Новини,  НОВИНИ КНУБА

Неформальна освіта в навчальному процесі студентів-політологів КНУБА

Професійна підготовка в КНУБА за ОПП 052 «Політологія» на кафедрі політичних наук і права спрямована на інноваційні методи формування кваліфікованих фахівців-політологів шляхом впровадження неформальної освіти, яка є одним з ефективних способів удосконалення знань, опанування додаткових компетентностей та набуття нових професійних навичок.

 Студенти першого курсу спеціальності 052 «Політологія» в межах вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» (викладач доц. Гербут Н. А.) зробили перші кроки в напрямку особистісного розвитку. Софія Журавльова, Роман Грабовський та Андрій Карасьов опанували два модулі освітнього серіалу «Демократія через дії», створеного за підтримки Міжнародної Фундації Виборчих Систем (IFES Україна) у партнерстві з ГО «Боротьба за права», набули нових знань, успішно склали тести та отримали сертифікати.

Студенти старших курсів неодноразово брали участь в освітніх проєктах. Надія Степенко (гр. ПМ-22), Дарія Локшук (гр. зПМ-21), Юрій Мороз, Дмитро Варич, Костянтин Харко, Юлія Коржова, Максим Баранов (гр. ПМ-21), вивчаючи дисципліну «Політичні системи та режими сучасності» (викладач доц. Згурська В.Л.)  долучились до курсу «Демократія vs Авторитаризм» від демократичної школи «Майбутні» та Українсько-данського молодіжного дому. Студенти отримали додаткові знання щодо поширених теорій і міфів про демократичні та авторитарні режими, про кризу світової демократії та «війну» світоглядів в політичних та наукових колах.

Анастасія Задвернюк (гр. зПМ-21) ознайомилась з Курсом  політичної освіти для свідомого громадянина від ГО «Фонд сприяння демократії», створеного за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні та отримала знання корисні для успішного опанування дисципліни  «Вибори та виборчі системи» (викладач доц. Гербут Н.А.).

Кафедра політичних наук і права впроваджує концепцію студентоцентрованого навчання та сприяє створенню умов реалізації індивідуальної освітньої траєкторії  студентів-політологів.

Кафедра політичних наук і права, ФУПП

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram