НОВИНИ КНУБА

Оцифрування фонду бібліотеки КНУБА

Сучасна бібліотека – це не лише сховище підручників, нормативних документів та періодичних видань, але й інформаційний простір. Так вважають співробітники Бібліотеки КНУБА, які роблять усе, аби йти в ногу з часом та розвинутими технологіями.

Паперові книги завжди будуть зберігати свою чарівність. Втім, сьогодні, зважаючи на події, що відбуваються в країні, особливо гостро постало питання збереження книжкових фондів. Одним з шляхів є – оцифрування, тобто створення електронної версії документів.

Бібліотека КНУБА розпочала цей процес з фонду рідкісних та цінних видань, отримавши в 2014 році свій перший, на той час сучасний сканер.

Але, життя пришвидшується завдяки новим цифровим технологіям. І коли перед нами повстало завдання створення Електронної бібліотеки, то потужності існуючого сканеру стало замало. Розпочався пошук техніки, яка відповідає вимогам сьогодення. 

За підтримки адміністрації університету Бібліотека отримала сучасний книжковий сканер. 

Перші сторінки було відскановано разом з помічником ректора Ольгою Денисюк та директором бібліотеки Інною Костеріною.

Завдяки новому сканеру процес оцифрування виконується значно швидше та якісніше.  

Новий сканер дає можливість сканувати одну сторінку за 3 секунди. Потім починається опрацювання матеріалу: на першому етапі співробітники перевіряють, чи всі сторінки якісно відскановано. Далі – редагування відсканованого документу. Цей технологічний процес займає певний час.

Сьогодні ми тільки налагоджуємо процес, працівники освоюють нову техніку і вже є чим поповнювати скарбницю Електронної бібліотеки.

В першу чергу ми запланували зосередитись на оцифруванні актуальної навчальної літератури, примірників якої не вистачає всім студентам. Кафедри університету приймають безпосередню участь у складанні переліку першочерговості сканування документів. Також продовжимо оцифровувати наш фонд рідкісних і цінних видань та депозитарій.

Бібліотека і надалі буде вдосконалювати свій внесок у систему освіти та підготовку кваліфікованих кадрів і формування інтелектуального потенціалу нашого університету. 

Сподіваємося на подальшу співпрацю та взаємозв’язок в ланцюгу

«освіта – наука – бібліотека».

Світлана Гнідаш
провідний бібліотекар Бібліотеки КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram