НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРА “ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЇ”

Доповідь та тези: Кухар Н. Вплив військових дій в Україні на безпеку газотранспортної системи. Нотатки сучасної науки: електронний  мультидисциплінарний науковий часопис.- №11 – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2024.- c. 91-93 https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/nsn_11.pdf

 1. Доповідь та тези: Шакура І. Transition from natural gas to biogas. II Міжнародна науково – практична конференція «Green Construction». Київ, КНУБА, 2023 р., 30-31 травня, с. 589-594.  https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/30/greenconst_2_23.pdf
 2. Віктор МІЛЕЙКОВСЬКИЙ, Тетяна ТКАЧЕНКО, Вікторія КОНОВАЛЮК, Анна МОСКВІТІНА, Денис БИСТРОВ. Методологічні основи організації газообміну в зелених конструкціях для компенсації екологічних збитків від руйнування гідротехнічних споруд. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “ЕКОТЕХНОГЕННІ НАСЛІДКИ РУЙНУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИМ СПОРУД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ» – КИЇВ, 20 червня 2023, – С.26-28. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/16Lr4eXDwnO0go8maanXvEn0mgyV2RIkX/view
 3. Пиндик К. О. Науковий керівник: Москвітіна А.С. «ОПТИМІЗАЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ ОДНОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕПЛОВИЙ КОМФОРТ» Тези доповідей III Всеукраїнської студентської наукової конференції «Науковий простір: аналіз, сучасний стан, тренди та перспективи» (16.06.2023, м. Київ, Україна) С.214-215: https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/ukr-16.06.2023
 4. Бистров Д.О., Мамрикова Д.Д., Науковий керівник: Москвітіна А.С. «ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ФОТОСИНТЕЗ КІМНАТНИХ РОСЛИН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ І ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ МЕХАНІЧНОЮ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ.» // Тези доповідей IV Міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень» (17.03.2023, м. Полтава, Україна). С.305-307 https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-17.03.2023?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=MNL_Konferenc%D1%96ja_%7C_Status_:_opubl%D1%96kovano&utm_content=1121628618
 5. Панчук Д.С. Науковий керівник: Москвітіна А.С. «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК СЕЗОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ ТЕПЛОТИ» // Тези доповідей IV Міжнародної студентської наукової конференції «Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації» (23.06.2023, м. Дніпро, Україна) С.174-177. https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-23.06.2023
 6. Кривий Дмитро. Дослідження форми енергозберігаючої будівлі для ефективної роботи природньої вентиляції. Керівник – Москвітіна А.С. //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» 29.11.-01.12.2023, Київ, КНУБА. – 2023. С.209-210. Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 7. Бистров Денис. Зелене кондиціювання. Керівник – Москвітіна А.С. //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» 29.11.-01.12.2023, Київ, КНУБА. – 2023. С.205-206. Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 8. Гелло Вадим. Інтелектуальні системи управління VAV системами вентиляції в освітньому закладі. Керівник – Москвітіна А.С. //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» 29.11.-01.12.2023, Київ, КНУБА. – 2023. С. 241-242. Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 9. Пиндик Костянтин .Застосування сонячної теплової енергії для попереднього підігріву холодного свіжого повітря для механічної вентиляції. Керівник – Москвітіна А.С. //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» 29.11.-01.12.2023, Київ, КНУБА. – 2023. С. 259-260. Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 10. Анастасія Закревська. Використання зелених стін і їх вплив на якість повітря та на рівень життя. Керівник – Мілейковський В.О. //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» 29.11.-01.12.2023, Київ, КНУБА. – 2023. С.207-208 Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 11. Альона. Проданчук. Оптимізація енергетичних і кліматичних систем в плавальних басейнах. Керівник – Корбут В.П. //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» 29.11.-01.12.2023, Київ, КНУБА. – 2023. С.257-258
 12. Альбіна Мельник. Сучасні енергоефективні системи повітророзподілення. Керівник – Корбут В.П. //Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» 29.11.-01.12.2023, Київ, КНУБА. – 2023. С.261-262. Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 13. Яна САФРОНОВА під кер. М. ШИШИНОЇ Енергозбереження в системах вентиляції з пасивним охолодженням. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» , Київ, КНУБА, 29.11-01.12.2023. https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 14. Богдан ОКСЮТА під кер. М. ШИШИНОЇ Геотермальні системи вентиляції: передові технології енергоефективності. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» , Київ, КНУБА, 29.11-01.12.2023. https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 1. Доповідь та тези: Коновалюк О. Є. Features of reconstruction of gas distribution networks. The latest problems of modern science and practice. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. Pp. 29-33.   https://isg-konf.com/the-latest-problems-of-modern-science-and-practice/
 2. Наукова робота для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт «Проблемні питання балансу газу в системі газопостачання України». Автор Коновалюк О. Є., науковий керівник ктн, асистент Франчук Ю. Й. Київ, КНУБА, 2022 рік.
 3. Д. Бистров. «Стратегія оптимізації нічної механічної вентиляції» / Д.О. Бистров, під кер. к.т.н. А.С.Москвітіної // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020» 30.11-02.12.2022, Київ, КНУБА. – 2022. С.195-196.
 4. В. Гелло. «Дослідження закону розсіювання пилу повністю механізованих вибоїв при різних кутах нахилу та метод закритого видалення пилу з вугільної шахти» / В.О. Гелло, під кер. к.т.н. А.С.Москвітіної // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020» 30.11-02.12.2022, Київ, КНУБА. – 2022. С.209-210.
 5. Д. Панчук. «Енергетичний та вартісний аналіз адаптації існуючої будівлі до теплотехнічних вимог ДБН В.2.6-31:2016» /Д.С. Панчук, під кер. к.т.н.  А.С.Москвітіної // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020» 30.11-02.12.2022, Київ, КНУБА. – 2022. С.225-226.
 6. Альбіна Мельник, тема наукової роботи на конкурс: «Зниження непродуктивних втрат енергоресурсів при роботі систем вентиляції та кондиціонування повітря», керівник к.т.н. Москвітіна Анна Сергіївна.
 7. Микола КОРЧМІНСЬКИЙ, Марія ШИШИНА, Анна МОСКВІТІНА Еколого-економічні аспекти використання систем кондиціонування зі змінною витратою повітря для адміністративних будівель//  Тези доповідей ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія».  Багатофункціональні еко – та енергоефективні, реурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях, Київ, 23-25 листопада 2022, с. 55-56. https://drive.google.com/file/d/11OGP8disWyjoRkQ7WyLbmhaOO9kqgvOi/view
 8. Білоус В., Вакуленко Д. Дослідження ефективного повітрообміну в Open Space офісах для зменшення ризику інфікування COVID19. Міжнародна науково-практична конференція «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022», Київ, 30 листопада – 2 грудня 2022 р. Робоча програма та тези доповідей. Київ, 2022. С. 223-224.
 1. Вадим КОРБУТ, Владислав ЛУЧИЦЬКИЙ. Аналіз існуючих видів рекуператорів систем вентиляції. Тези доповідей ІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія». Багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях, Київ, 24-66 листопада 2021, с.65-66. https://drive.google.com/file/d/1OarWd6EUgFtXANmn5GmFgZJ_Kv8CSqbM/view
 2. Вадим КОРБУТ, Ярослав ЛУЧИЦЬКИЙ. Аналіз існуючих схем автоматичного управління режимами роботи систем вентиляції та кондиціонування. Тези доповідей ІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія». Багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях, Київ, 24-26 листопада 2021, с.54-55. https://drive.google.com/file/d/1OarWd6EUgFtXANmn5GmFgZJ_Kv8CSqbM/view
 3. Москвітіна А.С., Шишина М.О., Корчмінський М. Техніко-економічне та екологічне обґрунтування використання систем зі змінною витратою повітря для адміністративних будівель / А.С. Москвітіна, М.О. Шишина, М. Корчмінський.// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Випуск 36. – К.: КНУБА, 2021. – С.62-79. – Режим доступу: http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/229792
 4. Наукова робота для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт «Теоретичний опис тепломассообмінних процесів у регенераторах провітрювачів». Автор Вакуленко Д. І., науковий керівник д.т.н., проф. Мілейковський В. О. Київ, КНУБА, 2021 рік.
 1. Вовк В.С. Обґрунтування необхідності реконструкції систем забезпечення мікроклімату Софійського Собору / В.С. Вовк, під кер. А.С.Москвітіної та М.О.Шишиної // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020» 25-27.11.2020, Київ, КНУБА. – 2020. С.200-201 https://drive.google.com/file/d/1qFWWH708jPYc5r_VGG2GwSEfBDrgdwfq/view
 2. Микола Корчмінський. Техніко-економічне обгрунтування використання систем зі змінною витратою повітря для адміністративних будівель. під кер. Коновалюк В.А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020» 25-27.11.2020, Київ, КНУБА. – 2020. С.202-203. https://drive.google.com/file/d/1qFWWH708jPYc5r_VGG2GwSEfBDrgdwfq/view
 3. Дар’я Вакуленко. Уточнення математичної моделі тепломассообмінних процесів у регенераторі провітрювана «Twin Fresh». під кер. Мілейковського В.О. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020» 25-27.11.2020, Київ, КНУБА. – 2020. С.204-205. https://drive.google.com/file/d/1qFWWH708jPYc5r_VGG2GwSEfBDrgdwfq/view
 4.  Вовк В.С. Обґрунтування необхідності реконструкції систем забезпечення мікроклімату Софійського Собору / В.С. Вовк, під кер. М.О. Шишиної, А.С. Москвітіної // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020» 25-27.11.2020, Київ, КНУБА. – 2020. – С. 200-202. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf
 5. Viktor Mileikovskyi, Daria Vakulenko. Simulation of the efficiency of improved regenerative decentralised ventilators Vents TwinFresh. Construction of optimized energy potential Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, BoZPE 2020;(1):61–67, 2020. https://doi.org/10.17512/bozpe.2020.1.07
 6. Наукова робота для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт «Моделювання роботи регенератора теплоти провітрювача Vents Twin Fresh у SOLID WORKS». Автор Вакуленко Д. І., науковий керівник д.т.н., проф. Мілейковський В. О. Київ, КНУБА, 2020 рік.
 1. Катерина Климовська, Денис Нечипоренко. Формування мікроклімату виставкових залів музейних приміщень // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2019» 27-29.11.2019, Київ, КНУБА. – 2019. С.268-269. https://drive.google.com/file/d/1msh-LtP5oymzNfHdC7Q1K7l0Qv0Taj6q/view
 2. О. В. Задоянний, О. О. Товстограй. Порівняльний ексергетичний аналіз пристроїв із створення мікроклімату офісних приміщень. Доповідь на конференції до 70-річчя кафедрі ТГПіВ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД». 16-18.10.2019,  Київ, КНУБА. файл ProgramTPFM_UA_2019
 3. О. В. Задоянний, С.О. Кучко. Ексергетична ефективність інженерного обладнання будівель як стимулюючий чинник енергозбереження. Доповідь на конференції до 70-річчя кафедрі ТГПіВ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД». 16-18.10.2019, Київ, КНУБА. файл ProgramTPFM_UA_2019
 4. Задоянний О. В. Порівняльний ексергетичний аналіз пристроїв із створення мікроклімату офісних приміщень / О. В. Задоянний, О. О. Товстограй // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Випуск 28. – Київ: КНУБА, 2019. – С.17-27. – Режим доступу: http://www.vothp.org.ua/PDF/28/VOTHP_2019_28_05.pdf.
 5. Наукова робота для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт «Аналітичні дослідження нестаціонарного режиму роботи регенератора теплоти провітрювача Vents Twin Fresh». Автор Вакуленко Д. І., науковий керівник д.т.н., проф. Мілейковський В. О. Київ, КНУБА, 2019 рік.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram