НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Навчальна діяльність кафедри будівельних матеріалів

          Для студентів будівельного, будівельно-технологічного, архітектурного, факультетів, факультету інженерних систем та екології, факультету геоінформаційних систем та управління територіями, факультету урбаністики та просторового планування на кафедрі викладються наступні дисципліни:

 1. Будівельне матеріалознавство (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП “Міське будівництво та господарство”)
 2. Будівельне матеріалознавство (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Промислове і цивільне будівництво»)
 3. Будівельне матеріалознавство (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Водопостачання та водовідведення»)
 4. Будівельне матеріалознавство (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція»)
 5. Будівельне матеріалознавство ( 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»  ОПП « Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»)
 6. Будівельне матеріалознавство (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”)
 7. Будівельні матеріали (051 «Економіка» ОПП «Економіка підприємства»)
 8. Будівельні матеріали  (071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит»)
 9. Будівельні матеріали (073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»)
 10. Будівельні матеріали та поводження з відходами (101 «Екологія» ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища)
 11. Заповнювачі для бетону (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”)
 12. Кристалохімія, кристалографія та мінералогія  (161«Хімічні технології та інженерія» ОПП «Новітні технології та дизайн сучасних стінових і оздоблювальних матеріалів») 
 13. Матеріалознавство (161«Хімічні технології та інженерія» ОПП «Новітні технології та дизайн сучасних стінових і оздоблювальних матеріалів»)
 14. Матеріалознавство (191 «Архітектура та містобудування» ОПП  «Архітектура та містобудування»)
 15. Матеріалознавство (022 «Дизайн» ОПП «Інтер’єр та обладнання»)
 16. Методика наукових досліджень (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОНП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” )
 17. Навчальна практика (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” )
 18. Виробнича практика (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” )
 19. Нові будівельні технології та матеріали (193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Девелопмент нерухомості»)
 20. Облицювальні матеріали в дизайні архітектурного середовища   (161«Хімічні технології та інженерія» ОПП «Новітні технології та дизайн сучасних стінових і оздоблювальних матеріалів»)
 21. Оздоблювальні матеріали в архітектурі (023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” ОПП «Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру (бакалавр)»)
 22. Основи матеріалознавства  (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність»)
 23. Основи нанотехнологій  (161«Хімічні технології та інженерія» ОПП «Новітні технології та дизайн сучасних стінових і оздоблювальних матеріалів»)
 24. Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” )
 25. Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”)
 26. Процеси і апарати в технології хімічних виробництв    (161«Хімічні технології та інженерія» ОПП «Новітні технології та дизайн сучасних стінових і оздоблювальних матеріалів»)
 27. Технологія будівельних композиційних матеріалів  (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” )
 28. Технологія виробів з пластмас (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”)
 29. Товарознавство будівельних виробів і матеріалів з пластмас  (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність»)  
 30. Товарознавство заповнювачів для розчинів та бетонів (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність»)
 31. Художньо-декоративні особливості оздоблювальних матеріалів в інтер’єрі (023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” ОПП «Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру (магістр)») (викладач – Кочевих М.О.)

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022-2023 н.р

Програми дисциплін кафедри висвітлені у методичних вказівках до вивчення кожної дисципліни, яка викладається на кафедрі. Зміст практичних та лабораторних робіт, рекомендації до їх виконання та проведення дослідів відображені у методичних вказівках до виконання лабораторних та практичних робіт для всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Підручники, навчальні посібники та монографії (2018 – 2023 рр.):

2023 рік

Пушкарьова К., Шейніч Л., Приймаченко А., Кепплер Й., Вовк В., Ващук М., Гончар О. Ремонт і захист бетонних і залізобетонних конструкцій. –  Київ, Кондор, 2023. – 370с. – (монографія)

2021 рік

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вогнезахист виробів з текстильних метеріалів. Теорія та практика, Монографія. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021. – 139 с. – (монографія)

2020 рік

Materials science for designers of architectural environment // Abyzov V., Pushkaroba K, Kochevykh M., Jurus J. – Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2020. – 475 p. – (монографія)

Pushkarova K., Kochevykh  M. Building materials  for designers of architects: Textbook./K.Pushkarova, M. Kochevykh. – Kyiv^ KNUCA,2020. – 392p. – (підручник)

Підручники, навчальні посібники та монографії (2010 – 2018 рр.):

 1. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів, навчальний посібник (перевидання) / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. // Київ, видавництво Ліра-К, 2018. – 424 с.
 2. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів: Навч. посіб. / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Київ: Видавництво Ліра – К., 2017. – 424 с.
 3. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) Підручник / Пушкарьова К.К Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. Київ: Видавництво Ліра – К., 2012, 2015 – 592 с.
 4. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) Електронний підручник / Пушкарьова К.К Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. / Київ, 2015 – 592 с.
 5. Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (монографія) / Пушкарьова К.К., Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., та ін. / Вік-Принт, – 2015, 280 с.
 6. Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції: науково-практичний довідник; авт. ідеї та кер. пр-ту І.М.Салій; за ред. К.К.Пушкарьової; Асоціація “Всеукр. союз виробників буд. матеріалів та виробів”. – Київ: ВСВБМВ, 2012 . – 658 с.
 7. Чистяков В.В. Технології поводження з токсичними і радіоактивними відходами. – Київ: КНУБА, 2015.
 8. Будівельне матеріалознавство:підручник/П.В.Кривенко [та ін.]; за ред. П.В.Кривенко; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України .- Вид. 3-тє, перероб. та доп. – Київ: Ліра-К, 2013, 2014 .-620 с.
 9. Будівельне матеріалознавство:підручник для студ. вищ. навч. закл./П.В.Кривенко [та ін.]; за ред. П.В.Кривенка. – Київ:Експрес-Поліграф, 2010. – 620 с.
 10. Виконання оздоблювальних робіт матеріалами “Тіккуріла”/ К.К.Пушкарьова [та ін.]. – Харків: Золоті сторінки, 2010 . – 279 с.
 11. Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі / Пушкарьова К.К. [та ін.] .- Київ: Задруга, 2014. – 270 с.
 12. Будівельні матеріали (доступно в локальній мережі):навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 ч./ Гасан Ю.Г., Пащенко Т.М. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури,Ч. 1,2 . – Київ: КНУБА, 2013. – 227, 135 с.
 13. Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів (доступно в локальній мережі):навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Безсмертний М.П. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури . – Київ: КНУБА, 2014 . – 202 с.
 14. Поводження з відходами та їх використання для одержання будівельних матеріалів: навч. посібник для студ. вищ. нач. закл. (доступно в локальній мережі) / М.В.Суханевич; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2011 . – 150 с.
 15. Радіаційно-хімічна модифікація бетону функціональними добавками / Колесник Д.Ю. / Монографія. – К.: ТОВ «НВП» «інтерсервіс». 2014 – 146с.
 16. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография / Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. – К.: ООО «ИПК Экспресс-полиграф», 2012. – 258с.
 17. Shi C., Krivenko P.V., Della Roy Alkali – Activated cements and concretes (in Chinese, Authorized translation from the English language edition). – “Taylor & Francis”, 2012. – 326 p.
 18. John L. Provis, Jannie S.J. van Deventer Alkali Activated Materials: Монографія (Krivenko P.V., Kavalerova E. and other (part 2, 7, 9, 11, 12). – RILEМ State-of-the-Art Report, RILEM TC 224-AAM, Volume 13. Springer Dordrecht Heidelberg New York, London, 2014. – 388 p.
 19. Щелочные цементы (AlkalinеCements): Монография/ Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. – К.: Издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 20. Протикорозійний захист суміжних пристроїв у системах тягового електропостачання: Монографія / Сиченко В.Г., Дьяков В.О., Колесник Д.Ю., Полях О.М. – Дн-ськ: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. – 340с.

Навчально-методичні видання кафедри будівельних матеріалів за 2012-2017 р.р.:

 1. Конспект лекції «Сучасні будівельні матеріали та вироби на основі деревини» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Бондаренко О.ПК.: КНУБА, 2012. – 24 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К.., Кочевих М.О., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2012. – 24 с.
 3. Конспект лекцій «Технології поводження з радіоактивними відходами» з дисципліни «Технології утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали» для студентів будівельних спеціальностей /Чистяков В.В. – К.: КНУБА, 2012. – 40 с.
 4. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для студентів спеціальності ТБКВМ /Безсмертний М.П.,          Гасан Ю.Г., Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 5. Методичні вказівки до проведення тестового контролю знань з дисципліни «Будівельні матеріали» студентів спеціальності МО /Гасан Ю.Г., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 6. Методичні вказівки до виконання практичних та індивідуальних завдань з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності МБГ /Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Кочевих М.О., Гончар О.А., Якуш Є.Ю., – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 8. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали і поводження з відходами» для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Кочевих М.О., Суханевич М.В. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 9. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисциплін «Технологія утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали та компаунди»,«Технологія будівельних композиційних матеріалів та виробів спеціального призначення» для студентів спеціальності ТБКВМ / Чистяков В.В., Суханевич М.В., Якуш Є.Ю. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання і водовідведення», та напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент»/ Уклад. К.К.Пушкарьова, В.Б.Барановський, М.О.Кочевих та ін. – К.: КНУБА, 2014. – 120 с.
 11. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ТБКВМ /Барановський В.Б., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності МБГ /Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 13. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни “Заповнювачі для бетонів” Щільні заповнювачі. – для студентів спеціальності ТБКВМ) /Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 14. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни “Заповнювачі для бетонів” Легкі заповнювачі. (для студентів спеціальності ТБКВМ) /Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 15. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи та методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності ТБКВМ /Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2015. – 16 с.
 16. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ТБКВМ /Барановський В.Б., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2015. – 42 с.
 17. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство заповнювачів для розчинів та бетонів» для студентів спеціальності ТКД / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 18. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство виробів із пластмас» для студентів спеціальності ТКД /     Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 19. Методические указания для выполнения практического задания «Расчет состава тяжелого бетона» по дисциплине «Строительное материаловедение» для иностранных студентов специальности ПГС ./ Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. –     24 с.
 20. Методические указания для изучения дисциплины «Строительное материаловедение» для иностранных студентов, обучающихся по направлению «Строительство» /Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 21. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом «Будівництво» /Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 22. Методичні вказівки дог вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» /Гончар О.А., Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Лаповська С.Д. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 23. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання /Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 24. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для студентівспеціальносмті 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» /Гончар О.А., Безсмертний М.П., Блажіс Г.Р., Кочевих М.О., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 25. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» /Бондаренко О.П., Савченко К.В. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 26. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Строительное материаловедение» (для иностранных студентов, обучающихся по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» специализации «промышленное и гражданское строительство» /Суханевич М.В. – К.: КНУСА, 2017. – 36 с.
 27. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теоретичні основи будівельного матеріалознавства» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» /Суханевич М.В. К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 28. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство заповнювачів для бетонів і розчинів для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2017. – 24 с.
 29. Матеріалознавство: Методичні вказівки до виконання лабораторних та індивідуальних робіт /Уклад.: К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих, О.А. Гончар. – К.: КНУБА, 2018. – 47 с.
 30. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Заповнювачі для бетону” /Уклад. К.К.Пушкарьова, М.О.Кочевих, К.О.Каверин – К.: КНУБА, 2019. – 41 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram