СМОРКАЛОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Сморкалов Дмитро Володимирович – доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, кандидат технічних наук, доцент, інженер-проектувальник у частині забезпечення механічного опору та стійкості.

Контакти:

тел.: (044) 2415433, внутр. 4-33, кімната 112

google scholar
Google Scholar
orcid
Orsid
ResearchGate
ResearchGate
web of science
Web of science
Scopus 3
Scopus

Освіта

У 1999 році закінчив Миколаївський будівельний коледж за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і здобув кваліфікацію «бакалавр».

У 2000 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і здобув кваліфікацію «магістр».

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2017 році пройшов наукове стажування в ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» 15.11.17-15.12.17р. (Наказ про зарахування №1433/1 від 1.12.17 р.).

В 2019 р. пройшов стажування в Польщі за напрямком науково-практичної і методико-педагогічної підготовки наукових кадрів.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 18 років. Науково-педагогічний стаж 11 років.

Після закінчення Київського національного університету будівництва і архітектури році працювала на посаді інженера-конструктора, в Корпорації «Альтіс-Холдінг»,  провідним інженером, заступником генерального директора в спільному українсько-німецькому підприємстві «Бауер-Альтіс». Виконував обов’язки головного конструктора проекту при будівництві багатьох житлових, громадських і промислових будівель.

З 2010 працює на посаді асистента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

В 2015 році захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Тема дисертації «Міцність, тріщиностійкість і деформативність двошарових плит».

З 2015 року працює на посаді доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

1.Залізобетонні та кам’яні конструкції

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітня програма: – Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

2.Будівельні конструкції. Залізобетонні і металеві конструкції

073 “Менеджмент”

Освітня програма: – Менеджмент організацій і адміністрування (МО);

Напрями наукової діяльності

Дослідження попередньо-напружених залізобетонних конструкцій, розробка методів розрахунку сталефібробетонних конструкцій. Розробка та дослідження сучасних методів підсилення будівельних конструкцій.

Освітні документи
Диплом про вищу освіту
Диплом доцента

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram