Новини,  НОВИНИ КНУБА

Підсумки роботи КНУБА

Традиційно наприкінці року  підбивають підсумки роботи. Пропонуємо Вашій увазі звіт ректора Петра Кулікова про роботу КНУБА, який був представлений учасникам конференції 22 грудня 2023 року.

Підсумки року в доповіді ректора КНУБА Петра Кулікова

Шановні колеги!

Наближається до завершення 2023-й рік, настає час підбити попередні підсумки роботи університету за цей рік. Яким він був? Для нас, як і для всієї освітянської галузі, він був непростим. За рік, що минув, війна зібрала життя багатьох украінців серед яких були і кнубівці.

Попри несприятливі умови для розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності, колектив університету продовжував напружено працювати, підтверджуючи згуртованість, відповідальність та професіоналізм. Це сприяло в наданні допомоги студентам, переселенцям та військовослужбовцям нашими співробітниками

Окрім війни були і інши виклики. По-перше, недостатнім залишається фінансування галузі, і це на фоні значного зростання цін на необхідні для забезпечення навчального процесу товари.

По-друге, продовжуються не завжди продумані експерименти у сфері вищої освіти, це і вступ, встановлення майже недосяжних професійних стандартів для викладачів тощо.

З самого початку року ми обрали тактику самовдосконалення, пошуку власних резервів покращення нашої роботи, підвищення відповідальності і запровадження гнучкого підходу до організації навчального процесу. Нам вдалося організувати навчання у комбінованому режимі чи у змішаній формі, яка поєднує онлайн-лекції у окремі дні в дистанційному форматі та практичні і лабораторні роботи в університеті. Завдяки цьому було створено достатньо безпечні умови роботи та навчання, при цьому було збережено психологічний зв’язок між університетом і студентством. Я щиро вдячний колективу за  докладені зусилля і оперативне реагування на кожну зміну ситуації.

У нинішньому році ми почали підготовку іноземців на англійській мові. Да в цьому році це 10 освітних програм, але сподіваюсь у наступному збільшити вдвічі. Звісно окрім грошей університету це надасть можливість реально готуватися до викладання англійською мови все більшій кількості викладачів, враховуючи, що держава вже започатковує впровадження англійської на всіх рівнях.

Було проведено великий обсяг профорієнтаційної роботи, завдяки чому університету вдалося зберегти позиції по набору студентів попри значну конкуренцію з боку не тільки вітчизняних, а й зарубіжних університетів. Гарний набір на навчання студентів до КНУБА під час вступної кампанії 2023 року був забезпечений інформаційною підтримкою сайту університету, сторінками університету і факультетів на Facebook, в Telegram та Instagram каналах. Проводилися й інші  різнопланові профорієнтаційні заходи – Дні відкритих дверей в очному та онлайн-форматі, профорієнтаційні екскурсії, безкоштовний тренувальний творчий конкурс тощо.

Результати наших зусиль з удосконалення навчального процесу знайшли своє визнання у нещодавно опублікованому рейтингу закладів вищої освіти за оцінками роботодавців. Серед закладів вищої освіти, які готують фахівців для будівельно-архітектурної галузі, наш університет посів перше місце. Безумовно, це значний успіх, однак він багато до чого нас зобов’язує.

Ми повинні дивитися у майбутнє і ще наполегливіше розробляти і впроваджувати освітні програми нового покоління, максимально наближуючи їх до новітніх інноваційних тенденцій. Треба також думати про освоєння нових спеціальностей та спеціалізацій, яких потребує стрімкий розвиток науки, технологій і виробництва, зокрема таких ВІМ-технології публічне управління для відновлення територій тощо.

Якість освіти неможливо забезпечити без якісного викладацького складу. Саме тому підвищення кваліфікації та компетенцій викладачів є надзвичайно важливим завданням.

Важливою складовою підвищення якості навчального процесу стала комплексна система самоаналізу нашої роботи. Вона має декілька взаємопов’язаних складових. Це система рейтингування викладачів на основі комплексного оцінювання їх навчально-методичної, науково-інноваційної, організаційно-виховної роботи. А також рейтингування факультетів. Протягом трьох місяців матеріально заохочувались 100 найкращих викладачів і 10 накращих завідувачів кафедр. Традиційно найкращий факультет отримає грощову винагороду 50 тисяч. А на прикінці року отримають матеріальне заохочення майже всі співробітники університету.

*    *    *

Наука в КНУБА протягом останніх років відіграє особливу роль. Її основними взаємопов’язаними складовими стали: виконання наукових досліджень, наповнення навчального процесу новими науковими досягненнями, підготовка наукових кадрів, розвиток інноваційної діяльності. Але військові дії внесли своє коригування і майже на 50% було скорочено фінансування наукових досліджень. Є і здобутки, що не вимірюються матеріально. Ми запропонували і проводимо безкоштовно обстеження зруйнованих будинків. Майже 50 співробітників університету в цьому брали і беруть участь. Це Макарів, Бородянка, Гостомель і багато інших міст і сіл.

Подано заявки на участь у більше 10 міжнародних освітньо-наукових проєктах, деякі міжнародні гранти отримано. Також ведеться активна участь у наукових розробках в рамках програм МОН України. Загальна сума надходжень від грантової діяльності та допомоги в цьому році склала біля 5 мільонів гривень, а це і компютери, сервери, 3Д сканер і багато іншого.

Протягом року університет захистив свої позиції у рейтингу університетів за показниками наукометричної бази даних SCOPUS та певною мірою покращив їх. За 2023 рік в спеціалізованих Вчених радах і разових радах КНУБА захищено багато кандидатських, докторських та PhD дисертацій, але я хочу на цьому наголосити, шо цього не достатньо.

Щорічний план прийому на PhD програми до КНУБА виконано повністю, а це майже 250 осіб. Тобто, ми маємо ще значний резерв для розширення третього циклу підготовки, заповнити який зможемо шляхом відповідного розвитку науково-педагогічних шкіл університету.

Дуже важливим є залучення студентів до наукової роботи – участі в міжнародних та національних наукових та науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, тренінгах, експериментальних дослідженнях, таких, наприклад, як «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023» тощо.

Але чи достатні ці показники? Гадаю, що ні. Результати нашої наукової діяльності не відповідають ні нашим можливостям, ні наявному кадровому потенціалу. Ми чекаємо від молодого проректора з наукової роботи вже в недалекому майбутньому реальних зрушень. Мова йде, перш за все, про комерціалізацію наукової, дослідницької та вишукувальної роботи. Треба активно шукати потенційних споживачів нашої наукової продукції, зокрема серед потужних українських та закордонних компаній, що потребують сучасних науково-технологічних розробок державних установ та органів, в першу чергу це все, що стосується відновлення країни. Перші кроки вже зроблено. Зокрема, університет у цьому році підтвердив  базовість організації з розробки державних будівельних норм і стандартів. Слід активізувати і участь у міжнародних проектах наукової співпраці.

Оскільки зайшла мова про міжнародну діяльність університету загалом, зазначу, що КНУБА взяв участь у багатьох міжнародних заходах протягом року підписав декілька нових міжнародних угод з іноземними партнерами задля розширення горизонтів співпраці. Перед проректором з наукової роботи, на якого поклали ці обовязки, керівниками факультетів та кафедр стоїть завдання реформувати систему управління міжнародною діяльністю університету, проаналізувати ефективність укладених нами угод про міжнародне співробітництво, визначити пріоритети та зосередити зусилля на їх реалізації.

*    *    *

Навчально-виховна робота, як завжди, була спрямована на підвищення якості навчання студентів, створення умов для їх духовного, культурного, патріотичного та фізичного виховання. Відзначу, що у складні для нашої країни часи студенти та викладачі КНУБА виявили високий патріотизм, відповідальність, принципову громадянську позицію. Минулого року наш університет став домівкою для великої кількості студентів з інших областей країни, а також Маріупольський державний університет. Багато чього було зроблено для підтримки наших Збройних сил. Протягом звітного року попри несприятливі умови було виконано значний обсяг робіт, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази університету, створення сприятливих і безпечних умов навчання і роботи. Перш за все відзначу значні зусилля, що докладалися протягом усього року для безпечного перебування студентів і співробітників університету.

Через воєнні дії багато амбітних проектів поставлено на паузу, але ми від них не відмовляємось. Зараз багато зусиль буде покладено на реалізацію Центру ветеранського розвитку. Який в себе включає окрім підготовки спортивної інфраструктури, підготовки приміщень університету для прийому ветеранів, ще і багато підготовчої освітньої складової.

*    *    *

Важливим напрямом нашої роботи було осучаснення управлінської діяльності в університеті. У цьому році була затверджена удосконалена структурна модель управління університетом, ми визнали свої кадрові помилки прийнято ряд ключових кадрових рішень, уточнювалися обов’язки проректорів та інших посадових осіб, вносилися зміни до контрактів з завідувачами кафедр. Як результат, ми достатньо успішно пройшли сертифікаційний аудит на предмет відповідності нашої системи менеджменту вимогам стандарту ISO 9001.

Сьогодні я можу констатувати, що університет за останній рік став більш упізнаваним, збільшилася його присутність в інформаційному просторі. Це дає свої позитивні результати, зокрема у плані залучення потенційних абітурієнтів. Однак, треба ретельно вивчати тенденції розвитку ринку праці, бачити, які професії будуть затребувані через 5 – 10 років, аналізувати дії наших конкурентів і виходячи з цього вибудовувати стратегію та перспективи нашого розвитку. Мова також іде про пропаганду наших можливостей, використання наших переваг та більш активне, можливо навіть агресивне просування на ринок наших як освітніх, так і наукових послуг.

І ще про одне важливе завдання – діджиталізація всієї діяльності університету. В сучасному світі без цього ми будемо зречені на відставання. Поки що ми не надто далеко просунулися на цьому напрямі і я ставлю завдання у наступному році зробити, звісно, якщо буде фінансова можливість рішучі практичні кроки щодо діджиталізації університету.

Це коротко про основні результати діяльності університету за рік. Хочу поздоровити весь колектив університету з наступаючими новорічними святами. Побажати всім доброго здоров’я і благополуччя, миру і злагоди, а також успішного вирішення всіх завдань, що стоять перед нами.

Петро Куліков, ректор КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram