САХАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Сахаров Володимир Олександровичпрофесор кафедри геотехніки, доктор технічних наук; завідувач кафедрою Будівельної Механіки Інституту Будівництва Зеленогурського Університету, доктор технічних наук (dr hab.); член міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE) відділу PKG (Польського геотехнічного комітету). Заступник голови відділу Польського Товариства Теоретичної і Прикладної Механіки (PTMTS) в Зеленій Гурі.

Освіта

З 2012 року по 2015 навчався у докторантурі кафедри основ і фундаментів КНУБА.

З 2011 по 2014 р. навчався у Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та отримав диплом з відзнакою за кваліфікацією «магістр з будівництва».

З 1994 по 2000 роки навчався у Київському національному технічному університеті України «КПІ» за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» та отримав диплом з відзнакою за кваліфікацією «магістр».

Загальна інформація

З березня 2001 по жовтень 2005 року працював в лабораторії «Чисельних методів в геотехніці» науково-дослідного комплексу КНУБА на посаді молодшого наукового співробітника та наукового співробітника.

У 2005 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти на тему «Моделювання взаємодії пальового фундаменту з нелінійною основою в умовах прибудови».

З 2005 по 2016 року працював на кафедри основ і фундаментів КНУБА на посадах асистента, доцента.

У 2011 році отримав вчене звання доцента.

У 2015 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти на тему «Взаємодія інженерних конструкцій з нелінійною основою при сейсмічних навантаженнях».

У 2016 отримав визнання в Республіці Польща диплома про присвоєння наукового ступеня доктора технічних наук Київським національним університетом будівництва і архітектури, як еквівалентного науковому ступеню Доктор габілітований (Dr.Hab.) у галузі технічних наук з дисципліни будівництво.

З 2016 і по теперішній час на кафедри Геотехніки (раніше «основ і фундаментів») КНУБА на посаді професора.

Понад 23 років досвіду в геотехнічному будівництві та моніторингу за будівлями і спорудами.

20 років досвіду наукового супроводу будівельних об’єктів.

Понад 26 років досвіду в комп’ютерному моделюванні та розробці нелінійних моделей суцільного середовища ґрунтів та будівельних матеріалів при статичних та динамічних навантаженнях. Розробка програмного забезпечення для виконання комп’ютерного моделювання.

Досвід виконання лабораторних та польових досліджень з подальшою інтерпретацією результатів.

Розробка експертних висновків.

Участь у проектуванні та науковому супроводі об’єктів державного та міжнародного значення.

Досвід управління персоналом.

Організація та активна участь у офіційних зустрічах, національних та міжнародних наукових конференціях.

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram