НОВИНИ КНУБА

Підписано Договір про співробітництво між КНУБА та Економічним Університетом м. Варна, Болгарія

На початку березня 2023 року був підписаний Договір про співробітництво між Київським національним університетом будівництва і архітектури та Економічним Університетом м. Варна, Болгарія https://www.ue-varna.bg/ru/, який є одним із найстаріших вищих навчальних закладів з економіки на Балканському півострові. Університет був заснований у 1920 році Торгово-промисловою палатою у Варні, і з тих пір дотримувався своєї місії – розвивати економічну науку, готувати фахівців, необхідних для процвітання бізнесу в регіоні та країні в цілому. Відтоді понад 123 000 болгарських та іноземних студентів закінчили університет та отримали дипломи про вищу освіту з економіки. Сьогодні в університеті навчається понад 8000 болгарських та іноземних студентів. Крім кафедр економічного напрямку в університеті є кафедра кібербезпеки.

Договір підписали ректор КНУБА проф. Петро Куліков та ректор Економічного Університету м. Варна проф. Євген Станіміров.

Підписання Договору ініціювали та підготували проф. Юрій Хлапонін та доцент кафедри Ольга Ізмайлова, яка провела всі необхідні переговори та підготовку Договору. Колеги з Болгарії вже взяли участь у Міжнародній конференції https://www.knuba.edu.ua/faculties/fait/kafedri-fait/kafedra-kbki/novini-kafedri-kbki/24-25-sichnya-2023-r-bula-provedena-ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-novitni-texnologichni-tendenci%d1%97-smart-industri%d1%97-ta-internetu-rechej/, яка проходила в 24-25 січня цього року, наразі готуються до участі в Міжнародній конференції https://www.knuba.edu.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-osvita-pravota-publichne-upravlinnya-novitni-tendenci%d1%97-rozvitku/, яка буде проходити 30-31 березня цього року та IХ-й Міжнародній студентській олімпіаді «Шляхи та механізм захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів»  (14.04.23).

Усі вказані заходи організовані кафедрою кібербезпеки та комп’ютерної інженерії на виконання Меморандумів та Договорів з закордонними університетами.

Agreement on cooperation between KNUBA and

Varna University of Economics, Bulgaria

At the beginning of March 2023, the Cooperation Agreement was signed between the Kyiv National University of Construction and Architecture and the Varna University of Economics, Bulgaria https://www.ue-varna.bg/ru/, which is one of the oldest higher education institutions in economics on the Balkan Peninsula. The university was founded in 1920 by the Chamber of Commerce and Industry in Varna and since then has adhered to its mission – to develop economic science, to train specialists necessary for the prosperity of business in the region and the country as a whole. Since then, more than 123,000 Bulgarian and foreign students have graduated from the university and received higher education diplomas in economics. Today, more than 8,000 Bulgarian and foreign students study at the university. In addition to the departments of economic direction, there is a department of cyber security.

The contract was signed by the rector of KNUBA, prof. Petro Kulikov and rector of Varna University of Economics, prof. Evgenii Stanimirov.

The signing of the Agreement was initiated and prepared by Prof. Yuri Khlaponin and associate professor of the department Olha Izmailova, who conducted all necessary negotiations and preparation of the Agreement.

Завідувач кафедри кібербезпеки

та комп’ютерної інженерії                                                       

д.т.н., проф.                                                                      Юрій  ХЛАПОНІН

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram