБЕРБЕЗПЕКА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 47-48. Переглянути публікацію
 31. Цюцюра С.В., Коцар Я.О., та Тищенко О.С., “ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ ADOBE PHOTOSHOP ТА ILLUSTRATOR”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 49-50. Переглянути публікацію
 32. Лященко Т.О., Шакура Є.О., та Лопатюк І.В., “КВАНТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА IT-СФЕРУ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 51-52. Переглянути публікацію
 33. Гончаренко Т.А., Рачек Д.Р., та Ладигін Д.Ф., “ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 53-54. Переглянути публікацію
 34. Тригубенко Ю.В., Нечипорук Р.С., та Нечипорук Ю.Ю., “ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 55-56. Переглянути публікацію
 35. Мельничук Б,О., та Голенков В.Г., “ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ДЛЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 57-58. Переглянути публікацію
 36. Лисицін О.Б., та Негода О.А., “КОНТРОЛЕР ЖЕСТАМИ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 65-66. Переглянути публікацію
 37. Київська К.І., Корж Р.О., та Гоц В.В., “ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В BIM-ТЕХНОЛОГІЯХ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 67-68. Переглянути публікацію
 38. Білощицький А.О., Білощицька С.В., та Хомич В.В., “РОЗРОБКА ІНОВАЦІЙНОГО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКОВОГО ІНТЕРНЕТУ «STARLINK»”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 69-70. Переглянути публікацію
 39. Honcharenko Tetyana, and Savchenko Kateryna, “INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON INTEGRATION GOOGLE CLASSROOM WITH MOODLE”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 71-72. Переглянути публікацію
 40. Honcharenko Tetyana, and Kovalskyi Dmitry, “ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF USING CLOUD TECHNOLOGIES IN EDUCATION”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 73-74. Переглянути публікацію
 41. Степаненко М.О., Попович Н.Л., та Кульбовський І.І., “ДОСЛІДЖЕННЯ КОРИСТІ ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ”, in Eighth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 77-78. Переглянути публікацію
2020 рік
 1. Kulikov Petro, Tsiutsiura Mykola, and Kozak Svitlana, “Information technologies in the educational process”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 7-9. Переглянути публікацію
 2. Kulikov Petro “THE SYSTEM OF DISTRIBUTION THAT USED MUCH DATA”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 3. Kulikov, P., Ryzhakova, G., Honcharenko, T., Ryzhakov, D., Malykhina, O. “Olap-tools for the formation of connected and diversified production and project management systems”, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 2020, 9(5), стр. 8670-8676. (Scopus) Переглянути публікацію
 4. Chernyshev Denys, and Kryvsha Bohdan, “Use of databases on the internet”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 9-11. Переглянути публікацію
 5. Chernyshev Denys “DEVELOPMENT APPLICATION BASE IN SOFTWARE”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 6. С.В. Цюцюра, Д.О. Чернишев, Д.В. Никодюк “Розроблення методу покращення машинного зору”, Управління розвитком складних систем, 41, 2020. Переглянути публікацію
 7. Rusan Ihor, Kodomancev Nikita, and Baka Volodymyr, “Car autopilot – good or bad, what to expect?”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 11-13. Переглянути публікацію
 8. Rusan Ihor, Terentiev Oleksandr “NEURAL NETWORK AND SOFTWARE”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 9. Терентьєв О.О., Цюцюцюра С.В., Цюцюра М.І., Горбатюк Є.В. Комп’ютерне документознавство: навч. посіб. Київ, 2020. 107 с.
 10. Терентьєв О.О., Повстянко Т.О., та Герасичкін П.С., “Теоретичний аналіз типових методів для захисту конфіденційності в інтернеті”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 79-81. Переглянути публікацію
 11. Olexandr Terentyev, Kateryna Turchaninova, Rostyslav Matkivskyi “Creation and implementation of artificial intelligence for testing group members on the social network Facebook in order to identify unscrupulous accounts”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 12. Olexandr Terentyev, Kateryna Rokhvarg, Andrii Novak “Development of an information base and analysis of existing systems for detecting illegal content in social networks”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 13. Yulііа Luzіnа, Аndrіі Yerukаіev, Oleksandr Terentiev, Nataliia Popovych “Аpplіcаtіоn оf dаtа stоrаge оn the exаmple оf а hоspіtаl аpplіcаtіоn prоcessіng system”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 14. О.О. Терентьєв, К.І. Київська, О.В. Доля, В.В. Бородиня “Розроблення програмного забезпечення підсистеми інтелектуальної інформаційної технології діагностики технічного стану екологічних будівель”, Управління розвитком складних систем, 41, 2020. Переглянути публікацію
 15. О.О. Терентьєв, О.В. Доля, Т.О. Лященко, О.В. Кузьмінський “Діагностування та протидія мережевим загрозам”, Управління розвитком складних систем, 42, 2020. Переглянути публікацію
 16. Tsiutsiura Svitlana, and Kyrnos Anna, “Classification of human blood bacteria with algorithms of machine learning”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 13-15. Переглянути публікацію
 17. Tsiutsiura Svitlana, Pokolenko Vadym, and Kostyshyna Nataliia, “Informative analysis of the modern state of comfort of apartment house”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 21-23. Переглянути публікацію
 18. Tsiutsiura Svitlana, and Girich Anastasia, “Application of artificial intelligence in medicine: diagnostics, medicine development”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 147-149. Переглянути публікацію
 19. Олексій Копча, Денис Лукенів, Катерина Литвиненко, Світлана Цюцюра “Ray Tracing, як найбільш актуальна технологія рендеру”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 20. Nataliia Kostyshyna, Svitlana Tsiutsiura, Oleksandr Poplavskyi, Mykola Prystailo “The use of fuzzy output systems to represent the comfort factors of an apartment building”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 21. Михайло Стовбун, Світлана Цюцюра, Андрій Єрукаєв, Катерина Київська “Використання комп’ютерних технологій в індустрії одягу та взуття”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 22. Андрій Касянчук, Світлана Цюцюра, Ілля Саченко, Владислав Гоц “Інформаційна система з перешкоджання несанкціонованих дій з банківськими картками”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 23. Анастасія Гуржій, Світлана Цюцюра, Роман Нечипорук, Юлія Нечипорук “Інформаційні технології в медицині”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 24. Tsiutsiura Svitlana, Prystailo Mykola “DESIGNING OF ENTERPRISE RESOURCE SOFTWARE SUBSYSTEM”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 25. Цюцюра М.І., Криворучко О.В., Цюцюра С.В. Дивергентна методологія гармонізації рішень в управлінні закладами вищої освіти: монографія. Київ, 2020.
 26. С.В. Цюцюра, Б.Т. Бебешко, К.В. Хорольська “VR-технологія як сучасний інстумент архітектури”, Управління розвитком складних систем, 42, 2020. Переглянути публікацію
 27. Tsiutsiura Mykola, Lazarchuk Nataliia, and Pikhota Oleksandr, “Cloud computing: importance of the technology”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 17-19. Переглянути публікацію
 28. Цюцюра М.І., та Негода О.А., “Пуста кімната”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 73-75. Переглянути публікацію
 29. Цюцюра М.І., та Гончаренко Є.О., “Розробка веб-застосунку підсистеми електронного документообігу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 103-105. Переглянути публікацію
 30. Микита Полтавцев, Андрій Єрукаєв, Микола Цюцюра, Микола Кулеба “Застосування патернів об’єктно-оріентованого проектування для побудови системи імітаційного моделювання на мові С++”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 31. Наталія Лазарчук, Олександр Піхота, Віталія Рибій, Микола Цюцюра “Нейромережеві інструменти веб-дизайну і веб-розробки”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 32. Євгеній Гончаренко, Микола Цюцюра, Сергій Данилишин, Олександр Стельмачонок “Розробка системи електронного документообігу «Канцелярія-Факт»”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 33. Tsiutsiura Mykola, Dolhopolov Serhii “SOFTWARE ENGINEERING OF CONTROL AND MEASURING DEVICE ELEMENTS USING AI”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 34. Цюцюра М.І., Негода О.А. “ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУНКУ ТРАНСФОРМОВАНОЇ КІМНАТИ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 35. Tsiutsiura Mykola, Kuleba Mykola “ANALYSIS OF KEY INFORMATION FLOWS IN DEVELOPMENT OF SOFTWARE SYSTEMS”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 36. Tsiutsiura Mykola, Rudenko Pavlo “SOFTWARE SYSTEM OF TESTING FOR SELECTION OF PERSONNEL TO THE UNIVERSITY”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 37. Цюцюра Н.И., Ерукаев А.В. “Нечеткая модель оценки влияющих факторов”, The 9th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”, Vancouver, Canada, 2020.
 38. Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В., Степаненко М.О., Хмеленко Є. В. “Дослідження користі використання персональних даних для економіки”, The 10th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations”, Stockholm, Sweden. 2020.
 39. Hu, Z., Tereikovskyi, I., Tereikovska, L., Tsiutsiura, M., Radchenko, K. “Applying wavelet transforms for web server load forecasting”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 938, pp. 13-22, 2020. (Scopus) Переглянути публікацію
 40. Korzh, R., Peleshchyshyn, A., Trach, O., Tsiutsiura, M. “Increasing the efficiency of the processes of formation of the informational image of the HEI”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1080 AISC, pp. 661-679, 2020. (Scopus) Переглянути публікацію
 41. О.В. Криворучко, М.І. Цюцюра, А.М. Десятко “Управління нематеріальними потоками в логістиці”, Управління розвитком складних систем, 41, 2020. Переглянути публікацію
 42. М.І. Цюцюра, А.В. Єрукаєв, Н.В. Костишина, В.А. Маляр “Системний аналіз впливу психологічного стану комфортності багатоквартирного будинку”, Управління розвитком складних систем, 42, 2020. Переглянути публікацію
 43. Yerukaiev Andrii, Kodomancev Nikita, and Baka Volodymyr, “The principles of artificial intelligence in autopilot”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 15-17. Переглянути публікацію
 44. Dmytrychenko Andrii, Yerukaiev Andrii, and Vlasenko Myroslava, “Application software orange for data visualization in the race «Formula 1» using machine learning”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 29-31. Переглянути публікацію
 45. Єрукаєв А.В., Гоц В.В., та Ващук І.Є., “Вплив інформаційних технологій і розвиток комп’ютерної графіки в сучасній спільноті”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 51-53. Переглянути публікацію
 46. Валентин Кушнаренко, Андрій Єрукаєв, Дмитро Никодюк, Павло Руденко “Дослідження інформаційних технологій в освіті”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 47. Yerukaiev Andrii, Klevtsov Mykyta “CLOUD TECHNOLOGIES AND INFORMATION MANAGEMENT”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 48. Рудик В.А., Ярош Д.Р., та Київська К.І., “Модель організації функцій керування та обчислення мобільного робота”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 81-83. Переглянути публікацію
 49. Kyivska Kateryna, Nykodiuk Dmytro “FEATURES OF APPLICATION OF DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEMS FOR BIM-TECHNOLOGIES”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 50. Київська К.І., Нечипорук Р.С., Нечипорук Ю.В. “ВИКОРИСТАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В БУДІВЕЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 51. Biloshchytska S. “Еducational management organizational structures”, VII міжнародна науково-практична конференція “Управління розвитком технологій”, Київ, КНУБА, с. 33–34. Переглянути публікацію
 52. Biloshchytska S. “Information interactions in project management of a higher educational institution”, XVII міжнародна конференція “Управління проектами у розвитку суспільства Київ, 2020, с. 28-32. Переглянути публікацію
 53. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Bronin S., Biloshchytska S., Andrashko Y. “Use of the Fractal Analysis of Non-stationary Time Series in Mobile Foreign Exchange Trading for M-Learning”, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020. (Scopus) Переглянути публікацію
 54. Biloshchytska S. “Formulation of the Problem of Optimal Management of Objects in the Project-Vector Space”, VII міжнародна науково-технічна Internet-конференція, Київ, НУХТ, 2020, с. 305-307. Переглянути публікацію
 55. S. Biloshchytska, P. Lizunov, A. Biloshchytskyi, А. Kuchansky, Yu. Andrashko “The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020Переглянути публікацію
 56. S. Biloshchytska, A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Yu. Andrashko “Use of the link ranking method to evaluate scientific activities of scientific space subjects”, Scientific Journal of Astana IT University, 2020. Переглянути публікацію
 57. S. Biloshchytska, A. Bondar, S. Bushuyev, N. Malaksiano “Structure of the project-oriented organization energy entropy”, Scientific Journal of Astana IT University, 2020. Переглянути публікацію
 58. Bronin, S., Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Zinyuk, O., Kyselov, V. “Concept of Digital Competences in Service Training Systems”, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, pp. 379-388. (Scopus) Переглянути публікацію
 59. Bykov, V., Spirin, O., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Dikhtiarenko, O., Novytskyi, O. “OPEN DIGITAL SYSTEMS FOR ASSESSMENT OF PEDAGOGICAL RESEARCH RESULTS”, Information Technologies and Learning Tools, 2020, pp. 294-315. (Web of Science) Переглянути публікацію
 60. Kolesnikov O., Biloshchytskyi А., Gogunskii V., Khomiak A. “DEVELOPMENT OF A MARKOV MODEL OF THE INFORMATION ENVIRONMENT AS A COMMUNICATION SYSTEM IN THE SCIENTIFIC SPHERE”, Scientific Journal of Astana IT University, 2020, Vol.2. 4-17. (Закордонне фахове видання) Переглянути публікацію
 61. Biloshchytskyi А., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S. “Use of the link ranking method to evaluate scientific activities of scientific space subjects”, Scientific Journal of Astana IT University, 2020, Vol.1. 12-20. (Закордонне фахове видання) Переглянути публікацію
 62. Kryvoruchko Olena, and Anna Yatsiuta, “Web-application development for an online english school”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 19-21. Переглянути публікацію
 63. Криворучко О.В., Коломієць І.О. “ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ШАБЛОНУ MVC”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 64. Криворучко О.В., Гаврилюк Я.М. “ВИЯВЛЕННЯ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗА ДОПОМОЮ ТЕОРІЇ ГРАФІВ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 65. Криворучко О.В., Ткешелашвілі Д.Л. “МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВЕБ-ДОДАТКІВ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 66. Korzh Roman, and Chirenko Nikita, “Use of databases on the internet”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 23-25. Переглянути публікацію
 67. Melnychenko Oleksandr, and Rybii Vitaliia, “Theoretical analysis of the traditional approach of data science in modern enterprise solutions”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 25-27. Переглянути публікацію
 68. Pasichnyk Volodymyr, and Dolhopolov Serhii, “Development of automatic website technology with the help of «Ai-constructor» artificial intelligence”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 27-29. Переглянути публікацію
 69. Гончаренко Т.А., та Гришуніна М.В., “Розробка дистанційних курсів з елементами гейміфікації”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 57-59. Переглянути публікацію
 70. Гончаренко Т.А., та Пічкур В.Р., “Використання сучасних засобів і ресурсів ІКТ у навчальному процесі”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 77-79. Переглянути публікацію
 71. Марія Лященко, Тетяна Гончаренко, Тамара Лященко “Автоматизація проектування і візуалізація BIM-моделей інженерних мереж в Autodesk Revit”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 72. Ксенія Ковтун, Влада Клічес, Тетяна Гончаренко “Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальновиховний процес”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 73. Тетяна Гончаренко, Микита Клевцов, Дмитро Гриневич “Інформаційне середовище загальних даних BIM-моделювання для вирішення задач генерального планування”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 74. Максим Яворський, Максим Тугай, Тетяна Гончаренко “Сучасні програми для створення користувацьких інтерфейсів”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 75. Honcharenko Tetyana, Mykhailenko Viktor, Liazschenko Tamara “APPLICATION OF DISTRIBUTED SOFTWARE TECHNOLOGIES AT THE STAGE OF URBAN PLANNING DESIGN”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 76. Honcharenko, T., Chupryna, Y., Ivakhnenko, I., Zinchenco, M., Tsyfra, T. “Reengineering of the construction companies based on bim-technology”, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 2020, 8(8), стр. 4166-4172, 22. (Scopus) Переглянути публікацію
 77. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко “Метод багатоаспектної класифікації для верифікації багатовимірних інформаційних моделей об’єктів генерального планування”, Управління розвитком складних систем, 41, 2020. Переглянути публікацію
 78. Т.А. Гончаренко “Кластерний метод формування метаданих багатовимірних інформаційних систем для розв’язання задач генерального планування”, Управління розвитком складних систем, 42, 2020. Переглянути публікацію
 79. Лященко Т.О., Цикановська В.С., та Кулеба М.Б., “Порівняльний аналіз методів розпізнавання облич”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 111-113. Переглянути публікацію
 80. О.В. Федусенко, І.М. Доманецька, Т.O. Лященко, Д.Ю. Семенюк “Навчально-ігрова система для розвитку логіки з інтелектуальним інтерфейсом”, Управління розвитком складних систем, 41, 2020. Переглянути публікацію
 81. Поплавський О.А., “Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень при роботі на біржових ринках”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 109-111. Переглянути публікацію
 82. Vassilenko, V., Poplavska, A., Pavlov, S., Kolisnyk, P., Poplavskyi, O., Kolisnyk, S., Vitrova, Y., Wójcik, W. “Automated features analysis of patients with spinal diseases using medical thermal images”, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 11456,114560L, 2020. (Scopus, Web of Science) Переглянути публікацію Переглянути публікацію
 83. Poplavska, A.A., Vassilenko, V.B., Poplavskyi, O.A., Pavlov, S.V. “Algorithm for automated segmentation and feature extraction of thermal images”, ІFIP Advances in Information and Communication Technology, 577, pp. 378-386, 2020. (Scopus) Переглянути публікацію
 84. Bykov, V., Spirin, O., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Dikhtiarenko, O., Novytskyi, O. “Open digital systems for assessment of pedagogical research results”, INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS, Volume 75, Issue 1, Page 294-315, 2020. (Web of Science) Переглянути публікацію
 85. Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Bronin, S., Biloshchytska, S., Andrashko, Y. “Use of the Fractal Analysis of Non-stationary Time Series in Mobile Foreign Exchange Trading for M-Learning”, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1192 AISC, стр. 950-961. (Scopus) Переглянути публікацію
 86. Bronin, S., Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Zinyuk, O., Kyselov, V. “Concept of Digital Competences in Service Training Systems”, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1192 AISC, стр. 379-388. (Scopus) Переглянути публікацію
 87. Зачко О.Б., Лисицін О.Б., та Балло Р.В., “Інформаційні технології в сфері пожежної безпеки”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 45-47. Переглянути публікацію
 88. Іванна Ващук, Ярослав Шелепень, Олена Криворучко, Олексій Лисицін “Інформаційні технології та дослідження сучасного розвитку цифрової графіки”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 89. Попович Н.Л., Голенков В.Г., та Лyзiнa Ю.В., “Шифpувaння бaзи дaниx”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 69-71. Переглянути публікацію
 90. Анна Алієва, Микита Верба, Володимир Хроленко, Володимир Голенков “Практичний досвід використання хмарних платформ MS Azure та Amazon Web Services”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 91. Nazarenko Ivan, Pokolenko Vadym, Khrolenko Volodymyr “PREDICT RESULTS BY DISTRIBUTED SYSTEMS”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 92. Girich Anastasia, and Horda Olena, “Analysis of the process of estimating the residual resource of a construction object in the framework of decision theory”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 31-33. Переглянути публікацію
 93. Pasichnyk Borys, Skorobohach Mariia, and Horda Olena, “Theoretical analysis of algorithms of constructing and designing mazes”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 41-43. Переглянути публікацію
 94. Горда О.В., “Специфіка інформаційних середовищ в будівництві”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 55-57. Переглянути публікацію
 95. Олена Горда “Аналіз моделей в інформаційному просторі будівництва”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 96. Алієва Анна, Верба Микита, Кухарук Михайло, Горда Олена “Аналіз проблем дистанційного навчання за допомогою побудови дерева проблем”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 97. Горда О.В. “ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩ В УМОВАХ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ЗНАНЬ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 98. Яворський М.І., Сісевич М.Ю., та Щербина О.А., “Сучасний стан та перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 83-85. Переглянути публікацію
 99. Bushuiev Denis, and Kozyr Boris, “Development and erosion of the competencies of innovative projects”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 35-37. Переглянути публікацію
 100. Бушуєв Д.А. “ІМУННА СИСТЕМА ІТ ПРОЕКТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 101. Bushuiev Serhii, Bushuieva Nataliia “HYBRIDIZATION METHODOLOGY FOR SUSTAINABLE STRATEGIC MANAGEMENT OF PRJECTS IN CIRCULAR ECONOMY”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 102. Бушуєва В.Б. “КОГНИТИВНА ГОТОВНІСТЬ КОМАНД МЕНЕДЖЕРІВ ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 103. Bushuyev, S., Bushuiev, D., Zaprivoda, A., Babayev, J.,Elmas, Ç. “Emotional infection of management infrastructure projects based on the agile transformation”, CEUR Workshop Proceedings, 2565, pp. 1-12, 2020. (Scopus) Переглянути публікацію
 104. Bushuyev, S., Babayev, J., Bushuiev, D., Kozyr, B. “Emotional infection of management innovation smart government projects”, 2020 IEEE European Technology and Engineering Management Summit, 9111796, 2020. (Scopus) Переглянути публікацію
 105. Bushuev, S., Bushuiev, D., Kozyr, B., Bushuyeva, V. “Erosion of the competencies of innovation projects of ict implementation”, INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS, Volume 76, Issue 2, Page 264-278, 2020. (Web of Science) Переглянути публікацію
 106. Bushuyev, S., Bushuiev, D., Bushuieva, V. “Modelling of emotional infection to the information system management project success”, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1265 AISC, стр. 341-352. (Scopus) Переглянути публікацію
 107. С.Д. Бушуєв, Д.А. Бушуєв, В.Б. Бушуєва, О.О. Бойко “Концепція онтологій у моделюванні системи управління міською логістичною інфраструктурою”, Управління розвитком складних систем, 41, 2020. Переглянути публікацію
 108. Є.Г. Бойко, О.О. Забродська, М.М. Куценко “Застосування концепції ощадливого виробництва в управлінні закладами освіти”, Управління розвитком складних систем, 42, 2020. Переглянути публікацію
 109. Н.О. Котенко, Т.О. Жирова, М.Б. Кулеба “Дослідження особливостей тестування мобільних додатків”, Управління розвитком складних систем, 41, 2020. Переглянути публікацію
 110. Бондар О.А., Мединська Т.М., та Шеховцева С.С., “Інформаційні технології та їх застосування контексті сучасного розвитку інтернет маркетингу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 101-103. Переглянути публікацію
 111. Бідюк П.І., Ковтун К.І., та Клічес В.А., “Інформаційні технології в освіті”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 43-45. Переглянути публікацію
 112. Воркут Т.А., Алієва А.А., та Верба М.С., “Прикладне використання алгоритму розфарбовування графу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 43-45. Переглянути публікацію
 113. Сергій Буряков, Андрій Клочко, Олександр Федоров, Світлана Теренчук “Аналіз проблем автоматичного пошуку веб-даних в системі технічного регулювання в будівництві”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 114. Роман Скрипак, Юлія Рябчун, Світлана Теренчук “Методи ідентифікації здібностей абітурієнтів закладів вищої освіти будівельної галузі”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 115. Євгеній Бородавка, Олександр Харченко “Розробка методів покращення результатів фотограмметрії”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 116. Бородавка Є.В., Харченко О.М. “ЗАСТОСУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАДАЧАХ ФОТОГРАММЕТРІЇ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 117. Олена Баліна, Ірина Безклубенко, Юрій Буценко “Системний підхід до вивчення навчальної дисципліни «Вища математика»”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 118. Рябчун Ю.В. “АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ОЦІНКИ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ АБІТУРІЄНТІВ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 119. Владислав Афанасьєв “Кампусна мережа бізнес центру”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію
 120. Kostyshyna Nataliia, Novak Andrii “INFORMATION SUBSYSTEM IN DISTRIBUTION SOFTWARE”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 121. Honcharenko Yevhenii, Danylyshyn Serhii “ANALYSIS OF CLOUD TESTING AS A SERVICE”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 122. Цензура М.О., Бородай М. “ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗРОБЦІ НАСТІЛЬНИХ ДОДАТКІВ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 123. Рассамакін В.Я., Костенко А. “ІТ-СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ОБРОБКИ МОВЛЕННЯ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 124. Десятко А.М., Журбенко М. “ОСНОВНІ МОДЕЛІ, ЗАСТОСУНКИ, КОНЦЕПЦІЇ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 125. Десятко А. М., Петліченко Д. “РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДАМИ CONTINUOUS INTEGRATION ТА CONTINUOUS DELIVERY”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 126. Десятко А.М., Тіхонов А. “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ІТ-ГАЛУЗІ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 127. Цензура М.О., Бабич В. “ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ДНЗ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 128. Палагута К.О., Ганах О. “РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ У СИСТЕМАХ SMART HOME”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 129. Тугай М.В. “РОЗРОБКА БАГАТОПОТОЧНИХ ДОДАТКІВ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 130. Гриневич Д.І. “РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 131. Стельмачонок О.П. “Розробка програмного продукту для інтернет-продаж”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 132. Stelmachonok Oleksandr, Tuhai Maksym “FLEXIBLE PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES IN TOOLS SOFTWARE”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 133. Котенко Н.О., Карташ Д. “СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 134. Babayev J. “CREATIVE THINKING OF INNOVATIVE IT PROJECTS MANAGEMENT”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 135. Bondar Olena, Hrynevych Dmytro “INFORMATIONAL TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT SOFTWARE BASED ON ANDROID”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 136. Kukharchuk Mykhailo, Matkivskyi Rostyslav “METHODOLOGY OF DISTRIBUTED OVERVIEW”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 137. Rusan Nadiia “EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMPETENCIES IN INFORMATION TECHNOLOGY PROJECTS”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 138. Запривода А.А. “ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ПРОЄКТІВ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 139. Козир Б.Ю. “ДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З ВБУДОВАНИМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 140. Коцар Я.О., Тищенко О.С. “BSP І МЕТОДИКА ДЛЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 141. Матківський Р.І. “СУЧАСНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ REST API З ВИСОКИМ РІВНЕМ АБСТРАКЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ DEPENDENCY INVERSION НА ПРИКЛАДІ NESTJS”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
 142. Паламарчук Л.І. “АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ АСУ. ЙОГО ІСТОРІЯ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Переглянути публікацію
2019 рік
 1. Tsiutsiura, S.V., Kyivska, K.I., Tsiutsiura, M.I., Kryvoruchko, O.V., and Dmytrychenko, A.M., “Formation of a generalized information model of a construction object”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 2, p. 69-79, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 2. Tsiutsiura, S., Terentyev, O., Honcharenko, T., and Lyashchenko, T., “Multidimensional space structure for adaptable data model”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 3, p. 7753-7758, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 3. Svitlana Tsiutsiura, and Svitlana Kozak, “Promising cloud technologies in education”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 434-435. Переглянути публікацію
 4. Svitlana Tsiutsiura, and Nataliia Kostyshyna, “Analysis of information technologies for providing comfortable living conditions”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 446-447. Переглянути публікацію
 5. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Kantseliariia-Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 458-459. Переглянути публікацію
 6. S. Tsiutsiura, V. Lakhno, Y. Ryndych, A. Blozva, A. Desiatko, Y. Usov, and S. Kaznadiy, “Optimization of information and communication transport systems protection tasks”, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 10, Issue 1, p. 1-9, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 7. S. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 8. С.В. Цюцюра, Д.О. Чернишев, та М.Б. Кулеба, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів з використанням хмарних технологій”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 7-9. Переглянути публікацію
 9. С.В. Цюцюра, А.В. Касянчук, та Є.О. Мацієвський, “Колірний режим LAB в середовищі ADOBE PHOTOSHOP”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 12-14. Переглянути публікацію
 10. С.В. Цюцюра, та О.І. Нагорна, “Психолого-педагогічні аспекти використання портальної технології”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 16-19. Переглянути публікацію
 11. С.В. Цюцюра, та Н.В. Костишина, “Аналіз предметної області – сучасного стану комфортності житла”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 86-87. Переглянути публікацію
 12. Biloshchytskyi, A., Lizunov, P., Kuchansky, A., Andrashko, Y., and Biloshchytska, S., “Improvement of the method for scientific publications clustering based on N-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 4, Issue 4, p. 6-14, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 13. A.O. Biloshchytskyi, O.Y. Biloshytska, and D.S. Lysenko, “Secure electronic document management system”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 63-65. Переглянути публікацію
 14. Y.V. Borodavka, and А.А. Kharchenko, “Use of neural networks in the generative design of construction objects”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 99-101. Переглянути публікацію
 15. Є.В. Бородавка, В.М. Міхайленко, та В.М. Койструбов, “Інформаційна система управління проектами в малоповерховому будівництві”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 73-74. Переглянути публікацію
 16. О.В. Горда, “Формализация представления изображения дефекта типа “трещина””, Управління розвитком складних систем, Volume 38, p. 71-75, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 17. Horda Olena, Myroslava Vlasenko, and Valeria Zhuravlova, “Managing the operational reliability of a construction object within the framework of decision theory”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 420-421. Переглянути публікацію
 18. Олена Горда, “Застосування BIM технологій на будівельному майданчику в інформаційних технологіях управління проектом”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 424-425. Переглянути публікацію
 19. Kateryna Kyivska, Oleksandr Terentiev, and Bohdan Kryvsha, “Use of databases at the enterprise”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 442-443. Переглянути публікацію
 20. К.І. Київська, “Проблеми застосування Bim-технології в будівельній галузі”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 84-86. Переглянути публікацію
 21. О.Б. Лисицін, І.В. Русан, та Т.М. Мединська, “Інформаційні системи управління та автоматизації складський робіт роботи на галузевих підприємствах та в установах”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 21-24. Переглянути публікацію
 22. О.А. Поплавський, М.Б. Німенко, та О.В. Бобоєд, “Засоби і методи захисту інформації”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 96-98. Переглянути публікацію
 23. Nataliia Popovych, and Olga Popovych, “Dialog management for chatbots in the industry”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 29-31. Переглянути публікацію
 24. Volodymyr Khrolenko, Myroslava Vlasenko, Valeria Zhuravlova, Mytko Karyna, and Falshovnyk Vladlena, “Cloud platforms”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 438-439. Переглянути публікацію
 25. В.М. Хроленко, В.Г. Голенков, та I.М. Доманецька, “Вивчення базових технологій кросплатформного програмування”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 82-84. Переглянути публікацію
 26. М.І. Цюцюра, А.В.Єрукаєв, В.В. Гоц, та Н.В.Костишина, “Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 64-68, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 27. М.І. Цюцюра, О.В. Криворучко, та М.А. Костюк, “Теоретико-методологічні вимоги до проектування адаптивного мобільного навчального середовища”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 179-185, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 28. М.І. Цюцюра, М.Б. Кулеба, В.В. Гоц, та Т.О. Лященко, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 111-116, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 29. Tsiutsiura, M., Peleschyshyn, A., Korzh, and R., Trach, “Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet”, I3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies, AICT 2019, p. 58-61, 2019. (Scopus) <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073365014&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2c414a6937e874c07f4b75f3288b1cc5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857201521567%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=”>Переглянути публікацію
 30. Tsiutsiura, M., Korzh, R., Peleshchyshyn, A., and Trach, O., “Increasing the efficiency of the processes of formation of the informational image of the HEI”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1080, p. 661-679, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 31. Mykola Tsiutsiura, and Svitlana Shekhovtseva, “Web technologies as a means of modernizing the learning process”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 436-437. Переглянути публікацію
 32. Mykola Tsiutsiura, Yuliia Luzina, and Oleksii Shystun, “Evolutionary and genetic algorithms as components of data mining”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 456-457. Переглянути публікацію
 33. Mikola Tsiutsiura, Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, and Kostiantyn Radchenko, “Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting”, in The second international conference on computer science, engineerind and education applications “ICCSEEA2019”, Kyiv, 2019, pp. 869-877. (Scopus) Переглянути публікацію
 34. М.І Цюцюра., О.В. Криворучко, та Т.М. Мединська, “Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства”, Управління розвитком складних систем, № 37, с. 197-208, 2019. Переглянути публікацію
 35. Mуkola Tsiutsiura, Volodymyr Baka, and Bohdan Rosinskyi, “Cyber–physical systems, their applications and related challenges”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 92-94. Переглянути публікацію
 36. М.І. Цюцюра, Є.О. Гончаренко, та В.М. Дученко, “Система електронного документообігу «ФАКТ»”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 9-10. Переглянути публікацію
 37. М.І. Цюцюра, та Ю.В. Варварюк, “Потенціал штучного інтелекту в системах дистанційного навчання”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 10-12. Переглянути публікацію
 38. М.І. Цюцюра, та Д.В. Яковенко, “Криптографічні протокололи при дотримуванні основних заходів Веб-безпеки”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 42-43. Переглянути публікацію
 39. М.І. Цюцюра, В.В. Гоц, та В.О. Трохимчук, “Автоматизація бібліотеки з використанняv технологій дистанційного та електронного навчання”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 94-96. Переглянути публікацію
 40. М.І. Цюцюра, В.В. Гоц, та І.М. Квачук, “Автоматизована система оцінки знань у закладах вищої освіти на основі проведення тестувань”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 98-99. Переглянути публікацію
 41. Bushuiev, DA, Bushuiev, SD, Bushuieva, VB, and Kozyr, BY, “Leadership in application agile project management methodology for development of information technology”, Natl Acad Pedagogical Sciences Ukraine, Inst Info Technol & Learning Tools, Volume 70, Issue 2, p. 1-15, 2019. (Web of Science) Переглянути публікацію
 42. Д.А. Бушуєв, “Конвергенція знань в управлінні проектами щодо імунних механізмів живої природи”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 52-53. Переглянути публікацію
 43. Andrii Yerukaiev, and Ivanna Vashchuk, “Research of stages of designing and management of IT-projects”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 432-433. Переглянути публікацію
 44. Andrii Yerukaiev, Viktoria Rudyk, Ivan Kuchko, and Valentyn Homych, “Investigation of artificial neural network of mobile robot instrument system”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 448-449. Переглянути публікацію
 45. A.V. Yerukaiev, “Review of methods of artificial intelligence, that is used for determination of subjective estimation of man”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 19-21. Переглянути публікацію
 46. A.V. Yerukaiev, Ya.O. Kotsar, and O.S. Tyshchenko, “Purpose and functions of database management systens”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 24-25. Переглянути публікацію
 47. A.V. Yerukaiev, and Y.R. Kozak, “Object-oriented model for building databases and its aspects of use in modern information systems introduction”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 25-27. Переглянути публікацію
 48. A.V. Yerukaiev, and R.V. Ballo, “The development of artificial intelligence as a motive for inhibition of human intelligence”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 27-29. Переглянути публікацію
 49. А.В. Єрукаєв, та В.Ю. Стольникова, “Штучний інтелект. Кіно, від ідеї до реальності”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 103-104. Переглянути публікацію
 50. Т.А. Гончаренко, “Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування”, Управління розвитком складних систем, Volume 38, p. 64-70, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 51. Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Chupryna, K., Andrashko, Y., and Budnik, S., “Modeling of spatial data on the construction site based on multidimensional information objects”, International Journal of Engineering and Advanced Technology, Volume 8, Issue 6, p. 3934-3940, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 52. Honcharenko, T., Riabchun, Y., Honta, V., Chupryna, K., and Fedusenko, O., “Methods and means of evaluation and development for prospective students’ spatial awareness”, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Volume 8, Issue 11, p. 4050-4058, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 53. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Ryzhakov, D., Petrukha, S., and Ishchenko, T., “The innovative technology for modeling management business process of the enterprise”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 4, p. 4024-4033, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 54. Віктор Міхайленко, Тетяна Гончаренко, Тамара Лященко, та Марія Лященко, “Впровадження програмних комплексів на основі технології інформаційного моделювання (BIM-технології)”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 450-451. Переглянути публікацію
 55. Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, and Mariya Lyashchenko, “Information technologies for 3D modeling for construction and architecture”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 80-82. Переглянути публікацію
 56. Володимир Голенков, та Ольга Чуб, “Інфологічна модель системи управління міською логістичною інфраструктурою”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 422-423. Переглянути публікацію
 57. Є.М. Костюк, Т.М. Мединська, та Н.М. Дудка, “Тенденції і перспективи розвитку криптографії”, in Всеукраїнська науково-практична конференція “Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі”, Київ, 2019, pp. 20-21. Переглянути публікацію
 58. Рудик А.В., Рудик В.А., та Матей М.І., “Оптимізація автоматичної системи регулювання температури у випарній установці МЗС-320М”, Вісник Інженерної академії України, Volume 1, p. 107-114, 2019. Переглянути публікацію
 59. Рудик А.В., Рудик В.А., та Матей М.І., “Аналіз одометричних методів визначення параметрів руху мобільних роботів”, Вісник Інженерної академії України, Volume 2, p. 107-115, 2019. Переглянути публікацію
 60. Rudyk A.V., Rudyk V.A., and Matei M.I., “Criterion of efficiency of processing of the measuring information in telecommunication systems”, in Авіація у ХХІ столітті. Безпека в авіації та космічні технології. Матеріали 9-го всесвітнього конгресу, Київ, НАУ, 2019, pp. 4.37-4.39. Переглянути публікацію
 61. Rudyk Andrii, Rudyk Viktoriia, Matei Mykhailo, and Radul Nazarii, “The influence of the program code structure on the discretization frequency of the onboard computer of a mobile robot”, in Modern problems of mathematical modeling, automated control and information technologies – 2019, Kyiv. Переглянути публікацію
2018 рік
 1. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 494-495. Переглянути публікацію
 2. Svitlana Tsiutsiura, and Mykola Kuleba, “Хмарні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 492-493. Переглянути публікацію
 3. Svitlana Tsiutsiura, Oleksii Myronov, and Roman Reznik, “Аналіз недоліків оцінювання науково-освітньої та науково-дослідницької діяльності ВНЗ та структурних підрозділів”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 480-481. Переглянути публікацію
 4. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459. Переглянути публікацію
 5. S. Tsiutsiura, and O. Kolachko, “Designing of enterprise resource management subsystem”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 30-32. Переглянути публікацію
 6. Svitlana Tsiutsiura, “Standards of educational information education”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 50-52. Переглянути публікацію
 7. Svitlana Tsiutsiura, and Julia Vigor, “Information subsystem for ensuring the increase of the productivity of agricultural crops in the south of ukraine in the northern steppe region”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 52-53. Переглянути публікацію
 8. Svitlana Tsiutsiura, and Yevheniia Iskra, “Development application «modeling jewelry» for internet-shop”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 53-55. Переглянути публікацію
 9. Svitlana Tsiutsiura, and Yeugene Macievskii, “The system of management of the credit story data of the bank’s users basis”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 55-56. Переглянути публікацію
 10. С.В. Цюцюра, Є. О. Гончаренко, та В.О. Поколенко, “Інформаційна підсистема “Канцелярія””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 106-107. Переглянути публікацію
 11. A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, S. Paliy, S. Biloshchytska, S. Bronin, Y. Andrashko, Y. Shabala, and V. Vatskel, “Development of technical component of the methodology for projectvector management of educational environments”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №2-92, pp. 4-13, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 12. A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Y. Andrashko, and O. Bielova, “Learning space conceptual model for computing games developers”, in IEEE 13th International scientific and technical conference on computer sciences and information technologies, CSIT 2018 – Proceedings, Lviv, 2018, pp. 97-102. (Scopus) Переглянути публікацію
 13. A. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, A. Dubnytska, and V. Vatskel, “The method of the scientific directions potential forecasting in infocommunication systems of an assessment of the research activity results”, in 4th International scientific-practical conference problems of infocommunications science and technology, PICS and 2017 – Proceedings, Kharkiv, 2018, pp. 69-72. (Scopus) Переглянути публікацію
 14. A. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, V. Vatskel, S. Biloshchytska, O. Danchenko, and I. Vatskel, “Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring”, in IEEE 4th International symposium on wireless systems within International conferences on intelligent data acquisition and advanced computing systems, IDAACS-SWS 2018, Lviv, 2018, pp. 125-130. (Scopus) Переглянути публікацію
 15. A. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, A. Kuchansky, O. Bielova, and Y. Andrashko “Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology”, in 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings, Lviv-Slavske, 2018, pp. 200-203. (Scopus) Переглянути публікацію
 16. A. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, and A. Kuchansky, “Trends in management development in the sphere of educational institutions”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 9-11. Переглянути публікацію
 17. A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, and V. Vatskel, “Iot system for the environment state monitoring” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 34-36. Переглянути публікацію
 18. Є.В. Бородавка, та В.М. Квасневський, “Інформаційна бібліотека уніфікації будівельних конструкцій”, The Scientific Heritage, № 24, с. 56-62, 2018.
 19. Є.В. Бородавка, та В.М. Квасневський, “Інформаційна бібліотека уніфікації будівельних конструкцій”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 72-74. Переглянути публікацію
 20. V. Khrolenko, and S. Saminskii, “Informational technology for the development of navigation application based on android” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 43-44. Переглянути публікацію
 21. В.М. Хроленко, та І.М. Доманецька, “Засоби опрацювання природномовних текстів в автоматизованих системах контролю знань” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 104-106. Переглянути публікацію
 22. Mykola Tsiutsiura, Olena Kryvoruchko, and Oleksandr Dytyniuk, “Тестування безпеки інформаційних систем на підприємстві”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 496-497. Переглянути публікацію
 23. М.І. Цюцюра, та А.В. Єрукаєв “Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 71-75, 2018. Переглянути публікацію
 24. M. Tsiutsiura, N. Shakhovska, R. Kaminskyy, and E. Zasoba “Association rules mining in big data”, International journal of computing, №17(1), pp. 25-32, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 25. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 153-162, 2018. Переглянути публікацію
 26. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 190-194, 2018. Переглянути публікацію
 27. М.І. Цюцюра, та С.Д. Бушуєв, “Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти”, Information Technologies and Learning Tools, мol. 1, no 1, рр. 105-126, 2018. (Web of Science)
 28. M.I. Tsiutsiura, “Choice of the method of technical analysis of information systems in dependence on the value of the index of fractal dimension” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies“, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 44-46. Переглянути публікацію
 29. Mykola Tsiutsiura, Pavlo Voitiuk, and Pavlo Syrota, “Information system of testing for selection of personnel to the university” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 46-48. Переглянути публікацію
 30. M. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 48-50. Переглянути публікацію
 31. О.А. Щербина, Проектування електронних освітніх ресурсів для відкритих систем підвищення кваліфікації викладачів університету [Монографія]. Київ, Україна: ЦП «Компринт», 2018.
 32. Д.А. Бушуєв, С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, та Л.С. Чернова, “Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами”, Управління розвитком складних систем, № 36, с. 12-20, 2018. Переглянути публікацію
 33. Д.А. Бушуєв, C.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, та Б.Ю. Козир, “Інформаційні технології розвитку компетенцій менеджерів з управління проектами на основі глобальних трендів”, Інформаційні технології і засоби навчання, №34, с. 19-26, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 34. Denis Bushuiev, Natalia Bushuyeva, Victoriia Busuieva, and Igor Achkasov, “It projects management driving by competence”, in “IEEE CSIT 2018”, Lviv, 2018, pp. 226-228. (Scopus) Переглянути публікацію
 35. Д.А. Бушуєв, “Механізми управління проектами в умовах “поведінкової економіки””, Управління розвитком складних систем, №34, с. 19-26, 2018. Переглянути публікацію
 36. Д.А. Бушуєв, С.Д. Бушуєв, та Р.Ф. Ярошенко, “Управління проектами в умовах “поведінкової економіки””, Управління розвитком складних систем, №33, с. 22-30, 2018. Переглянути публікацію
 37. Д.А. Бушуєв, С.Д. Бушуєв, та Р.Ф. Ярошенко, “Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами та програмами”, Вісник Національного технічного університету, №1(1277), с. 3-9, 2018.
 38. Е.В. Горда, Преобразования цифрового изображения дефекта типа “трещина”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 139-143, 2018. Переглянути публікацію
 39. Olena Gorda, and Serhii Yovko, “Analysis of the problem of one-dimensional cutting of slabs for insulation of facades”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 18-19. Переглянути публікацію
 40. O. Gorda, and V. Kiriyenko, “Development of a subsystem for the optimal choice of a ventilation system for maintaining the temperature mode in buildings and structures”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 19-21. Переглянути публікацію
 41. O. Gorda, and L. Kobzarenko, “Development and investigation of the imitation model curvoshin-sheet mechanism”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 21-22. Переглянути публікацію
 42. O. Gorda, and O. Myronenko, “Geometric modeling of dynamic constructions and coatings based on algebraic lines”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 22-24. Переглянути публікацію
 43. О.В. Горда, та С.П. Коломієць, “Про проблему локалізації дефекту типу “тріщина” на основі контрастів цифрового зображення”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 64-66. Переглянути публікацію
 44. А.В. Єрукаєв, та Ю.Д. Піха, “Розробка веб застосування “Інтернет форум””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 68-69. Переглянути публікацію
 45. Kateryna Kyivska, “BIM-technology application on different stages of life cycle facility construction”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 464-465. Переглянути публікацію
 46. К.І. Київська, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк, та О.В. Доля, “Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд”, Управління розвитком складних систем, № 36, с. 100-107, 2018. Переглянути публікацію
 47. E.I. Kievskaya, D.P. Il’yachenko, V.V. Ling, A.G. Kiyamova, and A.A. Mironova “The optimization of the competency model of bachelors of engineering specialties”, International journal of mechanical engineering and technology (IJMET), №9, pp. 1085-1093, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 48. E.I. Kievskaya, V/I. Aitov, Kh.Kh. Galimova, A.A. Kulagin, L.M. Faizrakhmanova, and M.M. Isupova “Formation of foreign language professional competence at the natural science faculties”, International journal of mechanical engineering and technology (IJMET), №10, pp. 953-963, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 49. Kateryna Kyivska, and Alexander Medvedev, “Intuitive office network based on cisco dna service technology”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 24-26. Переглянути публікацію
 50. Kateryna Kyivska, and Ekaterina Sliusarenko, “Specification for developing android applications with unity”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 26-28. Переглянути публікацію
 51. Kateryna Kyivska, and Anastasiia Smychkovska, “Development of educational-developing application for children and young schools”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 28-30. Переглянути публікацію
 52. В.Г. Голенков, “Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора з вантажем на кінці”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 62-64. Переглянути публікацію
 53. Tetiana Honcharenko, and Viktor Mikhailenko, “Методи побудови цифрових моделей поверхні для планування території під забудову”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 482-483. Переглянути публікацію
 54. T. Honcharenko, A. Kuchansky, Y. Andrashko, A. Biloshchytskyi, O. Danchenko, O. Ilarionov, and I. Vatskel, “The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of M-simplexes”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №4-92, pp. 15-25, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 55. Т.А. Гончаренко, “Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 115-122, 2018. Переглянути публікацію
 56. Т.А Гончаренко, та В.М. Міхайленко, “Інформаційне забезпечення для вирішення завдань планування території під забудову”, Містобудування та територіальне планування, № 67, с. 289-297, 2018.
 57. Т.А. Гончаренко, та В.М. Міхайленко, “Теоретико-множинний опис просторових даних у складі інформаційної моделі території під забудову”, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання, № 24, с. 147–157, 2018.
 58. T. Honcharenko, and V. Mihaylenko, “Comparative method adopted by triangulating models of surfaces for solving the planning tasks on construction site”. Natural and Technical Sciences, 09.2018.
 59. Т.А. Гончаренко, “Застосування BIM-технології для створення цифрової моделі території під забудову”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 131-138, 2018. Переглянути публікацію
 60. T. Honcharenko, “Bim-technology for creation information model of the construction site”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 11-12. Переглянути публікацію
 61. T. Honcharenko, N. Kodomantsev, and V. Baka, “Application of 3d scanning, modeling and building printing in construction activities”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 12-14. Переглянути публікацію
 62. T. Honcharenko, N. Klevtsov, B. Pasichnyk, “Modern methods for determining the volumes of excavation”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 14-16. Переглянути публікацію
 63. T. Honcharenko, and V. Sarafinyk, “Methodology of 3d computer simulation in construction for technical education”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 16-18. Переглянути публікацію
 64. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “Гейміфікація як сучасний підхід в освіті”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 462-463. Переглянути публікацію
 65. Т.О. Лященко, М.В. Гришуніна, та В.Р. Пічкур, “Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу”, Управління розвитком складних систем, №35, с. 153-162, 2018. Переглянути публікацію
 66. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 36-38. Переглянути публікацію
 67. O. Myronov, A. Kuchansky, A. Biloshchytskyi, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, and Y. Shabala, “Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №4-91, pp. 32-42, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
2017 рік
 1. S. Tsiutsiura, and Y. Borodavka, “Building lifecycle modeling”, International Journal of Science and Research, vol. 6, no. 9, pp. 1625-1628, 2017.
 2. S. Tsiutsiura, Y. Borodavka, and V. Kvasnievsky, “Implementation of data structure for digital representation of building model”, International Journal of Computer Science and Telecommunications, vol. 8, no. 6, pp. 1-3, 2017.
 3. С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, А.М. Десятко, та В.І. Пашорін, “Інформаційна система логістики в торгівлі як складова інформаційних систем управління підприємствами”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 132-137, 2017. Переглянути публікацію
 4. S.V. Tsiutsiura, and M.I. Tsiutsiura, “Information technology for management of power-intensive enterprises modernization”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 22-24. Переглянути публікацію
 5. С.В. Цюцюра, та О.О. Терентьєв, “Перспективи розвитку технологій хмарної обробки даних”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 49-50. Переглянути публікацію
 6. S. Tsiutsiura, K. Khorolska, and B. Bebeshko, “VR-technology as a modern architecture tool”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 380-381.
 7. S. Tsiutsiura, and M. Kuleba, “Modern approach of using cloud technologies in education”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 383-384.
 8. А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко, С.В. Білощицька, та О.І. Кузка, “Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної діяльності”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 163-168, 2017. Переглянути публікацію
 9. А.О. Білощицький, Ю.В. Андрашко, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, та Т.О. Лященко, “Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 151-159, 2017. Переглянути публікацію
 10. А.О. Білощицький, та Ю.В. Андрашко, “Автоматизація збору вхідних даних для технології оцінювання результатів наукової діяльності”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 28-29. Переглянути публікацію
 11. А.О. Білощицький, В.Ю. Вацкель, І.Ю. Вацкель, “Телематика транспортних засобів для автопарків міських комунальних підприємств”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 29-30. Переглянути публікацію
 12. А.О. Білощицький, та М.А. Тарасенко, “Концептуальна модель отримання та обробки даних з соціальних мереж”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 30-31. Переглянути публікацію
 13. А.О. Білощицький, та О.Ю. Кучанський, “Виявлення неповних дублікатів у рукописах дисертаційних досліджень”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 36-37. Переглянути публікацію
 14. Є.В. Бородавка, “Методологія побудови систем автоматизації на основі життєвого циклу будівельних об’єктів”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 32-33. Переглянути публікацію
 15. Y. Borodavka, and V. Kvasnevskyi, “Information model of the Allplan and the microsoft project integration”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 351.
 16. Volodymyr Khrolenko, and Boris Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 10-11. Переглянути публікацію
 17. V. Khrolenko, and B. Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372.
 18. М.І. Цюцюра, “Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи”, Управління розвитком складних систем, №32, с. 200-204, 2017. Переглянути публікацію
 19. М.І. Цюцюра, Т.О. Жирова, Н.О. Котено, “Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 153-158, 2017. Переглянути публікацію
 20. М.І. Цюцюра, К.О. Палагута, та В.І. Пашорін, “Створення адаптивних освітніх систем на базі інтернет”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 159-165, 2017. Переглянути публікацію
 21. М.І. Цюцюра, та П.Г. Демідов, “Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 101-107, 2017. Переглянути публікацію
 22. М.І. Цюцюра, “Дослідження функціональних задач аналізу собівартості ІТ-продукту”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 177-183, 2017. Переглянути публікацію
 23. M.I. Tsiutsiura, “Development foundations information technology for management of the education content development”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 20-21. Переглянути публікацію
 24. M.I. Tsiutsiura, О.V. Shumeyko, and M.B. Kuleba, “Analysis of key information flows in development of electronic questionnaire”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 21-22. Переглянути публікацію
 25. M. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Reasoning of the upholstered model of assessment of factors influence on land facilities”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 356.
 26. M. Tsiutsiura, R. Reznik, and O. Mironov, “Gaming principles usage for education quality improvement”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372-373.
 27. M. Tsiutsiura, Ya. Panasenko, K. Kovtun, and V. Kliches, “Innovative management in education: essence, functions, means”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 390.
 28. Д.А. Бушуєв, та Н.І. Русан, “Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекту”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 26-33, 2017. Переглянути публікацію
 29. Е.В. Горда, “Локальный классификатор признаков на цифровом изображении дефекта типа “трещина””, Управління розвитком складних систем, №32, с. 71-74, 2017. Переглянути публікацію
 30. Е.В. Горда, та В.М. Михайленко, “Онтология цифрового изображения дефекта типа «трещина» на объектах строительства”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 142-146, 2017. Переглянути публікацію
 31. E. Gorda, S. Kolomiets, and A. Puzko, “The information sources ontology of the digital image of the defect type “crack””, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 8-9. Переглянути публікацію
 32. E. Gorda, “Adaptive determination of local symbols on the image of a defect of the “crack” type”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 348.
 33. E. Gorda, and V. Fokin, “Construction of diversity of problems of imitation modeling of vibro graphot”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 348-349.
 34. E. Gorda, and A. Biesiedina, “Development a subsystem of automation of the construction project based on Scrum methodology”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 359-360.
 35. E. Gorda, and H. Nesteruk, “Information logistic system as a manufacturer of efficient management construction process”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 360.
 36. Andrii Yerukaiev, and Olena Fedusenko, “A set-theoretic approach describing the choice of land for multi-family homes”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 7-8. Переглянути публікацію
 37. Andrii Yerukaiev, Maksim Zaluzhniy, and Yevheniia Iskra, “Cloud technologies in information management”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 24-25. Переглянути публікацію
 38. K. Kyivska, and A. Smychkovska, “Developing educational supplement for young schools on the android platform”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 366.
 39. K. Kyivska, and K. Sliusarenko, “Specification for developing android applications with unity”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 367-368.
 40. K. Kyivska, and A. Medvedev, “Intuitive office network based on cisco dna service technology”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 368.
 41. О.О. Рафальська, “Результативність навчання при багатосценарній організації навчального процесу”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 43-44. Переглянути публікацію
 42. V. Golenkov, “Mathematical modeling of the two-section elastic link manipulators’ dynamics with weight on the end”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 361.
 43. Т.А. Гончаренко, та І.А. Пороховніченко, “Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 138-144, 2017. Переглянути публікацію
 44. Т.А. Гончаренко, “Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання рельєфу будівельного майданчика”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 116-120, 2017. Переглянути публікацію
 45. T. Honcharenko, “Information modeling of the construction territories sites”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 9-10. Переглянути публікацію
 46. T. Honcharenko, “Object-oriented approach to creation of integrated digital terrain model for construction territory”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 369-370.
 47. T. Honcharenko, and M. Tarandyuk, “Methods of calculating the volume of excavation at the construction site”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 391.
 48. Tamara Lyaschenko, and Maryna Hryshunina, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 15-16. Переглянути публікацію
 49. T. Lyashchenko, and M. Hryshunina, “Remote training: his advantages and lacks”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 374-375.
2016 рік
1) Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О. Міжнародні стандарти в підвищенні ефективності та результативності освітніх послуг Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 25. – № 25. – Стор. 158-164.
2) Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І. Використання компоненту GMap.NET в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 26. – № 26. – Стор. 129-135.
3) Tsiutsiura S., Golenkov V. Mathematical modeling of the one-section elastic link manipulator’ dynamics. International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, P. 218-219. (Index Copernicus)
4) Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О. Визначення результативності надання освітніх послуг за міжнародними стандартами Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности  в управлении проектами, программами и портфелями проектов» Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.179-181.
5) Цюцюра М.І. Резник Р.С. Технологічні стандарти як основа розробки відкритих систем ІТ-освіти Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 25. – № 25. – Стор. 165-171.
6) Tsiutsiura M., Reznik R. Using internet technologies to aid students studying International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P.218. (Index Copernicus)
7) Цюцюра М.І. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.176-178.
8) Цюцюра М.І. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности в управлении проектами, программами и портфелями проектов». Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.176-178.
9) Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 139-143.
10) Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // III міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2016. – С. 66-69.
11) Білощицький А.О., Миронов О.В. Систематизація стандартизаційних підходів щодо підвищення якості освітньої діяльності ВНЗ [Текст] // II всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2016. – С. 213-214.
12) Бородавка Є.В., Лісовий О.М., Дейнека Д.І. The Hardware Adapted Ray Tracing Algorithm International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2016. – Vol.7, Issue 4. – pp. 1-7.
13) Прядко В.В. Патент України на корисну модель № 106681. Прилад для контролю енергетичних характеристик оптичного випромінювання, створюваного в умовах газорозрядної візалізації. Заявка № u 2015 06384 від 30.06.2015. Бюл. №9 10.05.2016 / Прядко В.В., Добровольський Ю.Г., Стеценко І.В., Талах М.В., Скрепський В.А. // УКРПАТЕНТ, 2016. – Бюл. №9.
14) Стеценко І.В. Дослідження ефективності впровадження альтернативних джерел електроенергії / І.В.Стеценко, Ю.А. Зав’ялець // Управління розвитком складних систем. – Київ, 2016. – № 25. – С.172-177.
15) Щербина О.А. H5P – новий засіб створення мультимедійного інтерактивного навчального контенту / О.А. Щербина // ISSN: 2411–5983. Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Збірник наукових праць. Вип. 54. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 84–88.
16) Щербина О.А. Відкрита система підвищення кваліфікації викладачів технічного університету. / О.А. Щербина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 47 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 308–312.
17) Щербина О.А. Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 55, №5. – С. 96–104.
18) Христенко О.О. H5P – новий засіб створення інтерактивного навчального контенту. / О.О. Христенко, О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=104
19) Щербина О.А. Новий стандарт EXPERIENCE API та його використання в Moodle / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=102
20) Щербина О.А. Організація запису студентів на курси Moodle та підведення підсумків успішності по всіх курсах / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=103
21) Барабаш М.С., Киевская Е.И. Принципы параметрического моделирования строительных объектов. Современное строительство и архитектура – Екатеринбург, 2016. – Вып. 1 – Стр. 16–22 (Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat).
22) Барабаш М.С., Киевская Е.И. Структурирование параметров информационной модели здания. НАУКА И МИР Международный научный журнал – Волгоград, 2016. – Вып. 3(31), Том 1 – Стр. 57–59 (Ulrich’s Periodicals Directory, Global Impact Factor, Genamics Journal Seek, ResearchBib, Dialnet).
23) Барабаш М.С., Київська К.І. Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта. Управління розвитком складних систем – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 25. – С. 114–120. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-25
24) Барабаш М.С., Київська К.І. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об’єкту. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник – К.: ЦП «Компринт», 2016. – Вип. 1(15). – С. 60–68 – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24863
25) Київська К.І. Розробка елементів параметричної бази даних для інформаційної моделі об’єктів будівництва. Технологический аудит и резервы производства, 2016. – Вип. 2/2(28). – С. 41–47 (Index Copernicus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)).
26) Киевская Е.И., Лященко Т.А. Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D. Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016 – К.: КНУБА, 2016. – С. 141–145 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-26
27) Kyivska K., Lyaschenko T. The use of BIM-technology at different stages construction project life cycle.  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2016» 16-18 of November 2016: Collection of scientific papers. – К.: КNUCA, 2016. р. 224-225.
28) Бушуєв Д.А. Онтология поля компетенцийинновационныхпроектов. Управління розвитком складних систем – 2016. – №26 – С. 37 – 42. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/5.pdf
29) Єрукаєв А.В. Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 25. – С. 96-103 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-25/96-102_gayna_i_dr_25.pdf
30) Єрукаєв А.В. Ранжирование независимых факторов методом построения дерева решений и методом последовательных уступок. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 26. . – С. 111-118 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/15.pdf
31) Єрукаєв А.В. Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 106-111 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-27/18.pdf
32) Єрукаєв А.В. Нечіткий багатокритеріальний аналіз варіантів вільних міських територій. Нові технології в будівництві : зб. наук. пр. – К. : ДП НДІБВ, 2016. – Вип. 30. – С. 13-19 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC))
33) Єрукаєв А.В. Застосування продукційних правил для реалізації генетичного алгоритму. Natural and Technical Sciences : зб. наук. пр. – Будапешт : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2016. – Вип. 110. – С. 31-34 (Index Copernicus, Global Impact Factor (Gif), Inno Space Scientific Journal Impact Factor, Isi (International Scientific Indexing) Impact Factor, Google Scholar, Directory Of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union Of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.Edu)
34) Кучанський О.Ю., Ніколенко В.В., Лященко Т.О. Використання наївних та трендових моделей для ідентифікації моментів зміни тенденцій часових рядів. Третя міжнародна наук.-практ. конф. “Управління розвитком технологій”, 13-14 травня / Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2016. – С. 48-50.
35) Лященко Т.О., Кущенко О.І. Computer graphics, its types and application (Комп’ютерна графіка, її види та застосування). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 229-230.
36) Лященко Т.О., Гришуніна М.В. The introduction of distance learning in the learning process (Впровадження дистанційного навчання в організацію навчального процесу). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 211-212.
37) Лященко Т.О., Київська К.І. The use of Bim-technology at different stages construction project life cycle. Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA. – P. 233-234.
2015 рік
1) Svitlana Tsiutsiura, Olexander Terentyev , Мikola Tsiutsiura  The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings. International Journal of Science and Research (IJSR) , 2015. ISSN (Online): 2319-7064  Impact Factor (2012): 3.358 Р.588-590. (Index Copernicus)
2) Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти .Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 21. – № 21. – С.99-104.
3) Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.213-214.
4) Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Криворучко О.В. Управління розвитком змісту освіти на основі збалансованого ціннісного підходу. Міжнародна конференція  „Управління проектами”. – Миколаїв.: НУК, 2015.‑ С. 94.
5) Olena Kryvoruchko, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura Information Technology Models for Project Management of Education Development. International Journal of Computer Science and Telecommunications. – February 2015. Vol. 6, Issue 2. – pp. 7–9. (Index Copernicus)
6) Olexander Terentyev, Mikola Tsiutsiura, The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829. (Index Copernicus)
7) Цюцюра М.І. Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 22. – № 22. – С.89-94.
8) Криворучко О.В., Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О. Організаційні компетенції в управлінні проектами та програмами розвитку ВНЗ. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.185-186.
9) Цюцюра М.І. Механізми впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти . Конференція Будмастеркласс Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015
10) Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О. Механізми впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 23. – № 23. – С. 230-235.
11) Цюцюра М.І., Резнік Р.С. Застосування хмарних технологій в освітніх закладах для поширення навчальних матеріалів. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 24. – № 24. – С. 142-146
12) Міхайленко В.М, Терентьєв О.О., Цюцюра М.І., Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель. Монографія. К.: КИЇВ 2015. 219 с.
13) Білощицький А.О., Миронов О.В. Управління інформаційною системою розміщення наукових публікацій в мережі інтернет [Текст] // XII міжнародна наукова конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». – 2015. – С. 179-180.
14) Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // II міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2015. – С. 66-67
15) Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23(1). – С. 147-152.
16) Білощицький А.О., Миронов О.В. Математична модель механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів [Текст] // XI міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами». – 2015. – С. 183-184.
17) Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – 2015. – С. 42-43
18) Білощицький А.О., Миронов О.В. Формалізація критеріїв оптимізації контенту представлення суб’єктів наукометрії у web-просторі [Текст] // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії». – 2015. – С. 190-192.
19) Білощицький А.О., Миронов О.В. Властивості та функції метаданих наукометричних суб’єктів в мережі інтернет [Текст] // I всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2015. – С. 192
20) Бородавка Є.В. Modified R-Tree International Journal of Science and Research. – 2015. – Vol.4, Issue 1. – pp. 1725-1727.
21) Бородавка Є.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Information Technology Models for Project Management of Education Development International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2015. – Vol.6, Issue 2. – pp. 7-9.
22) Бородавка Є.В., Цюцюра С.В Методи проекції об’єктних моделей на структури даних Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С.92-98.
23) Бородавка Є.В. Концепція моделі будівельного об’єкта та її структури даних Щорічна конференція КНУБА, 2015.
24) Бородавка Є.В., Квасневський В.М. Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan Управління розвитком складних систем. – 2015. – №22. – С.128-133.
25) Бородавка Є.В., Квасневський В.М. Методи побудови об’єктів в комп’ютерній графіці Управління розвитком складних систем. – 2015. – №24. – С. 106-110.
26) Стеценко І.В. Восстановление и оперативное прогнозирование данных электропотребления предприятий с непрерывным циклом работы методом Хольта / І.В.Стеценко, Я.С.Бедерак // Электронное моделирование. – Киев, 2015. – Т37(№4). – С.119-126.
27) Stetsenko I.V. Petri-Object Simulation: Software Package and Complexity/ I/V/Stetsenko, V. Dorosh, A.Dyfuchyn // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381-385. (Scopus)
28) Хроленко В.М.  Автоматизована система планування природоохоронних заходів, їх фінансування та аналізу виконання. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» 16-20 березня 2015 р, м. Черкаси С.79-80
29) Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями. ХІ международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария – 2015, Международный научный журнал ActaUniversitatisPonticaEuxinus. Специальный выпуск Варна – 2015, с. – 495-500с
30) Хроленко В.М. Моделі та методи теорії несилової взаємодії в СППР банківського кредитування. ІІ міжнародна науково-практична конференція «IT&I Інформаційні технології та взаємодії», м.Київ,nt 3-5 листопада 2015, 225-226 с.
31) Khrolenko V, Harholinsyy B.  Models predict results of football matches. . International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2017”, 28.11 – 01.12. 2017, Kyiv: KNUCA. с. 372.
32) Аврамчук А.М. Вибір програмних засобів для створення відеолекцій / А.М. Аврамчук, О.А. Щербина // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. – Випуск 51, – К: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 41–47
33) Щербина О.А. Learning Tools Interoperability – новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання / О.А. Щербина // ISSN Online: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. – Том 47, №3, – С. 167–177.
34) Щербина О.А. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті / О.А. Щербина // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». – Вип. 5–6 (50–51) / гол. ред. Сисоєва С. О. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – С. 78–83.
35) Щербина О.А. Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle / О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 45, №1. – С. 134–145.
36) Щербина О.А. Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 50, №6. – С. 139–151.
37) Щербина О.А. Створення навчальних інтерактивних електронних посібників у віртуальному середовищі Moodle / О.А. Щербина // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2015. – Випуск ХІV, 1 (14)’2015. Мелітополь: 2015. – С. 300–304.
38) Щербина О.А. Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2 / О.А. Щербина // Інформаційні технології в освіті: Збірник наук. праць, № 23. – Херсон: Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2015. – С. 79–89.
39) Щербина О.А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 53, №3. – С. 150–163.
40) Щербина О.А. Огляд конференції MaharaMoodleMoot 2014 – Paris / О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=84
41) Забалуєва В.А. OneNote як засіб створення електронних конспектів і завдань у Moodle / В.А. Забалуєва, О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=118
42) Паламарчук О.М. Нові засоби відслідковування завершення елементів курсу Moodle / О.М. Паламарчук, О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=107
43) Щербина О.А. Інтеграція Moodle з іншими платформами за допомогою стандарту LTI / О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=105
44) Щербина О.А. Організація впровадження дистанційних технологій в університеті / О.А. Щербина // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» IT&I – 2015. Тези доповідей. – К.: Видавничо-полігр. центр «Київський університет», 2015. – С. 286–288.
45) Щербина О.А. Організація впровадження дистанційних технологій у вищому навчальному закладі / О.А. Щербина // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти. Збірка наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : «Місьдрук», ХНАДУ. – 2015. – С. 112–116.
46) Bushuyev D., Bushuyev S., Rogozina V. Development of organization competences in project management International Research conference, 2015, Dortmund University of ap-plied sciences and art p. 28-33.
47) Бушуєв Д.А. Імунна пам’ять як інструмент управління програмами розвитку підприємств Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, № 12, 2105 с. 23-29
48) Бушуев Д.А. Моделирование организационных болезней в управлении проектами Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 42 (948).
49) Bushuyev D., Bushuyev S., Rogozina V., Mikhieieva O. Convergence of Knowledge in Project Management. Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) (Scopus)
50) Єрукаєв А.В. Застосування семантичної мережі для представлення факторів у житловому будівництві. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 22. – С. 95-101 – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-22/95-100.pdf
51) Лященко Т.О. Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій.  Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 75 – 83.
За інші роки
1) Цюцюра С. В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 9, № 9. – С. 50–58.
2) Цюцюра С. В. Застосування в Україні світового досвіду бюджетного аналізу при розробці інформаційної технології «Прозорий бюджет» [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 8, № 8. – С. 64–69.
3) Цюцюра С. В. Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових індикаторів успіху [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // VІІI Междунар. науч.-практ. конф. «PM Kiev ’11. Управление проектами в развитии общества» тема : Управление программами частного-государственного партнёрства с целью стабилизации развития Украины», (Киев, 19–20 мая 2011 г.) : тези доп.. – К. : КНУБА, 2011. – С. 205–206.
4) Цюцюра С. В. Моделі управління інноваційними проектами підприємств модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 2 (26). – С. 5–12.
5) Цюцюра С. В. Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 1 (25). – С. 36–41.
6) Цюцюра С. В. Розробка інформаційної технології управління проектами модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // V Міжнар. конф. «Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2008. – С. 215–216.
7) Yevgeniy Borodavka. Binary data packing method for database optimization / Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Journal of Science and Research. – 2014. – Vol. 3, Issue 11. – P. 903–905. (Index Copernicus)
8) Yevgeniy Borodavka. Building Model Conception. / Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Scientific and Practical Conference WORLD Science «Science and Education – Our Future». – 2014. – Issue № 3, November 24–26, 2014, Abu Dhabi, UAE. – P. 817–900. (Index Copernicus)
9) Цюцюра М. І. Доцільність переходу інформаційних систем до хмарного середовища [Текст] / М. І. Цюцюра, О. В. Міронов, Р. С. Резнік // І Междунар. науч.-техн. конф. «Компьютерные науки: образование, наука, практика», (КНУБА, Киев, 21–22 мая 2014 г.) : тези доп. – К. : КНУБА, 2014. – С. 120–121.
10) Sergiy Paliy. Method for searching of «the ideal interlocutor» for users of «information and organizational environment for pre-university training and social adaptation of foreigners» / Sergiy Paliy, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (IJIRCCE). – October 2013. – Vol. 1, Issue 8. – Р. 1611–1617. (Index Copernicus)
11) Бушуєв С. Д. Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP [Текст] / С. Д. Бушуєв, М. І. Цюцюра, С. Д. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 19, № 19. – С. 10–15.
12) Цюцюра М. І. Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти [Текст] / М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 15, № 15. – С. 77–80.
13) Бушуєв С. Д. Системно-ціннісна модель в управлінні проектами розвитку змісту освіти [Текст] / С. Д. Бушуєв, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Міжнар. наук.-техн. конф. «Енергоощадні машини і технології», 28–30 трав. 2013 р. : тези доп. – К. : КНУБА, 2013. – С. 175–178.
14) Палій С. В. Механізми реалізації та впровадження каліграфічного тренажера для дистанційного навчання [Текст] / С. В. Палій, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 12, № 12. – С. 150–153
15) Цюцюра М. І. Практика застосування ключових показників ефективності та впровадження системи цільового управління [Текст] / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 11, № 11. – С. 79–85.
16) Цюцюра М. І. Ключові показники ефективності. принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери [Текст] / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 10, № 10. – С. 87–92.
17) Бушуєв С. Д. Системно-ціннісний підхід в управлінні проектами освіти до визначення змісту виховання і розвитку [Текст] / С. Д. Бушуєв, М. І. Цюцюра // IX междунар. конф. «Управление проектами в развитии общества» Тема: Управление программами и проектами в условиях глобального финансового кризиса, (Киев, 11–12 мая 2012 г.) : тези доп. – К. : КНУБА, 2012. – С. 17.
18) Федусенко Е. В. Моделирование спроса методами параллельных вычислений с использованием нейронных сетей [Текст] / Е. В. Федусенко, А. А. Федусенко М.И. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2011. – № 2 (26). – С. 5–12.
19) Цюцюра М. І. Застосування програмно-цільового підходу у прийнятті управлінських рішень [Текст] / М. І. Цюцюра // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні системи і технології в економіці» : тези доп. / Київський нац. торг.-економ. у-т. – К., 2011. – С. 32–33.
20) Цюцюра М. І. Програмно-цільовий метод складання бюджету – новий для України метод бюджетування [Текст] / М. І. Цюцюра // Міжнар. конф. «Управління проектами» : тези доп. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 45.
21) Цюцюра М. І. Розробка інформаційної технології реінжинірингу підприємств на прикладі моделі «як є» і «як має бути» [Текст] / М. І. Цюцюра // XІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» : тези доп. / Європейський ун-т. – К. : ЄУЕ, 2011. – С. 132–134.
22) Цюцюра М. І. Науково-методичний підхід до реалізації концепції соціального проекту «Прозорий бюджет» [Ел. видання] / М. І. Цюцюра, Д. А. Харитонов // І Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи впровадження успішного світового досвіду розвитку громад у Дніпропетровській області», 4 жовт. 2011 р.) : тези доп. – Дніпропетровськ : ПБП «Економіка», 2011. – С. 44–45.
23) Пономаренко Л. А. Постановка задачі розробки моделі спрямованого управління проектами [Текст] / Л. А. Пономаренко, М. І. Цюцюра // VIІ Міжнар. конф. «Управління проектами в розвитку суспільства». Тема «Управління цінностями проектів і програм розвитку організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2010. – С. 175–176.
24) Цюцюра М. І. Методи і засоби розробки та планування предметної області проектів модернізації підприємств [Текст] / М. І. Цюцюра // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 29. – С. 24–32.
25) Цюцюра М. І. Використання теорії фракталів при побудові тривимірних об’єктів [Текст] / М. І. Цюцюра // Автоматизація виробничих процесів : всеукр. наук.-техн. журн. – 2008. – № 2 (29). – С. 62–68.
26) Цюцюра М. І. Розробка структури моделі спрямованого управління інноваційними проектами модернізації [Текст] / М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2007. – № 4 (21). – С. 72–78.
27) Горда О.В. Моделювання метрик в просторі цифрового зображення дефекту типу «тріщина». Управління розвитком склад-них систем – 2014 Вип. 17, С.112-120 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-17/22.pdf
28) Горда О.В. Вплив формуючого тракту на представлення дефекту типу «тріщина» на цифровому  зображенні. Управління розвитком склад-них систем – 2013, Вип. 13, С.113-118 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/113-118.pdf
29) Горда О.В. Застосування процедури бінаризація для визначення образу дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні. Управління розвитком складних систем – 2013, Вип. 14, С. 97-101 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/127-131.pdf
30) Горда О.В. Визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівельного проекту. Управління розвитком склад-них систем – 2013, Вип. 14 – 72-75 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/100-104_0.pdf
31) Горда О.В. Дослідження функції присутності дефекту типу «тріщина» на ци-фрових зображеннях об’єктів будівництва. Управління розвитком склад-них систем Вип. 10, 2012 р., С.112-115 (Ulrich’s Periodicals Director, Bielefeld Academic Search, Engine(BASE), Google Scholar, Index Copernicus(IC))
32) Горда О.В. Особливості топології графіті як історичних написів. Управління розвитком складних систем – 2012, Вип. 11, С.107-109 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-10/112-114_0.pdf
33) Матейко Я.В., Федусенко Е.В., Хроленко В.Н., Федусенко А.А. Влияние реляционной модели данных на качественные эксплуатационные характеристики высоконагруженных интернет-проектов. Первая международная научно-практическая конференция: «Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении», г. Днепропетровск, 15-17 октября 2014 года ГВУЗ «ПГАСА»,– С 73-78.
34) Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Використання генетичних алгоритмів до вирішення комплексної задачі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівнитві. Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник– №.57(2), 2014, с.51-57.
35) Доманецька И.М., Хроленко В.М., Головатюк В.О. ГІС як інструмент підвищення якості вирішення задач менеджменту в банківській сфері.Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку ”. – Черкаси, 17-21 березня 2014 – С.62-63.
36) Доманецкая И.Н., Федусенко Е.В., Хроленко В.Н., Федусенко А.А. Использование нейронных сетей для моделирования стоимости продукции.7-я международная научно-практическая конференция «Информационные процессы и технологии», – Севастополь, 22-26 апреля 2014 – С.45-46.
37) Хроленко В.Н. Моделі і методи теорії несилової взаємодіїї в СППР кредитного скорингу. VII-а міжнародна школа-семінар ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, Ужгород, 29 вересня– 4 жовтня 2014 року – С. 279-280
38) Хроленко В.М. Разработка аппаратно-програмного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА  2013-№13 с.83-89 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/83-89.pdf
39) Доманецкая И.Н. Хроленко В.Н., Федусенко О.В., Федусенко А.О. Разработка аппаратно-програмного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА  2013-№13 с.83-89
40) Доманецька И.М., Хроленко, В.М. Формування внутрішньоуніверситетського інформаційного простору навчально-методичного забезпечення на базі пірінгової мережі.Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – Випуск ХІ. – 230 с., с.130-132
41) Доманецька И.М., Хроленко В.М., Федусенко О.В., Федусенко А.О.Застосування методів паралельних обчислень для моделей нечіткої багатокритеріальної оптимізації на прикладі моделювання попиту.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук. праць. – Вип.30. – К.:КНУБА, 2013, с.100-111.
42) Хроленко, О.В. Федусенко, А.О. Федусенко А.О.  Імітаційна модель функціонування  вузла пірінгової мережі. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА, Київ , 2012. №12 С.124-132.
43) Хроленко, О.В. Федусенко, А.О. Федусенко А.О. Впровадження загальнодержавної гео-інформаційної системи як інструмент підвищення якості комплексного екологічного моніторингу стану довкілля. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук. праць. – Вип.28. – К.:КНУБА, 2012, с.231-237.
44) Щербина О.А. Організація обліку успішності і відвідуваності в системі управління навчанням Moodle. Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, Вип. 18. – Херсон. Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2014. С. 123-132. (CrossRef, РІНЦ, Index Copernicus International S.A., Реферативна база даних “Україніка наукова”, Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory Of Research Journal Indexing, Google Scholar, Advanced Sciences Index (ASI), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polska Bibliografia Naukowa, InfoBase Index, Electronic Journals Library)
45) Щербина О.А. Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения. Науково-технічний збірник «Управління розвитком складних систем» Київського національного університету будівництва і архітектури. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–155. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-17/28.pdf
46) Щербина О.А. Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу. Управління розвитком складних систем / № 16. – 2013р., – С.159-164. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-16/30.pdf
47) Щербина О.А. Сертифікація інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі вищої освіти Франції. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва]. – Вип. 3. – 2012. – 344 с. – С. 304-313. (Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України
48) Бушуєв Д.А. Фрактальна модель діагностики організаційних патологій в управлінні проектами. Управління розвитком складних систем. № 20, 2014, с. 23-29.
49) Бушуев Д.А. Идентификация организационных патологий в управлении проектами на основе цепей создания добавленной стоимости Тези доповідей XI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Тема: Розвиток компетентності організацій в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів.// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2014-260с., 227-229
50) Бушуев Д.А. Идентификация организационных патологий в управлении проектами на основе моделирования ДНК Тези доповідей I міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій» Тема: «Технологія управління інформацією та знаннями в сучасному суспільстві» .// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2014-94с., 80-82
51) Bushuyev D, Bushuyev S., Jaroshenko R., Rogozina V. Assessment of Organisation pa-thology in project management based on IPMA Organization Competence Baseline model Доповідь на 27th IPMA World Congress. Дубровник, Хорватія 2013 (SCOPUS)
52) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д., Ярошенко Ю.Ф Матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 16, 2013, с. 19-22
53) Бушуев Д.А., Неизвесный С.И., Рогозина В.Б. Алгебра методологий управления проектами на основе геномной модели Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 15, 2013, с. 46-48
54) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д., Рогозина В.Б. Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 14, 2013, с. 18-21
55) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д.,Неизвесный С.И Системная модель механизмов конвергенции в управлении проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 13, 2013, с. 12-19
56) Бушуев Д.А., Рогозина В.Б., Вацкель В.Ю. Референтная модель формирования компетентности организаций в управлении проектами Тези доповідей X Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Тема: Управління про-грамами та проектами в умовах глобальної світової економіки.// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2013-300с., 267-268
57) Бушуев Д.А., Бушуева Н.С., Рогозина В.Б., Ярошенко Р.Ф Референтная модель формирования компетентности организаций в управлении проектами Тези доповідей I міжнародна науково-практичної інтернет-конференції Тема: Інноваційний розвиток суспільства: Управління проектами та інтелектуальною власністю.// Тези доповідей. К.:ДонДУУ, 2013.-250с., 83с.
58) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д., Рогозина В.Б. Модель трифуркаций программ развития организаций Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 12, 2012, с. 23-25
59) Бушуєв Д.А., Бушуев С.Д., Рогозіна В.Б. Организационные патологии управления проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 10, 2012, с. 5-8
60) Бушуєв Д.А., Бушуев С.Д., Рогозіна В.Б. Синдромы управления проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 9, 2012, с. 8-10
61) Бушуев Д.А., Рогозина В.Б. Синдромы менеджера проектов Тези доповідей IX Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи.// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2012.-272с., 228с.
62) Бушуев Д.А., Бушуева Н.С., Рогозина В.Б. Двухуровневая система IPMA сертификации консультантов по управлению проектами Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Миколаїв, 2012
63) Бушуєв Д.А., Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Оценка совершенства организаций в об-ласти управления проектами и программами на модели IPMA DELTA Восточно-европейский журнал передовых технологий. № 1(49), 2011, с. 4-7.
64) Бушуєв Д.А., Цюцюра М.І., Цюцюра С.В. Соціальна технологія «прозорий бюджет» як інновація Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 6, 2010, с. 84-89
65) Бушуєв Д.А., Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 4, 2010, с. 23-29
66) Бушуєв Д.А., Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Ки-їв. № 3, 2010, с. 27-32
67) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д. Ценностный подход в управлении развитием сложных систем Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 1, 2010, с. 10-15
68) Бушуєв Д.А., Бушуев С.Д. Базові принципи програми інноваційного розвитку системи фінансів України на основі ціннісного підходу Тези доповідей VII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій. К.:КНУБА, 2010.-256с., с. 39-41
69) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д. Дорожные карты управления проектами как инструмент инновационного развития Тези доповідей VII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій. К.:КНУБА, 2010.-256с., с. 41-43
70) Єрукаєв А.В. Теоретичний аналіз складових житлового будівництва. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2014. – Вип. 20. – С. 116-120 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-20/23.pdf
71) Лященко Т.О. Перетворення файлів різних типів до єдиного формату. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №18, Київ, КНУБА, 2014. – С 140-144 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-18/25.pdf
72) Лященко Т.О. Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №14, Київ, КНУБА, 2013. – С 148-155 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/1_0.pdf
 
Рейтинг кращих науково-педагогічних працівників за 2018-2019 н.р.
Місце за рейтингом
Прізвище. ініціали викладача
Посада
Кафедра
 
 
 
1
2
3
4
 
1
Терентьєв О.О.
Професор
Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
 
2
Булах І.В.
Доцент
Дизайну архітектурного середовища
 
3
Шпакова Г. В.
Доцент
Будівельних технологій
 
4
Мілейковський В.О.
Доцент
Теплогазопостачання та вентиляції
 
5
Плешкановська А.М.
Професор
Землеустрою і кадастру
 
6
Кочетов Г.М.
Професор
Хімії
 
7
Яценко В.О.
Професор
Ландшафтної архітектури
 
8
Міщук Д.О.
Доцент
Будівельних машин
 
9
Сукач М.К.
Професор
Будівельних машин
 
10
Михальова М.Ю.
Доцент
Землеустрою і кадастру
 
11
Київська К.І.
Доцент
Інформаційних технологій
 
12
Василенко Л.О.
Доцент
Охорони праці та навколишнього середовища
 
13
Жукова О.Г.
Доцент
Охорони праці та навколишнього середовища
 
14
Федоренко С.В.
Доцент
Охорони праці та навколишнього середовища
 
15
Осипов О. Ф.
Професор
Будівельних технологій
 
16
Бурдейна Н.Б.
Доцент
Фізики
 
17
Бондаренко О.П.
Доцент
Будівельних матеріалів
 
18
Гасанова С. Ф.
Cтарший викладач
Фізичного виховання та спорту
 
19
Доля О.В.
Доцент
Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
 
20
Нестеренко О.В.
Доцент
Геоінформатики і фотограмметрії
 
21
Хараборська Ю.О.
Доцент
Теорії архітектури
 
22
Бондар О.А.
Професор
Менеджменту у будівництві
 
23
Гелевера О.Г.
Доцент
Технології будівельних конструкцій і виробів
 
24
Молодід О. С.
Доцент
Будівельних технологій
 
25
Проценко С.М.
Доцент
Ландшафтної архітектури
 
26
Бушуєва Н.С.
Професор
Управління проектами
 
27
Левченко О. В.
Доцент
Інформаційних технологій в архітектурі
 
28
Старовєров В. С.
Професор
Інженерної геодезії
 
29
Гончаренко Т.А.
Cтарший викладач
Інформаційних технологій
 
30
Горбатюк Є.В.
Доцент
Будівельних машин
 
31
Корнієнко М В
Професор
Геотехніки
 
32
Терновий В. І.
Професор
Будівельних технологій
 
33
Варенич О.В.
Доцент
Управління проектами
 
34
Зіборов В.В.
Доцент
Геоінформатики і фотограмметрії
 
35
Огороднік І.В.
Доцент
Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
 
36
Суханевич М.В.
Доцент
Будівельних матеріалів
 
37
Максим’юк Ю.В
Доцент
Будівельної механіки
 
38
Сергейчук О.В.
Професор
Архітектурних конструкцій
 
39
Калениченко Р.А.
Доцент
Основ професійного навчання
 
40
Гаркавенко О.М.
Доцент
Основ професійного навчання
 
41
Паламарчук Д.А.
Доцент
Основ професійного навчання
 
42
Самойлович В.В.
Професор
Теорії архітектури
 
43
Корчова Г.Л.
Доцент
Основ професійного навчання
 
44
Головаш Б.Е.
Доцент
Економічної теорії обліку і оподаткування
 
45
Самойленко А.А.
Доцент
Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
 
46
Левківський Д.В.
Доцент
Опору матеріалів
 
47
Лавріненко Л.І.
Доцент
Металевих та дерев′яних конструкцій
 
48
Алавердян Л.М.
Доцент
Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
 
49
Хроленко В.М.
Доцент
Інформаційних технологій
 
50
Василенко О.А.
Професор
Водопостачання і водовідведення
 
51
Кащенко Т.О.
Доцент
Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
 
52
Павлюк В.В.
Доцент
Технології будівельних конструкцій і виробів
 
53
Ізмайлова О.В.
Доцент
Кібербезпеки та компютерної інженерії
 
54
Андріянова В. А.
Cтарший викладач
Фізичного виховання та спорту
 
55
Балака М.М.
Асистент
Будівельних машин
 
56
Бабинець А. А.
Cтарший викладач
Фізичного виховання та спорту
 
57
Горковчук Д.В.
Асистент
Геоінформатики і фотограмметрії
 
58
Косаревська Р.О.
Доцент
Рисунка та живопису
 
59
Свідерський А.Т.
Професор
Машин і обладнання технологічних процесів
 
60
Пристайло М.О.
Доцент
Будівельних машин
 
61
Кузнецова І.О.
Асистент
Фізики
 
62
Горда О.В.
Доцент
Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
 
63
Якимчук І.М.
Доцент
Менеджменту у будівництві
 
64
Іносова Т. Ю.
Cтарший викладач
Містобудування
 
65
Омельяненко О.П.
Доцент
Економічної теорії обліку і оподаткування
 
66
Титок В. В.
Cтарший викладач
Організації та управління будівництвом
 
67
Ахаїмова А.О.
Доцент
Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
 
68
Приймаченко О.В.
Доцент
Міського будівництва
 
69
Андрощук А.С.
Асистент
Дизайну архітектурного середовища
 
70
Ковальська О.Є.
Доцент
Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
 
71
Казимірський В. Б.
Доцент
Ландшафтної архітектури
 
72
Григор’єва Л.О.
Доцент
Опору матеріалів
 
73
Черненко К. В.
Доцент
Будівельних технологій
 
74
Березницька Ю.О.
Доцент
Охорони праці та навколишнього середовища
 
75
Приходько Д.О.
Доцент
Менеджменту у будівництві
 
76
Солодей І.І.
Професор
Будівельної механіки
 
77
Зельцер Р. Я.
Професор
Організації та управління будівництвом
 
78
Панова О.В.
Доцент
Фізики
 
79
Ємельянова О. М.
Доцент
Організації та управління будівництвом
 
80
Осєтрін М.М.
Професор
Міського будівництва
 
81
Кондакова С.В.
Доцент
Кібербезпеки та компютерної інженерії
 
82
Терновцев О.В.
Доцент
Водопостачання і водовідведення
 
83
Іванченко О.В.
Cтарший викладач
Дизайну архітектурного середовища
 
84
Устінова І. І.
Професор
Міського будівництва
 
85
Патракеєв І.М.
Доцент
Геоінформатики і фотограмметрії
 
86
Задоянний О.В.
Асистент
Теплогазопостачання та вентиляції
 
87
Вольтерс А.О.
Асистент
Автоматизації технологічних процесів
 
88
Руденко М.В.
Доцент
Основ професійного навчання
 
89
Красильник Ю.С.
Доцент
Основ професійного навчання
 
90
Ізмайлова К.В.
Професор
Кафедра економіки будівництва
 
91
Бердник О.Ю.
Асистент
Технології будівельних конструкцій і виробів
 
92
Шишина М.О.
Асистент
Теплогазопостачання та вентиляції
 
93
Кольчик Ю.М.
Доцент
Теплотехніки
 
94
Кривенко О.В.
Доцент
Архитектурних конструкцій
 
95
Вільсон О.Г.
Доцент
Охорони праці та навколишнього середовища
 
96
Щербина О.А.
Доцент
Інформаційних технологій
 
97
Шилова Т.О.
Доцент
Міського будівництва
 
98
Носенко В. С.
Доцент
Геотехніки
 
99
Клімова І.В.
Доцент
Охорони праці та навколишнього середовища
 
100
Клис М.В.
Доцент
Організації та управління будівництвом
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram