НОВИНИ БФ,  НОВИНИ КНУБА

ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО» (БАКАЛАВР)

Проєкт освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти «Промислове і цивільне будівництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для вступників 2024-25 н.р. було розглянуто на засіданні Вченої ради будівельного факультету 21.09.2023 року і на засіданні Навчально-методичної ради будівельного факультету 19.10.2023 року та рекомендовано до публічного обговорення.

Відгуки, пропозиції, рекомендації або зауваження до освітньої програми надсилати на протязі одного місяця з дати публікації даного оголошення гаранту освітньої програми Адаменку Вячеславу Миколайовичу на E-mail адресу: adamenko.vm@knuba.edu.ua

Проєкт освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти «Промислове і цивільне будівництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розміщено на сайті університету за посиланням:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram