Форум 2023 КНУБА
Минулі конференції,  НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ,  НОВИНИ КАФЕДРИ ІТА

ПІДСУМКИ РОБОТИ IX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ», ЯКА ПРОХОДИЛА В МЕЖАХ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ФОРУМУ «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (2023)

Успішно завершила свою роботу IX Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва. Інноваційні технології в архітектурі та дизайні», яка проходила в межах науково-технічного форуму «Архітектура та будівництво: Інноваційні технології» в змішаному форматі 15-16 листопада 2023 р. у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Секція 4. Архітектура історичного Києва. Інноваційні технології в архітектурі

Керівник: ТОВБИЧ Валерій Васильович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА.
Заступник керівника: ЛЕВЧЕНКО Олексій Вікторович, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА.
Секретар секції: АНТОНЕНКО Надія Володимирівна, кандидат архітектури, старший викладач кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА.

Секція 5 Дизайн, мистецтво та архітектура. Інноваційні технології в дизайні

Керівник: ТРЕТЯК Юлія Вікторівна, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну КНУБА.
Заступник керівника: КОСАРЕВСЬКА Раддаміла Олександрівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну КНУБА.
Секретар секції: ЛІТОШЕНКО Ганна Володимирівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА.

Головною метою та місією форуму був обмін досвідом науковців України та країн Європейського Союзу у розв’язанні актуальних проблем в архітектурно-будівельній галузі та дизайні на державному і комерційному рівні в умовах воєнного стану.

До друку у секції 4 та 5 було подано 113 тез доповідей.

Свої ідеї та доробки висвітлили 14 науковців з провідних установ України, зокрема Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, Національний університет “Запорізька політехніка”, Інститут архітектурного менеджменту, Національний університет “Полтавська політехніка імені Ю.Кондратюка”, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, Національний університет “Львівська політехніка”, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім.М.Бойчука, Східноукраїнський національний університет імені В.Даля.
Науково-педагогічних працівників КНУБА – 43.
Аспірантів КНУБА – 11.

Вони отримали сертифікати із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ECTS) та збірник тез міжнародної науково-технічної конференції з надрукованою роботою.

У роботі секцій взяли участь 71 студент КНУБА, які разом з науковими керівниками оприлюднили свої напрацювання, зокрема:
Спеціальність 022 «Дизайн» – 29 студентів.
Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» – 41 студентів.
Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – 1 студент.

Учасники виступили з доповідями, в тому числі наші партнери – компанія LIRALAND Group та інші.

Секція 4, 5 АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА.ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ 15.11.2023
Секція 4, 5 АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА.ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ 16.11.2023

Шановні друзі, учасники та партнери! Щиро вдячні Вам за участь у нашій конференції. Бажаємо Вам успіхів у подальшій науковій роботі і чекаємо зустрічі на наступних наших заходах.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram