РП, СИЛАБУСИ

Шифр
РП
Силабус
Обов’язкові компоненти

НД.01 Історія філософії та філософської думки

НД.02 Іноземна мова

НД.03 Академічна доброчесність та академічне письмо

НД.04 Організація наукової діяльності та інформаційні технології

НД.05 Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність

НД.06 Методика викладання у вищій школі

НД.07 Спецкурс за науковою спеціальністю

ПП.01 Педагогічна практика

Вибіркові компоненти

ДВ.01 Представлення результатів наукових досліджень згідно стандартів структури дисертаційної роботи. Бібліографія

ДВ.02 Методи та моделі формалізованого представлення результатів наукових досліджень та їх аналізу

ДВ.03 Сучасні методології проектування та розробка програмного забезпечення

ДВ.04 Дистанційні платформи і технології навчання

ДВ.05 Теорія цифрового автоматичного управління

ДВ.06 Міжнародні стандарти з управління інформаційними системами

ДВ.07 Сучасний стан наукових досліджень в галузі управління ІТ проектами

ДВ.08 Методології управління ризиками та можливостями в проектах

ДВ.09 Конвергенція та розвиток знань з управління проектами

Проект

НД.01 Філософія науки, техніки та архітектури Проект 2021-2022

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram