Сьомка Сергій Володимирович

кандидат архітектури, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені М.С. Буднікова. Відзначений почесною грамотою Верховної Ради України  “За заслуги перед українським народом”, Почесною грамотою Голови Солом’янської у м. Києві райдержадміністрації.

ORCID ID   https://orcid.org/0000-0002-6570-5162

somka.sv@knuba.edu.ua 

sjomkasergey@ukr.net            

внутр. тел.   5-64,  архітектурний  факультет, кімната  217. 

Досягнення у професійній діяльності за п’ять років

Освіта

В 1985  вступив і  в  1991  році закінчив з відзнакою архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного  інституту, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “архітектура будівель і споруд” та  отримав кваліфікацію архітектор. В 1996 році захистив  дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури. В  2018 році пройшов  наукове стажування в ТАМ “Архдизайнцентр”. Рівень володіння іноземною мовою – В2.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 35 років, науково-педагогічний стаж 30 років.

З 1991 (3 роки ) навчався в аспірантурі КНУБА, працював на посадах старшого інженера, асистента та доцента кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування.

В  1996  році захистив  дисертацію  на здобуття вченого ступеню кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02  “архітектура будівель і споруд”. Тема дисертації  “Архітектурно-планувальна організація будівель ліцеїв і гімназій в Україні”. В 2002 році присвоєно вчене звання доцента. Підготував 2 кандидатів архітектури.

Перелік навчальних  дисциплін за останні 10 років

Архітектурна композиція  2-й  курс

Архітектурна композиція за напрямом 2-й курс

Архітектурне проектування 1-й курс

Архітектурне проектування  1-й курс  (іноземці)

Дипломне проектування  (бакалаври, 4-й курс)

Керівництво дипломниками (магістри , 6-й курс)

Керівництво аспірантами (4 аспіранти )

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад  200 наукових статей, методичних праць і довідників, серед яких 15 підручників і навчальних посібників, 5 монографій. Основні праці:

підручник “Ергономіка та ергодизайн” (2017),

монографія “Композиція”. Теорія і методика пропорціонування” частина 1 і 2 (2016), 

методичні рекомендації до практичних занять “Біоніка і біодизайн” (2016),

підручник “Основи дизайну архітектурного середовища” (2016),

навчальний посібник  “Біоніка в дизайні середовища” (2016),

підручник “Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання” (2018),

курс лекцій “Ергономіка в дизайні” (2017).

Публікація  2021 року – заплановано на 2-й квартал підручник “Макетування та моделювання в дизайні середовища”.

Керував атестаційними роботами магістрів  та дипломними проектами бакалаврів за спеціальністю 18.00.02  “Архітектура будівель і споруд”, розробив програму  викладання дисципліни Архітектурна композиція  на  2-му курсі. Викладав 15 років “Архітектурне проектування ” на 4-му  курсі та розробив перелік спеціальних методичних рекомендацій:

“Проектування храмового комплексу”,

“Проектування школи на 720 учнів”,

“Проектування житлового комплексу” та ін.

Напрямки наукової діяльності

  • архітектурно-планувальна організація і розвиток об’ємно-просторових вирішень навчально-виховних закладів,
  • архітектура шкільних комплексів, ліцеїв і гімназій,
  • біоніка, біодизайн та пропорціонування в архітектурному формоутворенні.
Публікації_С.В. Сьомки
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram