НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальна діяльність

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін для студентів усіх факультетів:

 • Інженерна геологія,
 • Механіка ґрунтів,
 • Інженерні вишукування,
 • Геоекологія,
 • Основи i фундаменти,
 • Будівельні конструкції. Розділ основи і фундаменти.
 • Інженерний захист та підготовка територій,
 • Нормативне забезпечення будівництва,
 • Фундаменти спеціальних споруд i підземне будівництво,
 • Спеціальні інженерні питання реконструкції.
 • Спеціальний курс питань геотехніки для дипломного проектування.
 • Дисципліни цільової підготовки: Чисельні методи в геотехніці.
 • Інноваційні технології інженерного проектування.

Детально із переліком дисциплін їх наповнення можна ознайомитись на спеціальному освітньому сайті КНУБА за посиланням

Завідувач кафедри: д.тн. професор Бойко Ігор Петрович електронна адреса для контактів: boyko40@ukr .net та boyko.ip@knuba.edu.ua

Професори: 

к.т.н. Корнієнко Микола Васильович    korniienko.mv@knuba.edu.ua

д.т.н. Сахаров Володимир Олександрович   sakharov.vo@knuba.edu.ua

д.т.н. Трофимчук Олександр Миколайович    trofymchuk.om@knuba.edu.ua

Доценти:

к.т.н. Жук Вероніка Володимирівна     zhuk.vv@knuba.edu.ua

к.т.н. Малишев Олег Вікторович    malyshev.ov@knuba.edu.ua

к.т.н. Олійник Анатолій Остапович   oliinyk.ao@knuba.edu.ua

к.т.н. Носенко Віктор Сергійович    nosenko.vs@knuba.edu.ua

к.т.н. Петренко Едуард Юрійович   petrenko.eiu@knuba.edu.ua

к.т.н. Підлуцький Василь Леонідович  pidlutskyi.vl@knuba.edu.ua

к.т.н. П’ятков Олександр Васильович  piatkov.ov@knuba.edu.ua

к.т.н. Скочко Людмила Олегівна    skochko.lo@knuba.edu.ua

Старші викладачі:

Диптан Тетяна Василівна    dyptan.tv@knuba.edu.ua або diptan@ukr.net

Ращенко Андрій Миколайович   raschenko.am@knuba.edu.ua

Асистенти: 

Гаврилюк Олександр Володимирович    gavryliuk.ov@knuba.edu.ua

Голікова Нінель Антонівна    golikova.na@knuba.edu.ua

Литвин Олександр Володимирович   lytvyn.ov@knuba.edu.ua

Марущак Юрій Степанович  marushchak.yus@knuba.edu.ua

Ручківський Віталій Валентинович   ruchkivskyi.vv@knuba.edu.ua

Кривенко Олег Артемович   kryvenko.oa@knuba.edu.ua

Методична діяльність

Зусиллями співробітників кафедри у різні роки підготовлені підручники, посібники та методичні вказівки:

 • «Інженерна геологія» та «Гідрогеологія» А. М. Дранникова,
 • «Інженерно-геологічна характеристика порід лесової формації України» В. Ф. Краєва,
 • «Пальові фундаменти» М. С. Грутмана,
 • «Прогресивні методи проектування основ та фундаментів на ЕОМ» І. П. Бойка,
 • «Проектування та влаштування фундаментів на намивних піщаних ґрунтах» С. О. Слюсаренка, Г. П. Степаненко, М. О. Глотової та ін.,
 • «Спеціальні питання геоморфології та геології для геодезистів» В. І. Хазіна,
 • «Розрахунок плитних фундаментів», «Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ» і «Підземне будівництво» С. Й. Цимбала,
 • «Ґрунтознавство» Г. П. Степаненко.

Лекції запрошених іноземних фахівці

На зрошення завідуючого кафедрою геотехніки д.тн. профю, Бойка І. П.  у рамках обміну досвідом для магістрів та аспірантів яких готує кафедра у грудні 2019 року цикл лекцій англійською мовою прочитав професор Shahab Yasrebi, що є Member of Board and Head of Underground Division P.O.R. Iran, Head of Geotechnical Division,  Enscon, Canada.

Матеріали лекції можна завантажити за цим посиланням Kyiv Workshop Presentation-11Dec2019

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram