Спільна освітня програма “Подвійний диплом”

Відповідно договору про співпрацю Київським національним університетом будівництва і архітектури веде сумісну освітню діяльність з Люблинською політехнікою https://studia.pl/uczelnia/politechnika-lubelska/.

Студенти КНУБА, що навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», мають можливості отримувати подвійну освіту на базі архітектурного факультету в Києві та архітектурного факультету Люблинської політехніки в Польщі.

З метою реалізації подвійної освіти були інтегровані освітньо-наукова програма Department of Conservation of Built Heritage Faculty of Civil Engineering and Architecture (Politechnika Lubelsk) та освітньо-наукові програми архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури. Результатом навчання є виконання і захист студентами дипломних робіт на базі обох університетів та отримання подвійного диплому про здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні.

Університети, з якими підписані угоди КНУБА про навчання за програмою подвійних дипломів за посиланням https://www.knuba.edu.ua/spivpracya-za-programoyu-podvijnij-diplom-double-diploma/

Навчання за програмою подвійного диплому у 2021 р. https://www.knuba.edu.ua/podvijnij-diplom/

Захист дипломних робіт студентів КНУБА в Люблинській політехніці у Польщі, 2019 р.

Студенти архітектурного факультету, які пройшли навчання за програмою подвійного диплому у «Люблінській політехніці» у 2019, 2020 рр.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram