ПІДЛУЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ

Підлуцький Василій Леонідович – доцент кафедри геотехніки, кандидат технічних наук; член «Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування», що входить до міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE).

тел.: +38 (044) 245-41-24, кімната 121 головного корпусу КНУБА.

 

Освіта

У 1999 році закінчив Вінницький технікум залізничного транспорту за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та отримав диплом з відзнакою за кваліфікацією «технік-будівельник».

У 2004 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», отримав диплом з відзнакою та здобував кваліфікацію «магістр в галузі будівництва».

З 2004 по 2007 роки навчався в аспірантурі на кафедрі Основ і фундаментів КНУБА.

Загальна інформація

Науково-педагогічний стаж 19 років.

З 2004 року по теперішній час працює в КНУБА. Спочатку на посаді наукового співробітника науково-дослідної лабораторії, далі після завершення навчання в аспірантурі асистентом (з 2007 року) та з 2014 року на посаді доцента кафедри Геотехніки.

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти на тему: «Взаємодія фундаментної плити з палями різної довжини з ґрунтовою багатошаровою основою».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2016 року по теперішній час приймає активну участь в організації проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС» в якості координатора та вченого секретаря.

З 2019 року входить до складу редакційної колегії фахового науково-технічного збірника «Основи та фундаменти» як відповідальний секретар та забезпечує випуск кожного номера збірника.

Є координатором від КНУБА в межах міжнародного Договору про організацію та спільну участь у наукових заходах № 36-64 від 22.02.2017 р., укладеного між Факультетом будівництва, архітектури та навколишнього середовища Університету Зеленогурського (Польща) та Київським національним університетом будівництва і архітектури (Україна).

Протягом навчання в університеті паралельно працює за фахом в будівельній галузі інженером-проектувальником. Одразу після завершення університету протягом 1,5 роки має досвід роботи на будівельній дільниці на посаді майстра у відділі фундаментних робіт по влаштуванню бурових паль великого діаметру.

В період навчання в аспірантурі та після її завершення працює інженером-проектувальником та займається проектуванням несучих конструкцій цивільних та промислових будівель та споруд, зосереджуючись в більшості на фундаментних конструкціях та об’єктах геотехніки. Також виконує розрахунки фундаментів будівель і споруд в складних ґрунтових умовах, проводить консультування будівельні організації з питань геотехніки.

Загалом має більше 20 років професійного стажу.

Перелік навчальних дисциплін

Виконує повний спектр навчальних занять: лекційні, практичні, лабораторні, курсове проектування для таких основних навчальних дисциплін:

1. Механіка ґрунтів

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

2. Основи і фундаменти

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

3. Спецiальна пiдготовка кафедри

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

4. Вступ до фаху

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

5. Основи і фундаменти та Механіка ґрунтів

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ).

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій».

Освітня програма: Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ).

6. Ґрунтознавство

Спеціальність: 101 «Екологія».

Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕК)

Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 40 наукових та методичних праць, серед яких праці у журнал, що індексуються в науково-метричній базі Web of Science.

Основні навчально-методичні праці:

1. Конструкції будівель і споруд. Розділ: основи і фундаменти: методичні вказівки для студентів для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. / І.П. Бойко, В.С. Носенко, В.Л. Підлуцький, В.О. Сахаров / К.: КНУБА, 2015. 44 c.;

2. Механіка ґрунтів: методичні вказівки для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» всіх форм навчання. / І.П. Бойко, В.С. Носенко, В.Л. Підлуцький / К.: КНУБА, 2015. 40 с.;

3. Основи і фундаменти: методичні вказівки для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання. / І.П. Бойко, В.С. Носенко, В.Л. Підлуцький / К.: КНУБА, 2015. 44 с.

4. ДЦП: «Основи і фундаменти»: методичні вказівки для студентів, які навчаються за спеціальністю: 192 »Будівництво та цивільна інженерія», за спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво», усіх форм навчання. / І.П. Бойко, В.Л. Підлуцький / К.: КНУБА, 2018. 18 с.

5. Визначення осідання стрічкового фундаменту за допомогою методу скінченних елементів. Методичні вказівки для виконання розділу курсового проекту з дисципліни: «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». / Л.О. Скочко, В.С. Носенко, В.Л. Підлуцький, О.О. Кашоїда / К.: КНУБА, 2021. 39с

Є відповідальним секретарем та коректором фахового науково-технічного збірника «Основи та фундаменти», який започаткований в 1968 р.

Напрями наукової діяльності

Взаємодія фундаментних конструкцій будівель і споруд з ґрунтовою багатошаровою основою.

Дослідження роботи пальових фундаментів під впливом статичних і динамічних навантажень.

Сучасні методи розрахунку основ і фундаментів.

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram