Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ створено з метою організаційно-методичного забезпечення та вдосконалення навчального процессу в університеті.

Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом КНУБА, який підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи.

Основні завдання та функції відділу

  1. Вивчення, узагальнення та впровадження в навчальний процес прогресивних технологій навчання, активних форм і методів проведення навчального процесу.
  2. Вивчення стану та розробка заходів щодо навчально-методичного забезпечення навчального процессу, а саме:

– контроль за наявністю та своєчасним оновленням освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм спеціальностей;

– контроль за станом розробки навчальних та робочих навчальних програм дисциплін;

– контроль за станом розробки програм навчальних, виробничих та інших видів практик;

– аналіз забезпечення навчально-методичною літературою навчальних дисциплін: підручники, навчальні посібники, методичні вказівки з начальних дисциплін, державних екзаменів, щодо виконання дипломних робіт, завдання та плани практичних, семінарських, лабораторних робіт, пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін.

  1. Планування та організація роботи навчально-методичної ради університету, координація роботи навчально-методичних рад факультетів та методичних комісій спеціальностей з питань підвищення якості професійної підготовки фахівців.
  2. Адаптація та впровадження в навчальний процес нормативної документації з питань підвищення ефективності навчально-методичної роботи університету та підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців.
  3. Організація та проведення навчально-методичних конференцій, нарад, семінарів з питань підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців.
  4. Контроль за впровадженням нових форм документації щодо організації навчального процесу.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram