МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ОУБ

Навчально-методичне забезпечення підготовки за І-рівнем освіти (Бакалаврський рівень) по спеціальності 192

Навчально-методичне забезпечення підготовки за ІІ-рівнем освіти (Магістерський рівень) по спеціальності 192

ПРО КАФЕДРУ

Методична діяльність

Основні наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри: 

 • Розробка інноваційних методів організації будівельної діяльності, що відповідають сучасному технічному рівню будівельного виробництва
 • Застосування сучасних методів оцінки організаційно-управлінських факторів підвищення конкурентоспроможності будівельної організації;
 • Впровадження  інноваційних ресурсно-календарних моделей опису будівельних проектів в практику викладання навчальної дисципліни “Управління будівництвом”;
 • Оптимізація календарних планів зведення комплексу будівель і споруд;
 • Вдосконалення системи організації управління будівельними комплексами в ринкових умовах;
 • Вдосконалення моделі інноваційної активності внутрішнього середовища будівельної організації та корпоративної культури;
 • Розвиток методів аналізу зміни характеристик ринку житла в місті Києві в умовах кризи;
 • Інтеграція універсальної методології інжинірингу та базових організаційно-технологічних підходів до оновлення механізмів відбору девелопером основних виконавців будівельного проекту;
 • Проектування організаційних структур управління будівельними інвестиціями з урахуванням зовнішніх чинників;
 • Раціоналізація алгоритму оцінки впливу розміщення складської мережі на транспортні витрати будівельної організації;
 • Розробка алгоритму впровадження аутсорсингу в діяльності сучасного будівельного підприємства;
 • Управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики;
 • Застосування сучасних методик управління персоналом, конфліктології, психології управління до вирішення організаційних проблем галузі будівництва;
 • Впровадження сучасних методик управлінського обліку, логістики до вирішення організаційно-управлінських завдань будівельних підприємств;
 • Вдосконалення сучасних методів та методології управління якістю будівельної продукції;
 • Організаційно-економічні проблеми впровадження проблеми впровадження інноваційного потенціалу енергозбереження на підприємствах будівельної галузі.

 

2022р.

Список методичних праць

 1. Климчук М.М., Титок В.В., Ільїна Т.А Когнітивні технології в економіці: методичні вказівки до вивчення дисципліни. К.: КНУБА, 2022. 32 с.
 2. Титок В.В., Ємельянова О.М. Планування кар’єри і професійний розвиток: методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». – К.: КНУБА, 2022.- 52с.
 3. Титок В.В., Бєлєнкова О.Ю., Лаврухіна К.О. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. К.: КНУБА, 2022. 48 с.
 4. Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») Тугай, д.т.н., професор, Орищенко В.В., асистент КНУБА, 2022.
 5. Титок В.В., Ємельянова О.М. Планування кар’єри і професійний розвиток: методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». – К.: КНУБА, 2022.- 52с.
 6. Шатрова І.А., Демидова О.О., Матвієвський С.В.,Шебек М.О. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (разработка календарных планов застройки микрорайонов градостроительными комплексами и оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве): методические указания к изучению дисциплины специальной подготовки / сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова, С.В.Матвиевский, Н.А.Шебек.- Киев: КНУСА, 2022.- 76 с.
 7. Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») Тугай, д.т.н., професор, Орищенко В.В., асистент КНУБА, 2022.
 8. Шатрова І.А.,Демидова О.О.,Матвієвський С.В.,Шебек М.О. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (разработка календарных планов застройки микрорайонов градостроительными комплексами и оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве): методические указания к изучению дисциплины специальной подготовки / сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова, С.В.Матвиевский, Н.А.Шебек.- Киев: КНУСА, 2022.- 76 с.
 9. О.М. Лівінський, В.І. Савенко, О.І. Курок, В.В. Савйовський та ін. Спеціалізовані будівельні процеси Технологія і організація Підручник з грифом МОНУ Вид. 2-е, Київ Видавництво Людмила .2022-456с. ISBN978-617-555-002-1

2021р.

Список методичних праць

 1. Климчук М.М., Тугай О.А., Титок В.В. Маркетинг: методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2021. – 20 с.
 2. Климчук М.М., Тугай О.А., Титок В.В. Управління персоналом: методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2021. – 20 с.
 3. Ємельянова О.М., Титок В.В. Організація будівництва і реконструкція будівель і споруд: методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. – К.: КНУБА, 2021.- 24с.
 4. Шатрова І.А, Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві): методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи №2 для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. – К.: КНУБА, 2021.- 32с.
 5. Шатрова И.А, Демидова Е.А., Титок В.В., Емельянова Е.Н. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве): методические указания и задания к выполнению курсовой роботы №2 по дисциплине «Дисциплина специальной подготовки» для иностранных студентов, специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия», специализации «Промышленное и гражданское строительство». – К.: КНУБА, 2021.- 32с.
 6. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві): методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи №2. – К.: КНУБА, 2021. – 32 с.
 7. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве: методические указания и задания к выполнению курсовой роботы №2. – К.: КНУСА, 2021. – 32 с.
 8. Шатрова І.А., Демидова О.О. Оптимизация использования ресурсов в строительстве: методические указания к изучению дисциплины специальной подготовки / сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова.- Киев: КНУСА, 2021.- 44 с.
 9. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві): методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи №2. – К.: КНУБА, 2021. – 32 с.
 10. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве: методические указания и задания к выполнению курсовой роботы №2. – К.: КНУСА, 2021. – 32 с.
 11. Шатрова І.А., Демидова О.О. Оптимизация использования ресурсов в строительстве: методические указания к изучению дисциплины специальной подготовки / сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова.- Киев: КНУСА, 2021.- 44 с.

 

 

2020р.

Список методичних праць

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М., Шатрова І.А. Планування діяльності будівельного підприємства: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи. – К.: КНУБА, 2020. – 32 с.
 2. Шатрова И.А., Титок В.В., Демидова Е.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Розработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предпритятия): методические указания, задания и исходные данные для выполнения курсовой работы №1. – К.: КНУСА, 2020. – 20 с.
 3. Шатрова І.А., Титок В.В., Демидова О.О. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства): методичні вказівки, завдання та вихідні дані до виконання курсової роботи №1. – К.: КНУБА, 2020. – 20 с.
 4. Ємельянова О.М., Дубинка О.В., Орищенко В.В. Управління якістю: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2020.- 24с.
 5. Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») Тугай, д.т.н., професор, Орищенко В.В., асистент,КНУБА-2020р
 6. Методичні вказівки до складання звіту з виробничої практики для студентів ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво». О.А. Тугай, д.т.н., професор; О.М. Хоменко, к.т.н., доцент; В.В. Орищенко, асистент, КНУБА – 2020 р.
 7. І.С. Нестеренко, Ю.Е. Тимофєєв. Дослідження операцій: методичні вказівки до розв’язання задач з використанням моделі транспортної задачі лінійного програмування для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. Київ. : КНУБА, 2020. – 16с.
 8. Титок В.В., Ємельянова О.М., Шатрова І.А. Планування діяльності будівельного підприємства: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи. – К.: КНУБА, 2020. – 32 с.
 9. Ємельянова О.М., Дубинка О.В., Орищенко В.В. Управління якістю: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2020.- 24с.
 10. Демидова О.О., Шатрова І.А, Титок В.В. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка і оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства.)Методичні вказівки, завдання і вихідні дані до виконання курсової роботи №1 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2020,- 20стр.
 11. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Разработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предприятия)Методические указания, задания и исходные данные к выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2020,- 22стр.
 12. Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») Тугай, д.т.н., професор, Орищенко В.В., асистент,КНУБА-2020р

13.Методичні вказівки до складання звіту з виробничої практики для студентів ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво». О.А. Тугай, д.т.н.,професор; О.М.Хоменко, к.т.н.,доцент; В.В.Орищенко,асистент,КНУБА-2020р.

 1. Шатрова І.А., Демидова О.О.,Титок В.В., Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка і оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства.)Методичні вказівки, завдання і вихідні дані до виконання курсової роботи №1 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2020,- 20стр.
 2. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Разработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предприятия)Методические указания, задания и исходные данные к выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2020,- 22стр.
 3. Шатрова І.А., Ємельянова О.М., Титок В.В. Планування діяльності будівельного підприємства. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» К.: КНУБА, 2020,- 32стр.

2019р.

Список методичних праць

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М., Нікогосян Н.І. Логістика: Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.- 56с.
 2. Климчук М.М., Тугай О.А., Титок В.В. Фінансове забезпечення: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2019. – 88 с.
 3. Демидова О.О., Титок В.В. та ін. Маркетинг: Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2019.- 32 с.
 4. Шатрова І.А., Титок В.В. та ін. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства): методичні вказівки до виконання курсової роботи №1. – К.: КНУБА, 2019. – 32 с.
 5. Шатрова І.А., Титок В.В. та ін. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві): методичні вказівки до виконання курсової роботи №2. – К.: КНУБА, 2019. – 28 с.
 6. Демидова О.О., Титок В.В., та ін. Основи маркетингу: Методичні вказівки до виконання практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.- 12 с.
 7. Галінський О.М., Ємельянова О.М., Титок В.В. Управління якістю: методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.– 32 с.
 8. В.І. Савенко, М.О. Шебек, І.А. Шатрова, І.С. Нестеренко та ін. Організація виробництва: методичні вказівки до вивчення дисциплін для студентів спеціальності 051 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. Київ. : КНУБА, 2019. – 32с.
 9. І.С. Нестеренко, Ю.Е. Тимофєєв. Дослідження операцій: методичні вказівки до розв’язання задач з використанням симплекс-метод лінійного програмування для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. Київ. : КНУБА, 2019. – 24с.
 10. Титок В.В., Ємельянова О.М., Нікогосян Н.І. Логістика: Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.- 56с.
 11. Галінський О.М., Ємельянова О.М., Титок В.В. Управління якістю: методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.– 32 с.
 12. Демидова О.О., Шатрова І.А., Титок В.В., Шебек М.О., Вотченікова О.В. Основи маркетингу. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів які навчаються за спеціальностю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» К.: КНУБА, 2019, 12стр.
 13. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В., Шебек Н.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Разработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предприятия)Методические указания к выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2019, 32стр.
 14. Демидова О.О., Шатрова І.А., Титок В.В., Шебек М.О. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві)Методичні вказівки до виконання курсової роботи №2 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2019, 28стр.
 15. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В., Шебек Н.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве)Методические указания к выполнению курсовой работы №2 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2019, 28стр.
 16. Савенко В.І., Демидова О.О., Шатрова І.А., Шебек М.О., Нікогосян Н.І., Нестеренко І.С. Організація виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. К.: КНУБА, 2019, 32стр.
 17. Шатрова І.А., Титок В.В., Савенко В.І., Шебек М.О. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка і оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства.)Методичні вказівки до виконання курсової роботи №1 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2019, 32стр.
 18. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В., Шебек Н.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Разработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предприятия)Методические указания к выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2019, 32стр.
 19. Шатрова І.А., Демидова О.О.,Титок В.В., Шебек М.О. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві)Методичні вказівки до виконання курсової роботи №2 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2019, 28стр.
 20. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В., Шебек Н.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве)Методические указания к выполнению курсовой работы №2 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2019, 28стр.
 21. Шатрова І.А., В.І.Савенко, Демидова О.О.,Шебек М.О., Нікогосян Н.І., Нестеренко І.С. Організація виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. К.: КНУБА, 2019, 32стр.
 22. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Шебек М.О., Вотченікова О.В. Основи маркетингу. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів які навчаються за спеціальностю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» К.: КНУБА, 2019, 12стр.

2018р.

Список методичних праць

 1. Климчук М.М., Титок В.В. Вступ до системного аналізу: Збірник тестових завдань. – К.: КНУБА, 2018.- 24 с.
 2. Демидова О.О., Титок В.В., Нікогосян Н.І., Шебек М.О., Шатрова І.А. Маркетинг: Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальної роботи. – К.: КНУБА, 2018.- 24 с.
 3. Шебек М.О., Демидова О.О., Нікогосян Н.І., Титок В.В. Організація будівельного виробництва: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2018.- 24 с.
 4. Шебек М.О., Демидова О.О., Нікогосян Н.І., Титок В.В. Організація будівельного виробництва: Завдання, вихідні дані та склад курсового проекту. – К.: КНУБА, 2018.- 12 с.
 5. Шейко Ю.П., Титок В.В. Планування діяльності будівельного підприємства: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2018.- 28с.
 6. Шейко Ю.П., Титок В.В. Планування діяльності будівельного підприємства: методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2018.- 16 с.
 7. Тугай О.А., Нікогосян Н.І., Климчук М.М., Титок В.В. Управління будівництвом: конспект лекцій. – Київ: КНУБА, 2018 .-89 с.
 8. Титок В.В., Ємельянова О.М. Управління персоналом: Методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2018.- 20 с.
 9. Конспект лекцій для студентів, які навчаються за спеціальніс тю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», КНУБА-2018р О.А. Тугай, , Н.І. Нікогосян, М.М. Климчук, В.В. Титок., В.В. Орищенко
 10. Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – будівництво, спеціальність 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») КНУБА-2018р О.А.Тугай В.В.Орищенко
 11. Дослідження операцій. Методичні вказівки для розв’язання задач з використанням моделі транспортної задачі лінійного програмування для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. /Укладачі: І.С. Нестеренко, Ю.Е.Тимофєєв. – К.: КНУБА, 2018.- 17 с.
 12. Титок В.В., Ємельянова О.М. Управління персоналом: Методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2018.- 20 с.
 13. Демидова О.О., Шатрова І.А., Титок В.В., НікогосянН.І., Шебек М.О. Маркетинг: Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальної роботи для студентів,які навчаються за спец.073 „Менеджмент” денної та заочної форми навчання. К.: КНУБА, 2018, 24стр.
 14. Конспект лекцій для студентів, які навчаються за спеціальніс тю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», КНУБА-2018р О.А. Тугай, , Н.І. Нікогосян, М.М. Климчук, В.В. Титок., В.В. Орищенко
 15. Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – будівництво, спеціальність 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») КНУБА-2018р О.А.Тугай В.В.Орищенко

 

ПРО КАФЕДРУ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram