Сторінка методичної підтримки дистанційного навчання КНУБА

Сторінка містить корисні матеріали та посилання, які допоможуть викладачам університету краще використовувати інформаційні технології для організації дистанційного навчання на базі освітньої платформи Moodle (https://org2.knuba.edu.ua/).

Робота платформи електронного навчання організована на основі використання платформи дистанційного навчання Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment), яка надає викладачам, студентам та адміністраторам великий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.

Організаційну, технічну та програмну підтримку функціонування платформи електронного навчання забезпечує Центр з питань забезпечення якості освіти та Навчально-методичний відділ КНУБА.

Перейти до перегляду освітнього сайту КНУБА

Інструкції з розробки електронних курсів розміщені на сторінці освітнього сайту КНУБА

Відеоінструкції щодо наповнення курсу

Як авторизуватись на навчальній платформі Moodle

Рекомендована структура наповнення ЕНМКД

– Анотація курсу, де вказано, для якої спеціальності призначений, курс і семестр викладання, викладач(і).

Загальна інформація про дисципліну, у якій подано робочу програму, силабус, інформація про автора, викладача, розклад занять, критерії оцінювання, рекомендовані джерела, глосарій (термінологічний словник)

– Навчально-методичні матеріали з кожного розділу (теми):

  • підручник, навчальний посібник, методичні вказівки, рекомендації до курсу
  • лекційні матеріали (конспект лекцій, презентації, відеолекції тощо)
  • практичні (лабораторні, індивідуальні) роботи
  • завдання для самостійної роботи студентів
  • засоби оцінювання знань з теми, розділу, змістовного модуля

– Підсумкова атестація (контрольні запитання, підсумковий тест)

Нормативні документи

Наказ ректора про підготовку електронних

навчально-методичних комплексів

освітніх компонент на 2023/2024 н.р.

В даному наказі уточнено перелік необхідних компонент ЕНМК

Положення про електронний навчально-методичний комплекс дисциплін та використання технологій дистанційного навчання в навчальному процесі встановлює єдині вимоги до змісту й оформлення електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Метою цих Рекомендацій є методична підтримка закладів вищої освіти з питань організації
оцінювання результатів навчання студентів із застосуванням інтернет-технологій, засобів телефонного зв’язку в дистанційному режимі

Рекомендації щодо відповідності елементів курсу форматам системи

Наведено рекомендовані формати елементів ЕНМКД на сторінці дисципліни, створеній на освітньому сайті КНУБА

Спільнота Moodle
Місце, де можна отримати підтримку, поставити запитання та відповісти на них, а також зробити свій внесок у навчальну платформу з відкритим кодом Moodle LMS.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram