ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: БАКАЛАВР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 «БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» (ПЦБ)

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво 

15) Вступ до фаху

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» (АРХ)

Освітня програма: Архітектура будівель і споруд

16) Основи та фундаменти

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 «БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» (МБГ)

Освітня програма: Міське будівництво і господарство

17) Інженерна геологія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» (ГКЗ)

Освітня програма: Геодезія та землеустрій

18) Інженерна геологія

19) Грунтознавство

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 «БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» (ТБКВМ)

Освітня програма: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

20) Інженерна геологія

21) Будівельні конструкції (основи та фундаменти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 144 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» (ТЕ)

Освітня програма: Теплоенергетика

22) Інженерна геологія та механіка грунтів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 185 «НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (НІТ)

Освітня програма: Нафтогазова інженерія та технології

23) Інженерна геологія та механіка грунтів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (ВВ)

Освітня програма: Водопостачання і водовідведення

24) Інженерна геологія та механіка грунтів

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МАГІСТР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 «БУДІВНИЦТВО І ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» (ПЦБ)

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво 

25) Спецкурс випускової кафедри 1

26) Спецкурс випускової кафедри 2

27) Інноваційні технології інженерного проектування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» (АРХ)

Освітня програма: Архітектура будівель і споруд

28) Інженерно-технологічні питання при реконструкції, реставрації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram