Обов’язкові компоненти ОП 2023

1. ОК 1 Основи академічного письма

2. ОК 2 Історія української державності та культури

3. ОК 3 Історія філософії та філософської думки

4. ОК 4 Політологія

5. ОК 5 Екологія та безпека життєдіяльності

6. ОК 6 Ділова іноземна мова

7. ОК 7 Фахова іноземна мова

8. ОК 8 Вища математика

9. ОК 9 Фізика

10. ОК 10 Хімія

11. ОК 11 Інформаційні технології

12. ОК 12 Інженерна та комп’ютерна графіка

13. ОК 13 Фізичне виховання

14. ОК 14 Вступ до спеціальності

15. ОК 15 Інженерна геодезія

16. ОК 16 Теоретична механіка

17. ОК 17 Опір матеріалів

18. ОК 18 Навчальна (геодезична) практика

19. ОК 19 Навчальна практика

20. ОК 20 Виробнича практика

21. ОК 21 Основи економічної теорії 

22. ОК 22 Охорона праці

23. ОК 23 Будівельна механіка

24. ОК 24 Будівельне матеріалознавство

25. ОК 25 Основи архітектури будівель і споруд

26. ОК 26 Арматура для ЗБК

27. ОК 27 Заповнювачі для бетонів

28. ОК 28 В’яжучі речовини

29. ОК 29 Бетони і будівельні розчини

30. ОК 30 Процеси і апарати при виробництві БКВіМ

31. ОК 31 Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії

32. ОК 32 Теплові процеси і установки у виробництві БКВіМ

33. ОК 33 Будівельні конструкції (металеві, дерев’яні)

34. ОК 34 Організація виробництва БКВіМ

35. ОК 35 Основи виробництва ЗБК і МЗБК

36. ОК 36 Технологічний супровід виготовлення МБіЗБК

37. ОК 37 Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів

38. ОК 38 Кваліфікаційна (атестаційна) робота

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram