НОВИНИ КНУБА

Піведено підсумки рейтингування факультетів за 2022  рік

На минулому засіданні  Вченої ради КНУБА вп’яте було підведено підсумки рейтингування факультетів за 2022  рік. За нашими спостереженнями, участь у рейтингуванні стимулює та конкретизує роботу кафедр і факультетів, сприяє досягненню кінцевих високих показників. А це, безумовно, йде в скарбничку університету.

Цьогоріч ми оцінювали факультети за п’ятьма напрямами роботи:

Розділ Перший. Міжнародна активність. Академічна мобільність.

Розділ Другий. Формування контингенту, якість підготовки студентів. Профорієнтаційна робота. Взаємодія з роботодавцями.

Розділ Третій. Якісний показник науково-педагогічного персоналу.

Розділ Четвертий. Науково-технічна та творча активність.

Розділ П’ятий. Залучення фінансів і матеріально-технічних ресурсів. 

Факультети заповнювали таблицю показників рейтингування, яку потім уточнювали представники структурних підрозділів КНУБА.

Всередині кожного розділу за кожним пунктом, а їх всього 103, визначались бали, а вже за ними – відповідне місце факультету за пунктом розділу. А потім сума місць факультету всередині розділу підсумовувалась. Факультет, що мав меншу зазначену суму, посідав перше місце, тощо.

Потім підсумовувались місця, які факультети посіли вже за розділами.

І, врешті-решт,  за найменшою сумою місць за розділами визначався переможець.

За першим розділом «Міжнародний» місця розподілилися наступним чином:

Перше місце         – ФУПП

Друге місце           –  АФ

Третє місце           – ФАІТ

Четверте місце      – ФІСЕ

П’яте місце           – БТФ

Шосте місце          – ГІСУТ 

Сьоме місце          –  БФ

Слід зазначити, що 12 перших місць із тридцяти однієї позиції першого розділу належать одному факультету – ФУПП.

Міжнародна служба університету відзначає, що за деякими позиціями факультети не мають документального підтвердження.

Звертаємо увагу на те, що за звітний період вдвічі скоротилась участь КНУБА в міжнародних наукових, науково-практичних  заходах (конференції, фестивалі, виставки, спортивні заходи, тощо).

Попри воєнний стан, нам вдалось зберегти ситуацію з отримання грантів в якості Координатора та Учасника Міжнародних наукових грантів вищого рівня (минулого року було чотири гранти, і цьогоріч також), втім погіршились результати роботи з Міжнародними освітніми грантами вищого рівня (було 16, стало 9).

За рік збільшилась академічна мобільність студентів, аспірантів, викладачів за кордоном. Якщо минулого року загалом це було 35 осіб, цьогоріч їх 118.

Але суттєво зменшилась участь студентів у програмі «подвійного диплому» – з двадцяти двох до 8 студентів.

У другому розділі «Контингент студентів» місця розподілилися таким чином:

Перше місце         – ФІСЕ

Друге місце           –  БТФ

Третє місце           – ФАІТ

Четверте місце      – ФУПП

П’яте місце           – БФ

Шосте місце          – ГІСУТ

Сьоме місце          – АФ  

У цьому розділі, за підрахунками, найбільшу кількість перших місць зібрали факультети ФАІТ, ФІСЕ і ФУПП.

Слід відзначити активну участь у досягненні спортивних успіхів студентів факультету ГІСУТ.

В організації профорієнтаційної роботи відзначився  факультет ФІСЕ.

За показником середнього рейтингового балу вступників за результатами ЗНО та питомої ваги випускників коледжів, прийнятих на 1-й курс факультету, лідером став будівельний факультет.

У третьому розділі «Якість НПП» місця розподілилися наступним чином:

Перше місце          – АФ

Друге місце           – ФАІТ 

На третьому місці опинились             – БФ, БТФ

Четверте місце      – ФІСЕ

П’яте місце            – ФУПП

Шосте місце          – ГІСУТ

Справді, відділ кадрів зазначає, що на архітектурному факультеті покращилась  робота щодо забезпечення якості науково-педагогічного персоналу, і це, безумовно,  відобразилося на показниках  рейтингування.

У четвертому розділі «Наука» місця розподілилися так:

Перше місце          – ФУПП

Друге місце           – БФ 

Третє місце           – ФАІТ

Четверте місце      – ФІСЕ

П’яте місце            – БТФ

Шосте місце          – АФ

Сьоме місце          – ГІСУТ

Наукові підрозділи університету акцентують увагу на тому, що в рейтингуванні розглядались лише ті охоронні документи, монографії, підручники, наукові статті, які пройшли відповідну фіксацію в підрозділах КНУБА, мають безпосереднє відношення до університету.

Деталізуючи стан справ по показникам розділу «Наука», слід відзначити наступне.

На торішнім рівні залишилась кількість отриманих  українських та іноземних охоронних документів.

Суттєво скоротилась кількість докторських та кандидатських дисертацій.

У п’ятому розділі «Фінанси» місця такі:

Перше місце          – БТФ

Друге місце           – АФ 

Третє місце           – ФАІТ

Четверте місце поділили     –  БФ

П’яте місце            – ФУПП

Шосте місце          – ГІСУТ

Сьоме місце          – ФІСЕ

Окремо хочу зупинитись на залученні факультетами фінансів і матеріально-технічних ресурсів у скарбницю університету.

Архітектурний факультет приніс 47 відсотків від загальної суми фінансових надходжень від українських здобувачів освіти на контрактній основі та 62 відсотка від фінансових надходжень від контрактників-іноземних громадян.

Фахівці будівельного факультету надали 45 відсотків від загальної суми фінансових надходжень від держбюджетних  та 64 відсотка від госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Підсумовуючі сказане, факультет, що має меншу суму місць за розділами, посідав перше місце і так далі. Як бачите, узагальнюючий результат такий:

Факультет автоматизації та інформаційних технологій, сума місць за розділами 14, посідає ПЕРШЕ місце.

Факультети урбаністики та просторового планування та Будівельно-технологічний факультет мають однакову суму місць 16, відповідно поділили ДРУГЕ місце.

Архітектурний факультет, маючи суму – 18, посідає ТРЕТЄ місце.

Факультет інженерних систем та екології, сума місць 19, посідає ЧЕТВЕРТЕ місце.

Будівельний факультет, при сумі місць 21 посідає П’ЯТЕ місце.

Факультет геоінформаційних систем управління територіями, сума місць за розділами – 29, посідає ШОСТЕ місце.

Таким чином, переможцем рейтингування факультетів за підсумками 2022 року став Факультет автоматизації та інформаційних технологій, декан факультету Русан Ігор Володимирович.

Ректор університету професор Петро Мусійович Куліков вручив перехідний кубок «Кращому факультету КНУБА” переможцю.

ВІТАЄМО колектив факультету автоматизації та інформаційних технологій з перемогою!

Начальник інформаційно-аналітичного відділу КНУБА     Вячеслав Мухін

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram