НЕСТЕРЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА

Нестеренко І.С. 2023 фото

Нестеренко Ірина Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри організації та управління будівництвом, дійсний член Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова.

 

ORCID: https://orcsid.org/0000-0002-9619-7471

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=sJgYUT8AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57947052900

ResearcGate: https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Nesterenko-4

Nesterenko.is@knuba.edu.ua

Тел.: (044) 245-48-51, кімната 318.

 

 

Освіта

 

У 1986 році закінчила Київський інженерно – будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівницво» та здобула кваліфікацію інженер – будівельник. У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічгих наук. 

У 2021 році пройшла стажування у науково-дослідному інституті будівельного виробництва (ДП НДІБВ) та отримала «Посвідчення з питань охорони праці та  техніки безпеки», 30.09 – 30.10.2021. Лист КНУБА від 24.09.2021 №37 – 127.

   

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

 

Загальна інформація

 

Загальний стаж роботі 37 років. Науково – педагогічний стаж 25 років. 

 

З 2003 працювала в КНУБА на посадах асистента, доцента. 

 

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та розвиток вирбництва». Тема дисертації «Техніко – економічна оцінка нерухомості». У 2011 році присвоенно вчене звання доцента, диплом 12ДЦ №026980

від 20.01.2011р. 

 

Перелік навчальних дисциплін

 

  1. Організація будівництва (192 «Будівництво та цивілна інженерія»).

 

  1. Організація будівництва (194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»).

 

  1. Спецкурс випускової кафедри (192 «Будівництво та цивілна інженерія»).

 

  1. Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю (192 «Будівництво та цивілна інженерія»).

 

Науково-методична робота:

 

Автором опубліковано 50 наукових, методичних праць, 4 монографії. 

Напрям наукової діяльності «Техніко – економічна оцінка нерухомості».

 

Напрямки наукової діяльності 

 

«Техніко-економічна оцінка нерухомості»

 

2023 р.

 

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукових баз:

 

  1. Макаренко В., Гоц В., Піпа В., Савенко В., Бердник О., Нестеренко І. Експериментальні дослідження несучої здатності трубних сталей каналізаційних. наук-тех. журн. «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки», Випуск 45, КНУБА. с.52-61. DOI:10.32347/2524-0021.2023.45.52-61 ISSN 2524-0021
  2. Савенко В.І., Клюєва В.В., Нестеренко І.С. Системний підхід на діалектичній основі до аналізу організацій. ХІІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. КЗЯТПС ЧНТУ м. Чернігів травень 2023. Том 2 с.327-328 ISBN 978-617-7932-47-4
  3. Савенко В.І., Владимиров О.В., Ткачук В.М., Нестеренко І.С. Підхід в управлінні соціальними економічними системами на основі синергії. Зб. тез доп. Міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства» Центр фінансово-економічних наукових досліджень. м. Кропивницький, Україна. листопад 2023, – с.52-54

 

2022 р.

 

Монографії:

«Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи». Автори: Савенко В.І., Васильков В,Г., Калита П.Я., Пальчик С.П., Нестеренко І.С., Доценко С.І., Кущенко І.В., Ковальчук О.Ю., Іванченко Г.М., Кислюк Д.Я, Полосенко О.В. Видавництво «Центр учбової літератури» Київ 2022. стор. 50-127.

 

Савенко В.І., Гончаренко Т., Нестеренко І.С., Шатрова І.А., Пальчик С. Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій. Collective monograph. THE ORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCHIN IN ENGINEERING Boston (USA)- 2022 ISBN 978-1-68564-501-4 DOI 10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1 pp. 118-138.

 

В.І. Савенко, С.І. Доценко, П.М. Куліков, Т.А. Гончаренко, О.Ю. Кравчук, І.С. Нестеренко та ін, «Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом. Монографія вид. 2 – Київ Центр учбової літератури 2022 – 148с. ISBN 978-611-01-2665-6.

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукових баз:

 

Дослідження впливу деградації арматури на довговічність залізобетонних конструкцій морських причалів. Макаренко В.Д., Гоц В.І.,Хомутцька Т.П., Ткаченко С.М., Макаров Ю.В., Аргатенко Т.В., Нестеренко І.С., Шатрова І.А. Strongth jf Materials 54, 622-629. Випуск 4, липень 2022, опубліковано 20 листопада 2022,https://doi.org/10.1007/S11223-022=00440-0

 

G. Ryzhakova, O.Malykhina, V. Pokolenko, O. Rubtsova, O. Homenko, I. Nesterenko, T. Honcharenko  “Construction Project Management with Digital Twin Information System”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, Vol. 12, Issue 10, pp. 19- 28. https://doi.org/10.46338/ijetae1022_03

 

Savenko V.I., Nesterenko I.S., Vysotska L.M., Polozskyj Y.L., Popkov V.P. Unique innovative ecotechnologies for protecting from corrosion metal-capacitive structures. (англ.)  Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Фах.вид.2022. № 49 (1). С.59-65

 

Савенко В.І., Гончаренко Т.А., Нестеренко І.С., Шатрова І.А., Демидова О.О. «Якість управління, його вимірювання і поліпшення» УРСС КНУБА Вип.№50, 2022 р. стор. 52-59 (Копернікус фах. вид.) ДОІ:10.323.47/2412-9933.2022.50.52-59

 

2021 р.

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукових баз:

 

В.І. Савенко, І.С. Нестеренко, І.А. Шатрова, О.О. Демидова, Ю.В. Орлик Геном ділової досконалості і ділова культура виробничої організації-основа культури виробничих відносин Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. Вип. 48 у двох частинах. Частина 1. Технічний. –К.: КНУБА, 2021. с.20-29.

 

Матеріали конференцій:

Savenko V. Honcharenko T., Nesterenko I., Klyuyeva V. ORGANIZATIONAL GENETICS AND SYNERGETIC APPROACH TO THE EFFECTIVE DEVELOPMENT DF PRODUCTION SYSTENS //The world of scientific ano innovation.Abstracts of the 7th International scientific and practical conference Cognum Publishing Haus .London, United Kingdom .2021.Pp180-190 ISBN 978-92-9472-197-7

Савенко В.И., Нестеренко И.С., Клюєва В.В., Полосенко А.В. О проблемах признания и внедрения инновационных технологий и фундаментальной теории школы Плугина А.Н. YDC 001.1 International scienyific and practical conference  “Actual trends of modern scientific research”  ( apr.11-13,2021)  MDPC publishing Munnich, Germany 2021. 215-225 p. ISBN 978-3-954753-02-4

Савенко В.И., Нестеренко И.С., Клюева В.В., Победа С.С. Проблемы отношений ученых с официальными государственными научными институтами в области инноваций и выхода в свет теории Плугина А.Н. и его школы YDC 001.1 International scienyific and practical conference  “Fundamental and applied research in the modern world “( apr.14-16,2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021  567-577p. ISBN 978-1-73981-124-2

Savenko Volodymyr, Nesterenko Iryna, Honcharenko Tetiana, Klyuyeva Victoria, Important factors for development of building organization. The 2 International scientific and practical conference. ‘International scientifically innovations in human life’ (august 25-27.2021) Cognum Publishing Haus, Manchester, United Kingdom . pp.112-115  ISBN 978-92-9472-195-2  

 

Savenko Volodymyr, Dubynka Oleksandr, Nesterenko Iryna, Honcharenko Tetiana, Shatrova InnaNecessary factors for the effective development of building organization   1 International scientific and practical conference “Problems of modern science and practice”. Boston, USA September 21-24, 2021pp18-20 ISBN 978-1-63972-061-3 DOI 10.46299/ISG.2021.11.1

 

Савенко В.І., Нестеренко І.С., Шатрова І.А., Демидова О.О., Клюєва В.В.  Основа розвитку будівельного підприємства- ділова досконалість та інноваційні технології за підтримки держави Матеріали 27 Міжнародної науково-практичної конференції  25-28 травня 2021 року Multidisciplinary academic research and innovation Амстердам, Hідерланди-с.49-56 ISBN 978-1-63848-662-6 DOI 10.46299/15G.2021.1.27

 

Савенко В.И., Нестеренко И.С., Шатрова И.А., Демидова Е.А., Клюева В.В. Основные необходимые факторы эффективного развития строительной организации и проблемы внедрения инноваций Scientificfoundations of solving engineering tasks and problems collective monograph BostonUSA  2021 pp.512-519 ISBN978-1-63848-664-0    DOI 10,46299/ISG.2021.MONO.TECH.11

Савенко В.І., Нестеренко І.С., Полосенко О.В., Победа С.С.,Клюєва В.В. Ділова культура і геном ділової досконалості будівельного виробництва – основа культури виробничих відносин суспільства.  Науковий журнал «Молодий вчений» (№3 березень 2021) -с.5-9    ISSN (print):2304-5809    ISSN( Online) :2313=2167

доц. Нестеренко І.С. Магістр Бедик Ю.А. Сіткові та календарні методи планування. Оптимізація в умовах зростання будівництваМіжнародний науково – технічний форум Архітектура та Будівництво – нові тенденції і технології. Теорія і практика. 13.12.2021 С. 453.

 

доц. Нестеренко І.С. Магістр Терешко Д. В. БІМ технологій в проектуванні Можливості та перевагиМіжнародний науково – технічний форум Архітектура та Будівництво – нові тенденції і технології. Теорія і практика. 13.12.2021 С. 495.

 

2020 р.

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукових баз:

 

Савенко В.І., Нестеренко І.С., Клюєва В.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання  Шляхи підвищення ефективності будівництва  в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць Вип.42 КНУБА 2020 .с. 66-76.

Савенко В.І., Нестеренко І.С., Савенко С.С., Орлик Ю.В. ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ Шляхи підвищення ефективності будівництва  в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць Вип.47 КНУБА Київ, 2020. с. 8. Фах. видання.

 

Матеріали конференцій:

 

Савенко В.І., Пальчик С.П., Клюєва В.В., Нестеренко І.С. Інновації в діагностиці та захисті металомістких конструкцій для чистоти довкілля та економіки Perspectives of world science and education. Abstract of the 10th International scientific and practical conference. CPN Publishinq Gronp. Osaka. Japan. 2020 травень  pp. 874 – 881 URL:http://sci – conf.com.ua

 

Савенко В.І., Нестеренко І.С., Пальчик П.П. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Матеріали 10-ї Міжнародної конф. КЗЯТПС Том 3 ЧНТУ м. Чернігів – 2020 – 3с   фах. вид.

 

Савенко В. І., Терещук М. О., Нестеренко І. С., Клюєва В. В. ОСНОВНІ ВИРІШАЛЬНІ СИЛИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УСПІШНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР В КРИЗОВИХ УМОВАХ.

 

Науково-методична робота:

 

І.С. Нестеренко, Ю.Е. Тимофєєв. Дослідження операцій: методичні вказівки до розв’язання задач з використанням моделі транспортної задачі лінійного програмування для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. Київ.: КНУБА, 2020. – 16с.

 

2019 р.

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукових баз:

 

І.С. Нестеренко, В.В. Бутенко. Ефективність використання технології цегляної кладки з «лего-цегли». Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – К: КНУБА, 2019. – Вип. 39 Частина 2 – С. 162 – 164.

І.С. Нестеренко, П.В. Ребрина БІМ – технології в Україні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. -К.: КНУБА, 2019. – Вип. 39 Частина 2 – С. 196 – 200.

 

Матеріали конференцій:

 

Науково-практична конференція з магістром В.В. Бутенко, керівник – Нестеренко І.С. «Ефективність використання технології цегляної кладки з «лего-цегли»». Програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. “Ефективні технології в будівництві”. Київ 27-28 березня 2019р.

 

Науково-практична конференція з магістром П.В. Ребрина, керівник – Нестеренко І.С. «БІМ-технології в Україні». Програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. “Ефективні технології в будівництві”. Київ 27-28 березня 2019р.

 

«Критерії ефективності управління будівельною організацією» Савенко В.І., Нестеренко І.С. Програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські інформаційно-аналітичні новації в будівництві». – К.: 23-24 травня 2019 р. С. 172-174.

 

Науково-методична робота:

 

В.І. Савенко, М.О. Шебек, І.А. Шатрова, І.С. Нестеренко та ін. Організація виробництва: методичні вказівки до вивчення дисциплін для студентів спеціальності 051 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. Київ. : КНУБА, 2019. – 32с.

 

І.С. Нестеренко, Ю.Е. Тимофєєв. Дослідження операцій: методичні вказівки до розвязання задач з використанням симплекс-метод лінійного програмування для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. Київ. : КНУБА, 2019. – 24с.

 

2018 р.

 

Монографії:

 

В.І. Савенко, С.І. Доценко,І.І. Бондар, П.М. Куліков, І.С. Нестеренко  Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій комбінатного типу.Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 132с.

 

Матеріали конференцій:

 

Восьма міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві», «Оцінка ринкової вартості нерухомості методом порівняння продаж», Київ, 25-27 квітня 2018 р. С. 31 – 32.

 

«Оцінка ринкової вартості нерухомості методом порівняння продаж». Стор. 31-32. (тези) 25-27 квітня 2018 р.

 

Науково-методична робота:

Дослідження операцій. Методичні вказівки для розв’язання задач з використанням моделі транспортної задачі лінійного програмування для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. /Укладачі: І.С. Нестеренко, Ю.Е.Тимофєєв. – К.: КНУБА, 2018.- 17 с.

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram