Перспективи розвитку освітньої програми

Проєкт ОПП_”Менеджмент організації і адміністрування на 2023 р. 

Навчальний план ОП “Менеджмент організації і адміністрування” 073_на_2024_ПРОЕКТ

ОПП_073_МОіА_маг на 2024 ПРОЕКТ

Перспективи розвитку ОП «Менеджмент організації та адміністрування» бачимо такими:
 1. Актуалізація переліку та контенту освітніх компонентів у відповідності до запитів ринку та зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців, професійних асоціацій тощо).
 2. Згідно із напрямком студентоцентрованого навчання оновлювати зміст та вдосконалювати якість викладання на ОП у відповідності до результатів регулярних студентських опитувань.
 3. Здійснювати подальше впровадження в освітній процес інтерактивних форм і методів навчання (фасилітаторство, майстер-класи, тренінги тощо), нових інформаційних, телекомунікаційних технологій із залученням практиків з будівельного сектору економіки.
 4. Розвивати та вдосконалювати дистанційну форму навчання на ОП (розробка дистанційних курсів та реалізація контрольних заходів у режимі комп’ютерного тестування).
 5. Введення до ОП компонентів, що забезпечують оволодіння здобувачами компетентностями та досягнення результатів навчання, необхідних для успішної професійної діяльності у сфері соціального підприємництва та циркулярної економіки. 
 6. Подальший розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці з науково-дослідницьких та практичних питань управління підприємствами та активне залучення здобувачів до такої співпраці у вигляді їх участі у роботі студентських тематичних наукових гуртках при кафедрі, міжнародних науково-практичних конференцій, стажуваннях, конкурсах студентських наукових 
 7. робіт, обмінах студентами та викладачами. 
 8. Кафедрою  зареєстровано в 2021 році  НДДКР «Економіко-управлінська оцінка девелоперських проектів в будівництві» (номер держреєстрації 0121U111792),  та  НДДКР «Розвиток управлінської взаємодії інституційних учасників девелоперських проектів» (номер держреєстрації 0121U111793), студенти спеціальності залучаються до розробки даної проблематики шляхом написання індивідуальних робіт, ессе, виступів на наукових конференціях з подальшим використанням результатів наукових розробок при написанні магістерських атестаційних випускних робіт.
 9. Створення двомовного (українська та англійська) контенту для дисциплін ОП, що відповідає новій сучасній реальності; розробка відповідного методичного забезпечення дисциплін;
 10. Розробка та впровадження в освітній процес нових методик навчання, які спрямовані на забезпечення стійкості професійної діяльності в умовах сучасних безпекових викликів;
 11. Підготовка викладачів, які забезпечують викладання дисциплін ОП, для роботи за передовими європейськими практиками, для формування відповідного навчального контенту.

Пропозиції стейкхолдерів, роботодавців та здобувачів освіти щодо покращення освітньої програми “Менеджмент організації і адміністрування” та її окремих компонентів можна відправити на e-mail гаранту ОП Чуприні Ю.А. chupryna.iua@knuba.edu.ua та за тел. (044) 241-54-98

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram