СМОРКАЛОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Сморкалов Дмитро Володимирович – доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, кандидат технічних наук, доцент, інженер-проектувальник у частині забезпечення механічного опору та стійкості.

https://orcid.org/0000-0001-7890-2686

https://scholar.google.com.ua/

smorkalov.dv@knuba.edu.ua

тел.: (044) 2415433, внутр. 4-33, кімната 112

Освіта

У 1999 році закінчив Миколаївський будівельний коледж за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і здобув кваліфікацію «бакалавр».

У 2000 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і здобув кваліфікацію «магістр».

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2017 році пройшов наукове стажування в ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» 15.11.17-15.12.17р. (Наказ про зарахування №1433/1 від 1.12.17 р.).

В 2019 р. пройшов стажування в Польщі за напрямком науково-практичної і методико-педагогічної підготовки наукових кадрів.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 18 років. Науково-педагогічний стаж 11 років.

Після закінчення Київського національного університету будівництва і архітектури році працювала на посаді інженера-конструктора, в Корпорації «Альтіс-Холдінг»,  провідним інженером, заступником генерального директора в спільному українсько-німецькому підприємстві «Бауер-Альтіс». Виконував обов’язки головного конструктора проекту при будівництві багатьох житлових, громадських і промислових будівель.

З 2010 працює на посаді асистента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

В 2015 році захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Тема дисертації «Міцність, тріщиностійкість і деформативність двошарових плит».

З 2015 року працює на посаді доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

1.Залізобетонні та кам’яні конструкції

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітня програма: – Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

2.Будівельні конструкції. Залізобетонні і металеві конструкції

073 “Менеджмент”

Освітня програма: – Менеджмент організацій і адміністрування (МО);

Напрями наукової діяльності

Дослідження попередньо-напружених залізобетонних конструкцій, розробка методів розрахунку сталефібробетонних конструкцій. Розробка та дослідження сучасних методів підсилення будівельних конструкцій.

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram