ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ВІДГУКИ НА ОНП ВІД РОБОТОДАВЦІВ
ВІДГУКИ НА ОНП ВІД ЗДОБУВАЧІВ
РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В АРХІТЕКТУРНИХ КОНКУРСАХ
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У КОНКУРСАХ НАУКОВИХ РОБІТ
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ ОБМІНУ
УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ, ГРАНТАХ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ
СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ
ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ
УЧАСТЬ ІНОЗЕМНИХ ВИКЛАДАЧІВ, СТЕЙКХОЛДЕРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ДИПЛОМНІ РОБОТИ
СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ

Гарант освітньої програми Брідня Лариса Юріївна, канд. архіт., доцент

повернутись на головну сторінку кафедри ОААП

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram