ПРО КАФЕДРУ

Кафедра геотехніки забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету за спеціальностями:

  • 192 Будівництво і цивільна інженерія,
  • 191 Архітектура та містобудування,
  • 101 Екологія, 144 Теплоенергетика,
  • 183 Технології захисту навколишнього середовища,
  • 185 Нафтогазова інженерія та технології,
  • 193 Геодезія та землеустрій,
  • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”.

Кафедра геотехніки є випускаючою кафедрою Будівельного факультету. 

Кафедра готує магістрів за освітньою програмою: “Промислове і цивільне будівництво” та науковців спеціальності “Основи і фундаменти”. 

Викладачі кафедри мають тісні наукові контакти як із вітчизняними вищими навчальними закладами серед яких: НТУУ “КПІ” ім.І.Сікорського (Київ), ПНТУ ім.Ю.Кондратюка (Полтава), ПДАБА (Дніпро), ОДАБА (Одеса), ВНТУ (Вінниця) та науково-дослідними установами НДІБК, НДІБВ та із закордонним університетами та дослідними центрами: Ґданська, Варшави, Зеленої Гури (Польща), Праги (Чехія) Штутгарта, Ваймара, Карлсруе (Німеччина), Парижа (Франція), Мічігану (США) та у інших країнах.

Фахівці кафедри плідно співпрацюють, вирішуючи складні геотехнічні питання з провідними підприємствами будівельної галузі серед яких: АТ ХК “Київміськбуд”, ПАТ “Київметробуд”, ПАТ “Фундамент”, ПАТ “Познякижитлобуд” та іншими.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці багатьох нормативних документів. Фахівці кафедри отримала понад 50 свідоцтв на винаходи, більшість з яких впроваджено у виробництво.

Кафедра з 1968 року забезпечує видання міжвідомчого науково-технічного збірника “Основи і фундаменти”, що входить до переліку фахових видань України.

На початку 1960-их років при кафедрі відкрито аспірантуру. Серед перших аспірантів, науковим керівником яких був проф. А. М. Дранников: були Г.П.Степаненко, М. В. Корнієнко, що є професорами. Загалом на кафедрі підготували та захистили більше 70 кандидатських та 4 докторські дисертації.

На кафедрі у різні часи читали лекції проф. Чеботарьов (США), проф. Бент Бромс (Стокгольм, Швеція), проф. М. О. Цитович, проф. М. В. Малишев, проф. Б. І. Далматов, (Росія), проф. Є. Ф. Винокуров (Білорусь), проф. Р. Мохан (Індія). Кафедру відвідував президент Індії Варахагірі Венката Гірі.

Співробітники кафедри перебували на стажуванні, читали лекції у вищих навчальних закладах інших країн.

Дипломне проектування за напрямком геотехніка кафедра почала 1965 року першою в СРСР і першим дипломником був І. П. Бойко (керівник – доц. М. С. Грутман). У перші роки дипломувалося 5–7 студентів, останнім часом: по 25– 35– денна форма навчання, до 10 студентів – заочна, які виконують дипломні проекти в регіональних геологічних умовах України із забезпеченням екологічної безпеки та інженерного захисту відповідних територій. В останні роки на кафедрі готуються до 20 магістрів, більш ніж 30 бакалаврів щороку.

Професори А.М. Дранников, В.Ф. Краєв, С.О. Слюсаренко, Г.М. Петренко, І.П. Бойко, В.О. Сахаров, О.М. Трофимчук працювали та працюють у складі науково-технічних та спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Якісний склад випускової кафедри геотехніки в будівництві

Історія кафедри

Кафедра основ і фундаментів була створена 1945 року, який і можна вважати роком її народження. У 2018 році у зв’язку із розширенням сфери діяльності кафедри вона отримала нову назву – кафедра геотехніки, що відповідає світовій практиці для аналогічних підрозділів технічних університетів.

За період існування кафедри нею керували:

1945–48 та 1957–60 рр. – доцент Некрасов Сергій Федорович,

1948–56 рр. – доцент Бондаренко Іван Степанович,

1956–57 рр. – доцент Фурсов Федір Іванович (ректор КІБІ в 1944–48 рр.),

1960–67 рр. – доцент, канд. техн. наук, генерал-майор Савич Петро Леонідович,

1967–70 рр. – професор, д-р геолого-мінералогічних наук Дранников Абрам Маркович,

1970–88 рр. – професор, канд. техн. наук Слюсаренко Степан Овксентійович,

1988–2023 рр. – професор, Заслужений діяч науки і техніки України (від 2000 р.), д-р техн. наук Бойко Ігор Петрович.

2023–по тепершній час – доцент, канд. техн. наук Носенко Віктор Сергійович

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram