НОСЕНКО ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ

Носенко Віктор Сергійович – доцент кафедри геотехніки, кандидат технічних наук, завідувач кафедри геотехніки; член «Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування», що входить до міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE).

тел.: +38 (044) 245-41-24, кімната 121 головного корпусу КНУБА.

 

Освіта

У 2003 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобував кваліфікацією магістр будівництва. З 2004 по 2007 рокі навчався в аспірантурі на кафедрі основ і фундаментів КНУБА.

Загальна інформація

З 2003 року працює в КНУБА спочатку починає з технічного фахівця потім наукового співробітника науково-дослідної лабораторії далі після завершення навчання в аспірантурі асистентом (з 2007 року) та з 2013 року на посаді доцента кафедри геотехніки

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти на тему: Напружено-деформований стан пальово-плитних фундаментів секційних висотних будинків.

У 2015 році отримав вчене звання доцента.

З 2013 року працює у складі навчально-методичної комісії будівельного факультету, а з 2015 року очолює її, є членом навчально-методичної комісії університету.

Є гарантом освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» у КНУБА.

Має науково-педагогічний стаж 19 років.

Починаючи з останніх курсів навчання у КНУБА та після завершення навчання в університеті працює за фахом інженером-проектувальником та займається проектуванням різних цивільних та промислових споруд. Консультує провідні будівельні підприємства Києва з питань геотехніки: інженерно-геологічних вишукувань, проектування ефективних фундаментів та протизсувних споруд, обстеження існуючих конструкцій для їх реконструкції та інші питань будівництва і експлуатації споруд в складних інженерно-геологічних умовах.

Виконує розрахунки та проектування фундаментів будівель, оцінку стійкості схилів, проектування підпірних стін з використанням сучасних програмних комплексів, j

Загалом має більше 20 років професійного стажу.

Перелік навчальних дисциплін

Виконує повний спектр навчальних занять: лекційні, практичні, лабораторні, курсове проектування для таких основних навчальних дисциплін.

1. Основи і фундаменти

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

2. Будівельні конструкції. Модуль основи і фундаменти

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ).

3. Механіка ґрунтів

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

4. Сучасні конструкції будівель i споруд. Модуль геотехніка

Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування».

Освітня програма: Архітектура будівель і споруд. (АБС)

5. Інженерний захист і підготовка територій. Модуль геотехніка.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

6. Інноваційні технології інженерного проектування.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Керує науковою діяльнісною аспіранта кафедри геотехніки.

Науково-методична робота

Опубліковано понад 40 наукових та методичних праць, серед яких праці у журнал що індексуються в науково-метричній базі Web of Science.

Основні навчально-методичні праці:

1. Застосовування сучасних програмних комплексів для імітаційного моделювання задач геотехніки. Методичні вказівки для студентів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво і цивільна інженерія” Носенко В.С., Кашоїда О.О., Скочко Л.О. КНУБА 2020, – 130с.

2. Основи і фундаменти. Методичні вказівки для студентів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво і цивільна інженерія”. Бойко І.П., Носенко В.С., Підлуцький В.Л. КНУБА 2016, – 50с.

3. Конструкції будівель і споруд. Розділ: основи і фундаменти. Методичні вказівки для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд». Бойко І.П., Носенко В.С., Сахаров В.О. КНУБА 2015, – 58с.

4. Механіка ґрунтів. Методичні вказівки для студентів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво і цивільна інженерія”. Бойко І.П., Носенко В.С., Підлуцький В.Л. КНУБА 2016, – 46 с.

Напрями наукової діяльності

Взаємодія геотехнічних об’єктів з основою на різних етапах їх життєвого циклу.

Дослідження взаємовпливу сусідніх фундаментів будівель в умовах щільної забудови.

Сучасні методи розрахунку основ і фундаментів.

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram